Málo se ví, že v Polsku byla koncem 80. let minulého století zastavena výstavba jaderné elektrárny v Zarnowieci. Stalo se to díky odporu místních obyvatel i široké veřejnosti.

Jaderný program byl znovu zahájen rozhodnutím vlády Donalda Tuska v roce 2009. Z vytipovaných míst pro výstavbu zůstaly tři lokality: 3-Lubiatowo, Zarnowiec a Mielno. V tom posledním místě však 94 % obyvatel v referendu jadernou elektrárnu odmítlo, takže zbyla jen 2 místa. V Polsku je silný celospolečenský odpor proti jádru. Ten také zastavil rozestavěnou a nikdy nedokončenou elektrárnu v Zarnowieci. Dnešní protijaderní aktivisté mají na co navazovat, nehledě na to, že mají také podporu většiny společnosti. Podařilo se jim založit koalici Pomořansko bez jádra.

Vláda a společnost PGE (obdoba našeho ČEZ) vynakládají velké prostředky na kampaň s cílem přesvědčit občany o tom, že jaderná energetika je bezpečná a levná. Takto vynaložené finance postrádají smysl vzhledem k tomu, v jakých obrovských potížích se nachází evropský jaderný průmysl. Polsko by již nyní poptávku po energii pokrylo z alternativních zdrojů energie.

Stejně jako v celé střední a východní Evropě je rozhodnutí stavět jaderné elektrárny rozhodnutím politickým, maskovaným jako rozhodnutí odborné. Ve hře je příliš mnoho peněz z našich daní. Atomová lobby skrytá za mocenské, lobbistické a technokratické struktury odmítá předat konečné rozhodování do rukou občanů a demokratických procesů. Podobně jako u nás i v Polsku hrozí tunelování veřejného rozpočtu prostřednictvím jaderného programu. Poláci mají šanci opět po letech zastavit projekty na výstavbu jaderných elektráren díky velkému celospolečenskému odporu a i díky tomu, že se vládě pravděpodobně nepodaří sehnat potřebné miliardy. U nás je otázka JE Temelín zatím otevřená, atomová lobby však do jisté míry ztrácí dech. Novou jadernou energii již nyní není nikdo schopen zaplatit, garantovat škody a bezpečně uložit vyhořelý odpad.

Zdroje:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektr%C3%A1rny_v_Polsku
http://temelin.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=291:polskonepodporijadro&catid=49:ekonomika-jadra&Itemid=91