Jeli jsme s partou kaplických nadšenců jako každý rok na adventní zájezd k sousedům do Rakouska. Jelikož mne to táhne do lesů, vláčím tam obvykle i své přátele. S Mühlviertlem sousedí Waldviertel (Lesní čtvrť) a je to kraj nádherný, ale chudý.

Na cestě do romanticky položeného kláštera uprostřed lesů, Waldhausenu, jsme se zastavili v městečku Königswiesenu, proslaveného jedinečnou gotickou sklípkovou klenbou místního kostela a zachovalým městským jádrem měšťanských domů, datujících svůj vznik hluboko do středověku. Každý z těchto domů má na fasádě umístěnou ceduli popisující historii domu až do dnešních dob. Těch tkalců, pekařů, řezníků, obuvníků, koželuhů a dalších řemeslníků, co se v nich za ta staletí vystřídalo!
Mezi účastníky našeho zájezdu bylo pár živnostníků a tak se stalo, že duchovní tématiku ovládla brzy tématika duchovně - ekonomická. Proč si musíme kupovat všechno, co potřebujeme k životu z druhého konce planety, notabene zboží vyrobené chudáky, kteří tam pracují v nelidských podmínkách a jsou upalováni zaživa, protože nejsou respektovány základní bezpečnostní normy? Musíme se smířit s tím, že jediným kritériem podnikání je zisk za každou cenu a proti němu stojí miliony nezaměstnaných v Evropě a úpící životní prostředí?

Chystám se v poslední době něco napsat o svéhlavém, ale odpovědném a eticky se chovajícím podnikateli Heini Staudingerovi, zakladateli firmy GEA.

Tato firma je jednou z prvních, která s se přihlásila k modelu "Obecně prospěšné ekonomiky", o které jsme psali (Družstevní banka JAK a další následovníci). Dnes už se k němu hlásí 700 podnikatelů. Jakoby tam někdo nahoře tušil, čím se má mysl zabývá: U posledního městského domu jsme narazili i na obchůdek s botami firmy GEA.

S ní je spojen tento příběh:

Dříve mělo hodně lidí alespoň nějaké zdání o tom, jak se vyrábějí boty. Skoro v každém městě se vyskytoval švec a ani malé manufaktury nebyly vzácností. Dnes je ševcovské řemeslo raritou. Obuvnické řemeslo v Čechách, Rakousku, Německu i Švýcarsku bylo vymýceno. Firmy nezkrachovaly, protože by lidé byli neschopní, anebo neuměli boty šít. Padly na obětní oltář destruktivním podmínkám globálního kapitalismu, který koncentruje zisky do rukou několika málo koncernů a likviduje většinu výrobců. Jenom v Evropě přišlo o práci v kožedělném a obuvnickém průmyslu 500 000 lidí.

Od majitele firmy GEA Heiniho Staudingera jsem získala data, týkající se celosvětové produkce bot:
Čína - 12,6 miliard párů - 63,0 % svět. produkce
Indie - 2,0 -"- - 10,0 -"-
Brazílie - 0,9 -"- - 4,5 -"-
Vietnam - 0,8 -"- - 3,5 -"-

81 % veškerých bot vyrobených dnes na světě pochází z těchto 4 zemí.
Heini Staudinger se odmítl podrobit tomuto diktátu a filozofii, že se nedá nic dělat. Že kapitál půjde tam, kde je nejlevnější pracovní síla. Miluje svou zemi a svůj kraj a cítí za ně odpovědnost. Protože je to člověk evidentně schopný a odpovědný, rozhodl se před více jak 20 lety jít hlavou proti zdi a založit vlastní firmu na výrobu kvalitních bot z domácích surovin při plném ohledu na ekologii krajiny a motivovat a nadchnout své spolupracovníky, kteří se aktivně podílejí na rozvoji a strategii firmy. Utopický projekt?

