Zatímco česká politická lobby a jí poplatná média pomalu připravují veřejnost na ekologicky sebevražednou těžbu břidlicového plynu, v Německu se blýská na lepší časy. Vláda Angely Merkelové chce zakázat těžbu frakováním tam, kde jsou zdroje pitné vody, ale jinde ji chce za určitých okolností povolit. Asociace německých pivovarů toto opatření považuje za nedostačující a vydala protestní prohlášení, v němž tento způsob těžby odsuzuje. Klíčovou část citujeme doslova.

Dosavadní změny zákona připravované federální vládou nestačí k tomu, aby zabezpečily čistotu pitné vody a tím zaručily, že bude platit "Reinheitgebot" pro výrobu piva.


Zákon o "čisté výrobě piva" (Reinheitgebot), poprvé zmíněný v roce 1487 přikazuje, že při výrobě piva smí být použity jako suroviny pouze chmel, voda a ječmen. Frakování by zničilo kvalitu pitné vody a tím by zničilo i výrobu piva. Asociace německých pivovarníků se tedy postavila na stranu ekologů a její slovo bude po německých hospodách hodně dobře slyšet. Pět set let tradice, kolem 1.300 pivovarů produkujících dohromady 5.000 značek bude jistě schopné ovlivnit veřejné mínění v Německu.

Náš web systematicky upozorňuje na nebezpečí těžby plynu a ropy z břidlicových hornin. Klikněte si na heslo "frakování" nebo se podívejte alespoň na tento článek, kde najdete výmluvná videa ukazující nebezpečí této těžby. České občany by mohlo zajímat toto video z USA, které ukazuje, jak dopadne voda z kohoutku v oblasti, kde se provádí frakování.


A nejde jen o výbuch metanu, ale i o trvalé zamoření pitné vody. V hustě osídleném území Čech a Moravy by tento způsob dobývání plynu pomocí jedovatých chemických sloučenin pumpovaných do země přinesl ekologickou katastrofu.