Francouzský letecký inženýr Edgard Nazare pracoval v 60. letech v Alžíru, kde pozoroval větrné víry na Sahaře. Výsledkem jeho přemýšlení byl francouzský patent N° 1439849/P.V. 983953 podaný 3. srpna 1964 v Paříži (Générateur de cyclones artificiels). Na základě jeho návrhu podala 31. března 1982 skupina dalších vědců a inženýrů průmyslový patent N° 8205544/2524530 (Procédé pour la construction de tours de centrales aérothermiques). První zkušební prototyp této elektrárny najdete na fotografii v anotaci. Zkonstruovala jej společnost Sumatel v roce 1997, a to v Savojsku.

Tzv. vortexová elektárna pracuje na stejném principu jako výlevka nebo jako vzdušný vír na Sahaře. Tornádo vzniká v momentu, kdy teplotní gradient mezi základnou a vrcholem víru překračuje 50 stupňů. Pak dojde k efektu, který vidíte zde.Podle tzv. Coriolisova efektu dojde ke dvojímu typu proudění, který využívá soustava turbín umístěná ve vzdušném sloupu. Podle teoretických údajů na příslušném francouzském webu propočítaný výkon elektrárny vypadá následovně.

  • Věž vysoká 300 m dává výkon 242 MW pro teplotní gradient 30 stupňů.
  • Věž vysoká 600m dává výkon 1.403 MW a to pro teplotní gradient 50 stupňů.


Nejvýkonnější atomové elektrárny dávají výkon kolem 1.500 MW a světový průměr je 750 MW. Náklady na výrobu vortexové elektřiny jsou třetinové proti klasickým jaderným elektrárnám. Pochopitelně odpadá jakékoliv znečištění životního prostředí. Tento typ výroby není závislý na síle větru, ale rozdílu teplot, který je plus mínus konstantní ve dne či v noci.

Zdrojový článek najdete zde.