Znalci fyziky ze střední školy vědí, že zvuk se říší v pevném prostředí rychleji. Totéž platí i o poměru mezi vzduchem, kde žijeme my, a oceánem, kde žijí tvorové, na nichž náš život totálně závisí. Produkují totiž kyslík a potravu. Výzkum americké sekce NOAA nyní zveřejnil mapu hlučnosti oceánů, která nevěští nic dobrého.Oceány nejsou zamořeny jen odpady a ničeny okyselením vinou vyššího rozpouštění CO2 ve vodě. Studie a vydané mapy ukazují, že ve většině oceánů roste nadměrný hluk kvůli zásahům člověka. Modré části ukazují nejnižší hladiny kolem 40 decibelů, zatímco červené oblasti vykazují hluk až nad sto decibelů. Ryba nemůže bez škodlivých následků žít vedle hlučného přístavu stejně jako člověk nemůže bydlet vedle startovací dráhy u letiště. Trvalý nadměrný hluk poškozuje zdraví všem organismům bez rozdílu.

Protože oceány pokrývají 70 % planety, jde o velmi důležitý výzkum. Znečištění hlukem se v této podobě zkoumalo poprvé v globálním měřítku, proto je zjištění vědců znepokojující. Navíc bude míra znečištění stoupat úměrně s rostoucí námořní přepravou, těžními pracemi a další lidskou aktivitou v oceánech.