Článek Plastový odpad zabíjí uprostřed Tichého oceánu upozornil na tzv. "sedmý kontinent" plastových odpadů, které se shromažďují v místech tzv. odpadkového víru. Dvě z pěti gigantických planetárních skládek odpadu v oceánech máte na obrázku. Klikněte na "The journey od trash" a bílou šipku posunujte po jednotlivých letech. Uvidíte cestu odpadu od východního pobřeží Japonska a USA do středu Tichého oceánu.


Tyto skládky zabíjejí ptáky a destruují potravní řetězce. Technicky jde asi o 7,25 miliónů tun plastů, které odstředivé síly Země (tzv. Coriolisův efekt) a mořské proudy už 20 let shromažďují na 5 místech planety. Mladí ekologičtí nadšenci nyní připravují projekt na čistění oceánských skládek. Klikněte si na tuto stránku Ocean cleanup a podívejte se na zařízení na obrázku.Myšlenka je přesně opačná než u ostatních navrhovaných projektů. Místo aktivního sbírání odpadu je zařízení zakotveno na jednom místě, využívá energie slunce a větru a mořských proudů a nechává procházet odpad jako sítem. Nasbíraný odpad se ukládá do zásobníků a čas od času jej někdo vyprázdní. Náklady na provoz jsou minimální díky automatické výrobě energie. Nyní se celé zařízení zkouší a výzkum je teprve v první čtvrtině cesty. Objevitel celého systému je devatenáctiletý Holanďan jménem Boyan Slat.