Starší článek o zavádění alternativních zdrojů v Německu popisoval mořský větrný park Riffgat v Severním moři s plánovanou kapacitou 100 MW. Prohlídku větrného parku máte zde.


Každý větrník má výkon 5 MW a celkem bude v Severním moři vybudováno 29 větrných parků. Firma Tennet nyní připojuje tři větrné parky v Severním moři do pozemní sítě přes trafostanici, která byla největším zdrojem sporu mezi vládou a firmami. Problém byl v přenosu a transformaci energie do německé soustavy. Tu nyní zajišťuje transformátorový blok Dolwin alpha, který se spustí v těchto dnech, viz video.


Stanice váží 9300 tun, stojí v moři 75 km od pobřeží na stometrových sloupech (50 m zapuštěno v moři) a má rozměry 62x42x42 metrů, což je velikost čtrnáctipatrové budovy. Trafostanicí poteče až 800 MW proudu z vybudovaných větrných parků v Severním moři. Přehled hotových a stavěných kapacit v Severním moři máte zde.Gigantická trafostanice přemění proud větrníků na stejnosměrný proud a pošle jej do vysokonapěťové sítě, která brzy půjde celou Evropou, ovšem mimo Česko. Článek Nové přenosové sítě v Německu podává závěry studie spolkového úřadu pro přenos energie. Podle ní bude třeba do roku 2020 postavit pouze tři vysokonapěťové sítě místo původně plánovaných čtyř. Nová výstavba vytvoří dalších 2800 km přenosů a dalších 2900 km bude přebudováno. Obrázek ukazuje charakteristiky německé energetické soustavy po vypnutí jaderných elektráren v roce 2020.Klíčovým bodem změněné energetické politiky je vybudování vysokonapěťových sítí na stejnosměrný proud (tzv. HGÜ-Verbindungen). Tyto sítě jsou na rozdíl od klasických sítí střídavého napětí schopny přenášet proud na velké vzdálenosti s minimálními ztrátami. Jejich hlavním úkolem bude přenést proud od větrných elektráren v Severním moři až do průmyslových zón jižního Německa a pak dále do západní Evropy.

Německo chce postavit na žádost české strany na hranicích energetickou závoru, aby stejnosměrný proud z energetických dálnic neohrozil zastaralou českou soustavu stavěnou výlučně na střídavý proud. Česko se tím definitivně oddělí od zbytku energeticky předělané Evropy. Zůstane nám nevyužitá jaderná energie, astronomické dluhy za stavbu zbytečné elektrárny, všechna její rizika a jaderný odpad na další tisíce let. Viz článek Proč nás Temelín zničí.