Tento znepokojený dopis vám píše vysokoškolský učitel filosofie, který po získání doktorátu filosofie na Hochschule für Philosophie München učil vaše vlastní občany, včetně budoucích pedagogů. Z pozice bývalého politického vězně (1980-81) a přesvědčeného Evropana (univerzitní studia v Paříži a Londýně) jsem vedl vaše studentky a studenty k tomu, aby jasně viděli smysl evropského zápasu o demokracii, aby bránili solidární hodnoty sociálně-tržního hospodářství, a aby vedli smysluplný způsob života i v dnešní zmatené době. Totéž činím od roku 2008 jako vysokoškolský učitel i v Česku. Zde však panují úplně jiné poměry, které nelze srovnat se ani se systémem Rýnského kapitalismu ani s demokratickým výkonem moci praktikovaném v SRN. K postupné degradaci demokracie v Česku došlo mimo jiné i vaší nedbalostí a způsobem, jakým vámi vlastněný tisk a média manipulují s veřejným míněním.

Po roce 1990, vinou Klausovy totální privatizace, se ocitlo téměř 90% českého denního tisku v zahraničním vlastnictví. Drtivý podíl na informačním monopolu mají německé společnosti Passauer Neue Presse, Rheinisch-Bergische Verlagsgesellschaft, společnost RBVG, Handelsblatt a vámi spoluvlastněná švýcarská společnost Ringier. Podle odborných studií mých kolegů z MU Brno a UK Praha vznikl v České republice faktický informační monopol, který mají v rukou němečtí vydavatelé a podnikatelé. Nevyčítám vám investiční příležitost, kterou jste dostali a plně využili. Bezpochyby víte, že v normální západoevropské zemi byste takový monopol nikdy nemohli získat legálně a otevřeně. Jste téměř výhradními vlastníky českého tisku a médií. Již léta v této zemi ovlivňujete veřejné mínění a odvážíte z této země svůj zisk. A nyní přišla doba, kdy se musíte zamyslet i nad podnikatelskou etikou a odpovědností, kterou vám mediální monopol v Česku přináší, ať jste si toho vědomi nebo ne.

Za prvé. Vámi vlastněná média přestala dbát na základní pravidla novinářského řemesla a mediální etiky. Bez skrupulí slouží různým zájmovým skupinám, které v této zemi cíleně podkopávají demokracii a právní stát. V poslední době se vaše média podílí i na skryté extrémně pravicové kampani podporující rasově motivované napětí, až přímou xenofobii. Již několik let působím jako učitel v bývalých Sudetech. Zde se situace v posledních dvou letech vyhrocuje a vstup neofašismu do komunální politiky se stal faktem. Moji dlouholetí přátelé, političtí vězni z bývalé NDR, několikrát potvrdili rostoucí spolupráci mezi českými a německými neonacisty. Hnědé finance proudí již léta ze západní části SRN do východní zóny SRN charakterizované nezaměstnaností a sociálním ohrožením, to jest do pohraničních oblastí sousedících s ČR. A odtud se snadno dostávají i k nám. Česká neofašistická Dělnická strana a jí podobná uskupení dobře vědí, že se mohou opřít o zdejší nacionálně-šovinistické klima. To otevřeně šíří i vámi vlastněné noviny s požehnáním českých vládnoucích pravicových kruhů. Evropa je dnes jen jedna, stejně jako odpovědnost za její osud. Vámi vlastněný tisk v naší zemi přestává bránit demokracii a základní hodnoty právního státu. Veřejnost informuje pouze bulvárním způsobem a pečlivě dbá na to, aby si normální český občan nemohl učinit nezávislý obraz o situaci. Vyvážené zpravodajství z vašich deníků a médií prakticky zmizelo. Místo něj nastoupil otevřený spinning směrem k extrémismu a skrytý komentář, dokonce i k tématům, která jsou naprosto neutrální. V redakcích vedených vámi jmenovanými šéfredaktory se provozuje jednostranný žurnalismus stejně přirozeně jako dýchání. Nepřítelem médií často nejsou antidemokratické síly, ale právě demokratické iniciativy znepokojených občanů. Média skrytě dehonestují mnohé občanské aktivity a pilně volají po vládě silné ruky. Nelze sloužit dvěma pánům, lži a demokracii. Vámi vlastněná média negativně ovlivňují občanský život a právní kulturu v naší zemi, což v konečném důsledku ovlivní i společenské poměry ve vaší zemi. Nebude-li budoucí Evropa demokratická, pak nebude vůbec. A to je i vaše starost, protože jste jedněmi z hlavních manipulátorů veřejného mínění v České republice. Z titulu vlastníků se postarejte o to, aby české noviny plnily základní občansko-výchovnou funkci a poslání hlídače demokracie jako v Německu. Jste tím povinováni primárně nám, českým občanům a naší demokracii. Ale v zájmu uchování nedělitelných občanských svobod a práv je tato odpovědnost dána i vůči vašim vlastním občanům v Německu, a v neposlední řadě i vůči svobodné a demokratické Evropě, protože SRN je jejím klíčovým garantem.

