Článek Rusnokova vláda chce sociální bydlení: drahé a k ničemu upozornil na velké otazníky kolem chytané koncepce Rusnokovy vlády nazvané "Koncepce sociálního bydlení". Občanská organizace nazvaná Platforma pro sociální bydlení dne 9. 12. 2013 zaslala vládě ČR a premiérovi Jiřímu Rusnokovi otevřený dopis nazvaný Nepřijímejte Koncepci sociálního bydlení a novelu Zákona o hmotné nouzi. Tato organizace konala 9. prosince 2013 brífink k chystané koncepci.

Občanské uskupení nevládních neziskových organizací, odborníků a zástupců veřejnosti nazvané "Platforma pro sociální bydlení" bylo založeno 21. 5. 2013. Jak víme, tato skupina odborníků a praktiků zásadně nesouhlasí se stávající navrženou Koncepcí pro sociální bydlení, kterou navrhlo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Tady jsou důležité informace z tiskovky.

Petr Bláha:
„Vláda zákon komunikovala s organizacemi, ale neměli k tomu slovo ty, kteří si tou situací prošli. Já si nemyslím, že by do toho měl zasahovat člověk, který na té ulici je, ale určitě by se měl k tomu vyjádřit člověk, který se z této situace nějakým způsobem dostal. To jest: zažil si ubytovnu, zažil si bydlení na ulici a zažil si, jak to v podstatě vypadá a jaké skýtá ubytovna možnosti vrátit se zpátky do toho běžného života. Ubytovny jsou chudinská ghetta.“

PhDr. Jan František Krúpa
„Máme obrovský problém s tím, kam ti lidi vlastně můžou jít, když končí v azylovém domě. To, co v České republice dlouhodobě připomínkujeme, je, že chybí legislativní rámec pro sociální bydlení.“

Ing. Libor Prudký, PhD.
„Neochota lidí odpovědných v centrálních úřadech za to, co dělají, naslouchat jiné představě než vlastní. Ta představa je, že se to má odfajfkovat. Ne, že se to má vyřešit.“

Cíl Platformy pro sociální bydlení

Mgr. Linda Sokačová
„Cílem Platformy pro sociální bydlení a členských organizací není odmítnout Koncepci sociálního bydlení jako celek. Naopak, chceme představit řešení, o kterých se domníváme, že jsou efektivní a mohou pomoci lidem bez domova lépe, než jak to dělá současně navrhovaná Koncepce pro sociální bydlení. Platforma čerpá ze zkušeností ze zahraničí a také ze zkušeností členských organizací a i lidí bez domova. Platforma se domnívá, že právě zkušenosti lidí bez domova a těch, kteří si vlastně zažili situaci, kdy jim chybí bydlení, je důležité do obdobných koncepcí a do této koncepce zakomponovat.“

Štěpán Ripka
„Úsilí Platformy je podporovat státní správu v přípravě politik sociálního bydlení. Dostali jsme se však do bodu, kdy nabídka spolupráce nebyla vyslyšena. Bohužel to dospělo až tak daleko, že výsledkem je opravdu materiál, který ve stávající podobě je nebezpečný a nepřijatelný. Sdílíme myšlenku, že osobám, které ztratili bydlení nebo jsou jeho ztrátou ohroženy nebo užívají neadekvátní bydlení, musí být poskytnuta náležitá pomoc v jejích tíživé situaci.“

Odbornost občanského sdružení Platforma pro sociální bydlení

Odbornost občanského sdružení Platforma pro sociální bydlení vyjadřuje její složení: 40 členů. Z toho se čítá 18 organizací, mezinárodní organizace FEANTSA (evropská federace národních organizací pracujících s bezdomovci), největší poskytovatelé sociálního bydlení – Armáda spásy, Sdružení Azylových domů, které zastřešuje cca 92 Azylových domů a další organizace poskytující sociální služby. Další odborností je, že například organizace Naděje nebo Armáda Spásy se snaží i v omezených možnostech tvořit sociální byty a proto vědí, jak má sociální bydlení správně vypadat.

5 principů sociálního bydlení dle Štěpána Ripky

  • Sociální bydlení by měl garantovat stát zákonem o sociálním bydlení.
  • Okruh osob v bytové nouzi by měl být definován na základě evropské typologie Etos – typologie bezdomovectví.
  • Sociální bydlení by mělo být důstojné a standardní a mělo by poskytovat adekvátní zázemí.
  • Podoba sociálního bydlení by měla vycházet především z potřeb a preferencí osob, pro které je určeno, tzn. pro osoby v bytové nouzi.
  • Do diskuse o sociálním bydlení by měly být zahrnuty všechny relevantní subjekty.

Odbornost MMR v čele s náměstkem Ing. Miroslavem Kalousem

V současné době návrhy vlády premiéra Jiřího Rusnoka pro sociální bydlení směřují k potřebám cílové skupiny, kterou představují stavební firmy. Proto nesměřují k potřebám skutečné cílové skupiny, to jest k ohroženým rodinám a lidem bez domova.

Kde je odbornost vlády a odbornost náměstka pro MMR Miroslava Kalouse, když pan Kalous je místopředseda svazu měst a obcí? Pan Kalous nepůsobí jako odborník, ale spíše jako lobbista, jehož řešení má přinést finanční zisk nežli pomoc společnosti. To dosvědčuje i sdělení Libora Prudkého na brífinku.

Libor Prudký
„Vláda se usnesla na zkrácení doby na možnost prodeje bytů se státní podporou, a to z 20 let na 10 let. To rozhodli a hotovo, což je 20 miliard, které dostanou města. Nic proti tomu, to je velmi rozumné, až na to, že tam není žádná šperklapka, toto si musíte nechat jako základ pro sociální byty. Tím pádem se vytváří další situace nevhodná pro sociální bydlení.“

Kde je odbornost, když na prvním místě musí v Koncepci pro sociální bydlení být definována cílová skupina (lidé v bytové nouzi), ale cílová skupina se z Koncepce vytratila? Bod č. 5 z pěti principů sociálního bydlení Platformy pro sociální bydlení odbornost vyžaduje a pan prezident České republiky, Miloš Zeman taktéž. Měl by na tuto otázku znát i odpověď a měl by se proto již začít „vměšovat“ do práce a odbornosti MMR a vyvozovat učiněné závěry. Prozatím tak však nečiní, i když odborný názor náměstka MMR Kalouse si můžete poslechnout zde.

Vláda premiéra Jiřího Rusnoka by měla rozmýšlet, jakým odborníkům a profesionálům chce naslouchat. Zda starostům nebo lidem bez domova, kterým pomáhají citovaní aktivisté a odborníci.