Nedávno jsme psali o tom, že spojeným úsilím aktivistů se podařilo dosáhnout zavření velmi nebezpečné jaderné elektrárny v kalifornském San Onofre, která je vystavená vlně tsunami a navíc leží přímo na tektonickém zlomu (Kalifornští aktivisté si vynutili zrušení nebezpečné jaderné elektrárny).

Antinukleární aktivisté ve Vermontu dosáhli dalšího vítězství. Jaderná elektrárna Vermont Yankee leží přímo na pobřeží řeky Connecticut ve Vernonu a bude definitivně zavřena na konci příštího roku. Zdejší aktivisté to označili za vítězství alternativních zdrojů energie, zachování krajiny a demokracie.

Zdejší aktivisté šli na věc přímočaře a podali žalobu proti prodloužení licence této elektrárny kvůli bezpečnostním a ekonomickým důvodům. Velmi dobře připravený rozklad dokázal, že energie z této elektrárny je ekonomicky nevýhodná a samotné zařízení znamená jednak nebezpečí pro celý stát a jednak trvale a nenapravitelně poškozuje životní prostředí. V USA jako ostatně nikde na světě zatím neexistuje trvalé úložiště jaderného odpadu, které by mohlo fungovat ony požadované tisíce let. Toto zajistit prostě není v lidských silách.

Jednání o zavření JE Vermont Yankee probíhalo na úrovni federálního soudu a bylo velmi sledované. Připravilo totiž soudní precedens pro uzávěrku dalších reaktorů, kterým v brzké době vyprší licence na provoz. Dalším důležitým důvodem byla podrobná finanční kontrola elektrárny, kterou stát Vermont musel provést na nátlak aktivistů, kteří si kontrolu vynutili celonárodní peticí. Výsledek kontroly potvrdil jednak plýtvání s penězi daňových poplatníků a jednak nehospodárnost celého zařízení.

Jde v pořadí o páté zavření JE od roku 2013, přičemž v USA běží 104 reaktorů s platnou licencí. Dalším cílem aktivistů se stane JE v Nebrasce, která je tak jako tak zatopená a asi nedostane prodloužení licence z bezpečnostních důvodů. Na dalších pěti reaktorech nebudou provedena drahá vylepšení a opravy. A podle hnutí za zhasnutí reaktorů je třeba okamžitě zavřít nebezpečnou JE v Indian Point severně od New York City. Další elektrárny nemají dostatek vody na chlazení vinou globálního oteplování (Pilgrim reactor, Plymouth) nebo zde byly naměřeny zvýšené míry radioaktivity ohrožující obyvatelstvo a zásoby pitné vody (Palisades reactor, Lake Michigan).

Tato vítězství jsou důležitá i pro nás, protože automaticky bude klesat cena nepotřebného uranu a tím se nebudou otevírat další ložiska, například u nás v Podještědí, v Ralsku, na Českomoravské vysočině a jinde. České zkorumpované politické prostředí by těžební licence nenapravitelně ničící krajinu asi udělilo, ale díky americkým, japonským a jiným aktivistům už nyní nemají ekonomický smysl. Dalším důvodem pro nesmyslnost provozu JE budou stále dražší implementace bezpečnostních opatření, které budou nevyhnutelně následovat po havárii Fukušimy, kde se únik radioaktivity pravděpodobně již dostal mimo kontrolu. Je jen škoda, že čeští protiatomoví aktivisté (například Jihočeské matky a další spolky) jsou jak po obrně a není o nich vůbec slyšet.