Diskusní forum Medical Tribune (15. 10.) položilo již před měsícem zainteresovaným stranám základní otázky, které ani dnes nezní v oficiálních médiích: Jaké parametry by měla mít síť zdravotnických zařízení? Jsou zdravotní pojišťovny schopny postupovat podle relevantních dat nebo půjde o "divoký odstřel" nemocnic?

Podle všeobecného názoru lékařů a vedení nemocnic prožíváme rozkulačení zdravotní péče podobné komunistickému záboru půdy z roku 1948. Až na to, že z veřejno-právní sféry mají nemocnice přejít do hodně pochybných rukou privátních zájmů. Ministerstvo zdravotnictví uvolnilo ruce zdravotním pojišťovnám, které hrají s nemocnicemi zákopovou válku. Z ankety citujeme výstižnou analýzu Prof. MUDr. Jana Žaloudíka, CSc., senátora za ČSSD. K parametrům a k podobě zdravotní "reformy" se Jan Žaloudík vyjádřil následovně:

V našem zdravotnictví došlo postupně k naplnění starého římského pravidla „divide et impera“ (rozděl a panuj). Ti, kdo zdravotnictví znají a pracují v něm, ovšem ani ti, již ho užívají a povinně platí zdravotní daň, však zajisté nerozdělují, nepanují, a dokonce nemají ani právo se na způsobu rozdělování a panování jakkoli podílet. Svobodně tázat se sice mohou, ale zásadně se jim neodpovídá, což dovedl ve své neodpovídavosti k dokonalosti pan docent Leoš Heger, neslušnější z ministrů. Takže nevíme, co se to chystá, proč se to chystá a komu se to chystá. Poloprivatizují a politizují se zdravotní pojišťovny, deklarovanou konkurenci překonávají neveřejnými dohodami. Partajně vystavěné ministerstvo zmateně naplňuje stranická a retrostranická zadání spíše než skutečné potřeby občanů. Celoplošné přeorávání má přednost před kultivací polností. Naivní je však představa kormidelníků, že pod rouškou efektivity a pouze rukama úředníků pojišťoven z měsíce na měsíc přeorají strukturu nemocnic v České republice, která historicky vznikala více než sto let.


Zajímavý a zcela aktuální rozhovor s prof. Žaloudíkem o diktátu pojišťoven si můžete přečíst v deníku Referendum (05.11.). Jak snadno se podniká s naším zdravím, ukazuje tento příklad z rozhovoru pro Referendum.

"Nicméně například v Jihomoravském kraji došlo na základě memoranda hejtmana a ministra k inventuře a redukci o 563 lůžek už v roce 2011. Není však bez zajímavosti, že právě v tomto roce nasmlouvaly zdravotní pojišťovny ve stejném kraji svévolně nové a zcela zbytné kapacity bez požadavku či souhlasu hejtmanů."

Tunel ve zdravotnictví je vcelku jednoduchý. Mimo zlodějny s léky, předraženým zařízením, outsourcingem atd. jde o to, aby se přesunuly odvody ze zdravotního pojištění do kapes soukromých nemocnic a holdingů, které již tiše vlastní část ministerských úředníků a jiných subjektů. Podívejte se na tento příklad popisující přesun lůžkových kapacit v Brně. Krajské vedení VZP a MZ klidně dovolí soukromé nemocnici ordinovat na náklady nás všech a přitom ruší naprosto stejná lůžková místa a nemocniční kapacity ve veřejných nemocnicích. To není šetření, ale promyšlený tunel.

Proč si privátní nemocnice neberou jen bohatou privátní klientelu? Kdo z politiků dovolil naším jménem podnikat s odvody do veřejno-právního systému? Jak to, že politikové a úředníci z VZP přihráli privátní klinice finance, o které obrali veřejno-právní nemocnice? Vyváží stamiliónový zisk několika jednotlivců smrt mnoha pacientů? Těm se protáhne čekací doba na specializované zákroky v podfinancovaných a personálně podvyživených veřejných nemocnicích třeba i na několik let.

Ve srovnatelně velkém Rakousku více než 10 let existuje „plán nemocnic“ i „plán nákladného vybavení“ a to vzhledem k dostupnosti a ke specifickým podmínkám v daném regionu. Rakouské zdravotnictví je v rámci EU hodnoceno jako jedno nejlepších co do kvality a nákladů péče. Proč se tedy nepoučíme u svých západních sousedů místo plánovaného ničení a privatizace zdravotnictví?


Chcete-li aktivně diskutovat, musíte se zaregistrovat.
Diskuzní fórum rubriky "Z domova" najdete zde.