Možná, ale dokázal nadchnout nejenom zákazníky, ale i dodavatele a zaměstnance, kteří jsou si vědomi, jak těžko by hledali v místě nějakou práci. Ve firmě dnes pracuje 130 zaměstnanců. Heini Staudinger vidí největší nebezpečí v tom, že kromě toho, že lidé v Evropě přišli o práci, zmizí z Evropy i definitivně know how. Už nikdo nebude umět šít boty. V celém Rakousku se učí řemeslu obuvníka 22 mladých lidí, z toho 6 u firmy GEA.

Před 13 lety firma málem zkrachovala. Přestože prosperovala, financující banka jí zkrátila úvěrový rámec, aniž by vysvětlila proč. Zřejmě sociální a participativní směr podnikatele někomu vadil. Heini Staudinger a firma GEA se těšila velké důvěře a popularitě, takže se našlo dost přátel, ale i dodavatelů a stálých zákazníků, kteří nabídli firmě zapůjčit své úspory a firma se díky tomu rozrostla ze 30 na dnešních 130 zaměstnnaců. V příštím roce plánuje vyrobit a prodat 120 tisíc párů obuvi a dalších výrobků s vysokou ekologickou přidanou hodnotou.

Nedávno však dostala firma GEA ránu do vazu. Úřad pro finanční dohled vyměřil podnikateli pokutu ve výši 50 tisíc euro, poněvadž podnikatel svým dobrodincům vyplácí pravidelněl 4% úrok a to, je podle zákona zakázané! Úrok mohou vyplácet pouze banky a lidé nemají právo půjčovat, komu se jim zlíbí. Poněvadž od toho tu jsou banky, aby umísťovaly volné úspory obyvatelstva (a nic za to lidem nedávaly, že?, viz náš článek o záporných úrocích v současné Evropě).

V Rakousku je teď v módě být UNGEHORSAM - NEPOSLUŠNÝ. Neposlušný je farář Helmut Schüller, který vyjádřil neposlušnost vůči svým nadřízeným v katolické církvi, neposlušnost vůči špatným zákonům deklaroval nyní i náš podnikatel Staudinger a stojí za ním jeho zaměstnanci, klienti, dodavatelé a veřejnost.

"Finanční model naší společnosti je nezákonný", říká v úvodníku měsíčního bulletinu GEA Staudinger. "Každý vidí, že nejsme žádná banka. Naše firma tu není od toho, aby z peněz dělala mávnutím kouzelného proutku na finančních trzích další peníze. Peníze potřebujeme, abychom mohli vyrábět a zajišťovat lidem práci. Každý občan musí mít právo půjčit peníze, komu chce, a za toto právo je potřeba bojovat".

Za starého Rakousko-Uherska se uděloval oficírům rakouské armády, kteří měli odvahu postavit se nesmyslnému rozkazu, Řád Marie Terezie. Tedy řád za neposlušnost. Zřejmě si už tehdy autorita uvědomovala, že takové chování může mnohdy přispět k záchraně mnohem víc, než slepá stádní poslušnost. Špatné zákony se nemusí dodržovat, musí se změnit. Výš než takový zákon je morální princip a svědomí.

A jak to bylo dál: Minulý týden demonstrovali zaměstnanci, majitel firmy i příznivci ve Vídni před rakouským parlamentem. O demonstraci informovala dokonce v hlavním zpravodajství rakouská televizní stanice ORF 2. Vyměřená pokuta byla Úřadem pro finanční dohled sice snížena na 10 tisíc euro, ale GEA se nevzdává. Je potřeba přestat nahrávat spekulantům, tedy těm, kteří žádné hodnoty ve skutečnosti nevytvářejí. Jde o hodně. I o naši svobodu a právo určit, na jaké účely a komu svěříme naše úspory. Je na čase začít měnit svět!!!

Na stránkách firmy GEA sledujme, jak se bude konflikt dál vyvíjet.