Vezměme případ zadluženého a rozkradeného města jako je Liberec. Dvacetiletou lhostejností občanů je ODS, socdem a další zájmové skupiny vykradly, podobně jako mnohá jiná města. Mnozí aktivisté občany veřejně upozorňovali, že dluh nakonec zaplatí oni jako daňoví poplatníci. A to se nyní děje a role státu bude v této situaci naprosto klíčová.

Příklad Liberce

Město Liberec a jemu podobné lokality budou asi draze platit za politickou nezralost svých občanů, kteří demokraticky volili po dvě desetiletí nekompetentní zástupce a vyložené zloděje. Nejprve přišla v srpnu 2012 pokuta od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových pokutu ve výši 18 milionů korun. Podle úřadu Liberec pochybil tím, že dal do zástavy kancelářskou budovu bývalého Uranu a tím porušil jedno ustanovení smlouvy o bezúplatném převodu ze státu na město. Několikapatrovou budovu Uranu získal Liberec bezúplatně od státu a součástí převodní smlouvy byl závazek, že 20 let bude budova sloužit jen pro výkon státní správy. Nesměl ji tedy nijak pronajmout, což v rozporu se smlouvou udělal. Jak případ dopadne, to se uvidí.

Druhá pokuta by už město naprosto zruinovala a souvisí zcela pochopitelně s vytunelovaným MS v lyžování. Město Liberec mělo podle finančního úřadu pochybit v tom, že udělalo v letech 2007 až 2008 chyby v účetních operacích. Týkaly se proplácení faktur na výstavbu domů určených pro ubytování lyžařů. Celkem jde o vrácení státní dotace ve výši 200 mil. a k tomu drobné úroky, opět ve výši 200 miliónů. Okradené firmy se soudí s městem zvlášť. Stát i firmy mají nástroje k tomu, aby se město dostalo do bankrotu přes zhruba půlmiliardovou pohledávku. Město samo už dnes má sekyru ve výši 2 miliard a možná už za půl roku ani nebude schopno splácet úroky z těchto dluhů.

Ministerstvo financí jako exekutor

Stát může dát městu předčasnou ránu z milosti tím, že bude trvat na splacení své pohledávky, a to přednostně. V ten moment nastane výprodej veškerého městského majetku hluboko pod cenou, a to s velkou pravděpodobností lidem, kteří bankrot města způsobili. "Je to stejné, jako když na vás vletí exekutor", což jsem připomínal v projevu na náměstí, kdy se odvolávali z vedení města poslední slušní lidé, kteří tam zbyli.

Jak se zachová stát? Budou jeho politicko-mafiánské kliky fungovat jako nemilosrdný exekutor zbankrotovaných obcí typu Liberce? Podívejme se na zadlužení obcí v ČR, viz tato analýza ing. Věry Kameníčkové (zdroj zde):

  • Ekonomická recese se v roce 2009 odrazila v hospodaření obcí zejména v jejich daňových příjmech, které se meziročně snížily o dramatických 11 %, tedy o téměř 12 mld. Kč.

  • V rozporu s poklesem příjmů však paradoxně vzrostly výdaje, a to o 9 %, resp. téměř o 17 mld. Kč. Výsledkem byla rekordní výše schodku obecních rozpočtů, který dosáhl 14 mld. Kč a byl nejvyšší v novodobé historii obcí.


Následující tabulka ukazuje podíl dluhů na rozpočtu obcí. Rozpočtové hospodaření obcí ve všech krajích skončilo deficitem.Nejvyšší schodek rozpočtu (měřeno jeho podílem na celkových příjmech) nalezneme u obcí Karlovarského kraje (144 %).

Co je důležité: v roce 2009 a následujících doplácel krajům schodky v rozpočtech stát formou různých dotací. Nečasův a Kalouskův stát je nyní na huntě, protože Kalousek v posledních letech svého finančního panování zcela zadusil ekonomiku. Státní příjmy se vytřískají jen z vyšších daní občanů, ovšem nikoliv těch nejbohatších a nikoliv těch firem, které u nás jen podnikají a sídla mají Kypru a jinde v daňových rájích. Další zvýšení daní už tedy půjde přímo z našich kapes, protože stát zákonem umožnil zvyšování komunálních daní. O tom jsme psali minule, viz tento článek. Dopad těchto opatření poznáme na svých peněženkách už v první polovině roku 2013. Hospodaření obcí jsme loni věnovali celé tematické číslo. Města začnou zvyšovat komunální daně a některá se brzy dostanou do bankrotu.

Závěr

Zadluženým a vykradeným městům typu Liberce hrozí krach, protože stát může plným právem věřitele vyžadovat zaplacení zlodějen. Jenže má na to morální oprávnění tato vláda, která souhlasila s politickou amnestií zlodějů a tunelářů? A pokud dá volný průchod své třídní "spravedlnosti", pak si tito amnestovaní zloději za nakradené prostředky koupí zkrachovalá města jako je například Liberec. Pak si ovšem čilí podnikatelé s komunálními dluhy vezmou statisíce obyvatel jako lichvářská rukojmí, a to s pomocí vlády.

Viděno očima neoliberální ekonomiky, je to jistě dobrý kšeft. Viděno očima občana, je to důvod k vypovězení společenské smlouvy o vládě.