Za druhé. Firemní sídlo majoritních vlastníků českého tisku je v SRN, kde sociální a tržní hodnoty koexistují i dnes, i když mnohem obtížněji než dříve. Česká neoliberální ekonomika opustila západoevropský sociální model a v poslední době otevřeně sleduje cestu USA. Vládní tvůrci tzv. "reforem" privatizují zisk a socializují náklady. Vykořisťují společenský systém takovým způsobem, že postupně ohrozí i vaše ekonomické zájmy v České republice. Německá ekonomika se stala v posledních letech z nemalé části závislá na plynulých dodávkách z Česka, zejména německý automobilový průmysl. U nás se vinou "reforem" začíná systematicky demontovat veřejno-právní sféra zajištění občanů: sociální a nemocenský systém, důchody, školství. To vám nemůže být lhostejné. Mnohé náklady za zničený veřejno-právní systém ponese v konečném důsledku zaměstnavatel, to jest vámi vlastněné podniky v ČR. Vezměme jeden aktuální příklad. Naše zdravotnictví nyní funguje stejně jako německé, dokonce s nižšími výdaji a zajišťuje vcelku dobrou kvalitu péče. Stojí nás pouhých 6,9% z našeho HDP, u vás v Německu je to 10,6%. Po vytunelování veřejno-právních zdravotních pojišťoven a privatizaci nemocnic na způsob USA mohou náklady na zdravotní péči stoupnout na výši srovnatelnou s USA, tj. asi na 16% HDP. V asociálním typu ekonomiky a státu, který upřednostňuje současná česká vláda to znamená, že zaměstnavatelé (tj. německé firmy) musí zvýšit platy zaměstnanců. Ti budou muset pokrýt nikoliv svůj luxus, ale naopak základní občanské potřeby: lékařskou péči, důchody a vzdělání svých dětí. Současná vláda předává do rukou bezskrupulózních soukromníků skrze tzv. "reformu" potenciální zdroje zisku, které jsou ve veřejno-právním vlastnictví. Podnikatelé napojení na zkorumpované české politické strany jsou známi tzv. "tunelováním", což je legální způsob, jak kořistit z veřejných a státních zdrojů, včetně strukturálních fondů Evropské Unie. Podnikáte v Česku dost dlouho a dobře víte, jak to u nás chodí. Německé firmy a na ně napojený český průmysl je majoritním zaměstnavatelem našich občanů. Pak vás vytunelování veřejno-právního systému zdravotní péče, vzdělání a důchodů v Česku nemůže nechat lhostejnými. Tento účet nakonec zaplatíte i vy, z titulu podnikatelů zaměstnávajících ožebračené české zaměstnance. Ani v této záležitosti nelze sedět na dvou židlích: nemůžete současně sloužit národnímu hospodářství a privátním zlodějnám. A pokud se jednou v budoucnu vystěhujete za vyššími zisky z naší zchudlé země zmítané občanskými nepokoji a stávkami, tak se prosím vystěhujte i z českých redakcí a deníků, abychom mohli občany pravdivě informovat o celé situaci.

Můj zesnulý jezuitský předchůdce, profesor Heinrich Pesch (1824-1926) patřil k zakladatelům solidární ekonomiky, v níž pokračoval i jeho žák, frankfurtský profesor Oswald von Nell-Breuning (1890-1991). Jeho podíl na formování německého sociálně orientovaného tržního hospodářství po II. světové válce nelze přehlédnout, stejně jako jeho zásluhy o formování vstřícné mentality odborových svazů, podnikatelů a politiků k ekonomickým potřebám země, k eticky danému podnikání a k dlouhodobým investicím. Toto dědictví sociální spravedlnosti by nemělo padnout ladem ani v České republice. Dobře víte, že mezinárodní úspěch Německa a jeho primát v poválečné Evropě byl a je dosud dán solidárním typem ekonomického myšlení a praxe. Po krizi ekonomického neoliberalismu přichází solidární systém znovu do odpovědné politiky a ekonomiky. Jste majitelé českých médií a formujete veřejné mínění v České republice. Proto máte nezadatelnou odpovědnost i za společenské a etické hodnoty, které v této zemi vaše deníky hájí a propagují. Je ve vašem bytostném zájmu, aby vámi vlastněné noviny a média v Česku propagovaly takové ideje, které hrdě brání SRN a celá civilizovaná a demokratická Evropa.

S pozdravem
P. Václav Umlauf, SJ (MTh., PhD.)
www.umlaufoviny.com
Liberec, 11. září 2011

Posláno redakcím následujících deníků v této německé verzi:
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Süddeutsche Zeitung
Bild
Die Zeit
Dresdner Neue Nachrichten
Neue Zürcher Zeitung