Známá skupina Anonymous zveřejnila na této adrese celkem 13 utajených dokumentů NSA z roku 2008. S velkou pravděpodobností slouží i jako podklady pro články novin Guardian, který jako první informoval z interních zdrojů NSA o rozsahu sledování telefonní sítě a internetových společností. Způsob zpracování telefonních metadat v rámci tzv. Global Access Operations (GAO) byly zveřejněny odkazem na PDF prezentaci zde.

Analýzu celé aféry s odposlechy najdete v článku Jak šlape odposlouchávaná americká demokracie. Z materiálů NSA o sledovacím programu PRISM spuštěném v roce 2007 a nyní publikovaných na webech vybíráme dvě věci. Za prvé, rozsah webů a služeb, které tento program odposlouchává ze světových sítí.S tím samozřejmě souvisí eskalace nákladů na sledování a vyhodnocování těchto nelegálních a z velké části i zcela neužitečných informací. Platí to pochopitelně daňoví poplatníci USA, ale tato data jsou sdílena s mnohými špionážními službami jiných států, např. Německa a Velké Británie. Každá vláda chce vědět, co proti ní občané mají za výhrady a co chystají provozovat za veřejné akce. Je zajímavé, jak aktivisté málo využívají systémů pro sociální práci a otevřenou demokracii jako Tiki Wiki, na níž běží například tento sever. Viz naše tematické číslo věnované sociálním sítím a otevřené demokracii (2012-42).Program PRISM krmí minimálně jednu ze sedmi stálých bezpečnostních zpráv, které dodávají Obamově administrativě bezpečnostní agentury. Klíčové články zveřejnil právě list Washington Post a Guardian. Oba listy využily jak interních informací z prostředí NSA, tak i materiálů zveřejněných skupinou Anonymous.