Konečně je to tady. Američtí pravicoví a katoličtí komentátoři poctivě sloužící multinacionálám v kanálech jako CNN a Fox News už otevřeně kritizují papeže. Důvodem jsou stávky zaměstnanců fast-food řetězců, viz článek V USA proběhla celostátní stávka za zvýšení minimální mzdy. Náš web má rád pojmy místo dojmů. Proto se podívejte na několik grafů, které zveřejnil a komentoval web Mother Jones v článku Charts: Why Fast-Food Workers Are Going on Strike.

1. Chudí chudnou, a jak!

První graf jasně ukazuje, jak neoliberalismus okradl pracující za minimální mzdu. Růst této mzdy se v průběhu posledních dekád nejen zastavil, ale dokonce dostal záporné hodnoty. To znamená, že 40 % Američanů dnes žije na hranici chudoby. Druhý graf ukazuje, proč jsou chudí Američané stále chudší, i když normálně pracují. Nominální hranice chudoby pro 1 až 3 člennou domácnost sotva odpovídá výši vydělané mzdy. Jinak řečeno: poctivou prací se v neoliberalismu nezbohatne, ale naopak zchudne.


Další graf ukazuje, že průměrný příjem jednoho procenta vzrostl od roku 1960 o 270 %; průměrný příjem onoho 90 % dna vzrostl o 22 % a výše minimální mzdy stoupla v USA od roku 1960 pouze o 7 %. Co to znamená dnes, to si můžete domyslet sami.


A poslední graf dole ukazuje, nakolik by měl stoupnout dnešní minimální příjem, pokud by rostl stejně jako zisky jednoho procenta.

2. Pravice přešla do přímého útoku proti papeži

Zaměstnanci fast-foodů vyhlásili sérii stávek za zvýšení minimální mzdy. Důvod stávek jasně ukazují předešlé grafy. Ale média placená oligarchy zapracovala a spustila opačnou kampaň proti zvýšení minimální mzdy. Nakonec jim nezbylo nic jiného, než začít frontální útok proti papeži, který tyto vykořisťovatelské praktiky přímo kritizuje. Viz článek Současné aktivity papeže Františka. Hrabivost a bezohlednost "jednoho procenta" se stala jedním z velkých témat posledních kázání a papežových promluv.

Hlasatelům Fox News a CNN, oblíbených to médií českých presstitutek, nezbylo, než vytáhnout do boje proti obhájci chudých. To ovšem neuniklo známé komentátorské hvězdě židovského původu. Jon Stewart si udělal skvělou legraci z oligarchických médií pilně vykřikujících proti papeži s tím, že "dělá politiku" a že je proti "kapitalismu volného trhu".

Není divu, že oligarchická část Republikánů se musí stále silněji fašizovat. V lobbistickém klanu zvaném ALEC pilně pracuje na tom, aby omezila svobody a volební práva nejen chudých občanů, ale dnes dokonce i střední třídy. Viz článek Statistiky ukazují, jak se republikáni odcizují občanské Americe.