Září 11, 2012


Vždycky, když někdo z vlády (z pravice obecně) mluvil o tom, že je v České republice relativně málo chudých, vždy jsem měl pocit, že to neříká s pýchou, ale naopak jako kdyby se za to styděl. No uznejte co je to za kapitalismus, když v něm nejsou chudáci. To musí být snad nějaký socialismus, nebo co. Naštěstí je tu vláda se svými reformami, aby situaci napravila.


Řešením by mohla být revoluce v dávkách na bydlení, která by snad mohla dramaticky zvýšit počet lidí (hlavně seniorů a rodin s dětmi, slušných lidí se to týkat nebude), kteří se propadnou pod hranici existenčního minima. Lépe si tak vychutnají svobodnou volbu bydlet, nebo jíst, bydlet, nebo si pořídit nezbytné léky.


Vláda sice tvrdí, že tak chce zakročit proti ubytovacím lichvářům, kteří na dávkách na podporu bydlení parazitují, jenže zatímco lichvář tak přijde maximální o dojnou krávu, příjemcům dávek hrozí, že nebudou mít za co bydlet, nebo že si nebudou mít za co opatřit základní životní potřeby, které by jim umožnily zachovat si lidskou důstojnost.


Pokud někdo tvrdí, že vláda skoncuje s ghetty, když polovině lidí sebere dávky, blábolí nesmysly. Takovéto ořezání dávek nic nevyřeší, naopak situaci ještě zhorší a tlak na vznik ghett ještě vzroste, protože jak správně připomíná Vlk, díky němuž jsem se o tomto TINA vládním zlepšováku dozvěděl, ti lidé vyhnaní z ubytoven a ghett nikam nezmizí, ale zůstanou a budou dělat vše proto, aby alespoň nějak přežili. Nárůst kriminality a s ním ruku v ruce jdoucí růst nákladů, ať již těch finančních na policii, soudy a věznice, nebo těch morálních a sociálních spočívajících ve ztrátě pocitu bezpečí a z toho plynoucí ztráty svobody, bude pak jen otázkou času.


Vláda svojí reformní iniciativou tedy jako obvykle nic nevyřeší, ale jen problémy zhorší, a maximum, kterého dosáhne, bude nárůst pocitu ohrožení a něj plynoucí agresivity a frustrace, a možná ještě tak přerozdělení finančních zdrojů ve prospěch soukromých bezpečnostních agentur na úkor školství a kultury, které se v takových situacích stávají „zbytnými“ jako první.


Nějaké lepší řešení? Ale jistě: sociální bydlení, státem (obcí) zajištěná veřejná služba, které nenechá ty nejnižší sociální vrstvy padnout až na dno, protože hrozí značné riziko, že při tom s sebou strhnou i velkou část ostatních, a která zároveň uzavře tržní niku, ze které tyjí lichváři.


Zatím mě totiž ještě nikdo nepřesvědčil o tom, že v zemi, kde se nikdo nemusí bát ani o svůj majetek, ani o svoji svobodu a důstojnost, se všem nežije lépe, než v zemi, kde panují příkré a nepřekonatelné sociální rozdíly a kde člověk je člověk jen do výše svého konta.


Zdroj: blog Tribun


Převzato z Outsidermedia