Vážené čtenářky a čtenáři e-republiky,

rok se s rokem sešel, kasa je prázdná a nastal čas bilancování činnosti spolku a webu. Letos to nebylo slavné. Z důvodu vážné nemoci opustila redakci naše ekonomka Květa Pohlhammer Lauterbachová. Možná jí to paradoxně pomohlo v rekonvalescenci, protože má menší stres z depresivního vývoje světové a evropské ekonomiky. Vývoj, který předpověděla před dvěma lety, dnes potvrzují normální presstituti v korporátních médiích. I oni pochopitelně věděli před dvěma lety totéž (minimálně od nás), ale museli a musí psát podle zadání chlebodárců, kterým patří daná média. Redakce v roce 2018 bojovala o holé přežití, protože kapitalismus si bere svou daň z hlavy. Za socialismu si každý odpracoval svých osm hodin a pak mohl dělat zahrádku nebo samizdat a měl na to dokonce volné víkendy. Současných 30 let od plyšáku nám vytvořilo radostné otroctví korporátního kapitalismu, kdy je každý utahaný a znechucený až běda. Pak je těžké psát originální články, které představují páteř našeho webu, a navíc zase zadarmo a do dalšího typu samizdatu šířeného globálně.

Začneme spolkem, který zajišťuje provoz webu. Tam je situace na začátku roku 2019 stabilizovaná a vážné problémy nejsou. Jak víte, nikoho z vás neotravujeme o peníze, jen bannerem a sumou pod článkem. Když nebudou peníze na provoz, web jednoduše zavřeme. A ministerstvo pravdy a lásky si oddechne, že má na seznamu destrukce o jeden nepřátelský web méně. Na konci roku jsme si dali odměny za články (protože v kase zbylo 10 tisíc) a hlavně jsme zaplatili administrátora na klíčový upgrade systému a celkovou údržbu. Ta byla za minulý rok dosti zanedbaná, ale naštěstí systém TikiWiki je velmi robustní a spolehlivý komunitní software. Po upgrade jsme bohužel museli zrušit diskuze ze dvou důvodů: Tvořily bezpečnostní díru a nejsme schopni při malém počtu redaktorů uhlídat provokační příspěvky. Prostě na to nemáme energii a raději ji věnujeme na psaní. Naše články z velké části přebírá web Nová republika a tam se diskutuje dost. Po zajímavě načasovaném DDoS útoku před volbami v roce 2017 (pro znalce viz seriál o agentu Novákovi) jsme museli navíc zaplatit na zahraničním serveru služby na komplexní ochranu webu. To stálo spolkovou kasu o trochu více, než jen nájem serveru. Naše účetnictví je otevřené, takže si všechny výdaje můžete dohledat. Děkujeme všem plátcům a hlavně těm, kteří nám peníze posílají pravidelně. Je to potěšující znamení, že někdo v plyšákové neonormalizaci chce, aby běžel web s nezávislým myšlením a názory. A jak víte, náš web je odemčen, takže si můžete dohledat všechny články. Zatím jsme se v hlavních odhadech vývoje málokdy mýlili, protože jsme v redakci většinově pesimisté. Proto vidíme celkové souvislosti dějů, které se snažíme prezentovat realisticky a bez spikleneckých teorií. Černobíle nevidíme nic, protože taková realita neexistuje.

Co nás čeká tento rok? Dokončujeme přehled hlavních témat webu za rok 2017 a 2018. Celkový přehled témat a článků najdete ve sloupci vedle článku, kde dřív byly příspěvky čtenářů. Oslovili jsme několik schopných psavců, kteří nás pravidelně čtou, přičemž někteří již pro nás publikovali. Během ledna snad napíší první články. Pak s nimi chceme uzavřít smlouvu na celý rok s tím, že jim ze spolkové kasy zaplatíme za publikace. Předběžná dohoda zní, že my stabilní budeme dál psát ve starém režimu, tedy prakticky zadarmo. Netřeba nás rozmazlovat, už jsme si zvykli a jsme svobodní tím, že píšeme. Ale profesně činní lidé pera se musí nějak živit. A mají tu smůlu, že umí psát a jsou intelektuálové, což v nových časech korporátního fašismu není dobrý start do zaměstnání. Tyto kmenové psavce bychom zavázali smlouvou následujícího typu: pokud od vás dostaneme 10 tis. Kč na každého z nich během roku, tak by měli psát po jeden rok o tématech, ve kterých vynikají. Oslovení psavci, s nimiž jsme mluvili, mají během ledna dodat první text a pak by eventuálně přišla autorská smlouva se závazkem na celý rok v rytmu 1-2 články za měsíc. Pokud se vybere méně, mohou psát podle naplněnosti spolkové kasy. Je to nový model, kdy si budete moci vybrané a již známé nezávislé autory a osobnosti zajistit na jeden rok, pokud je ovšem seženeme. Čtenáře vyzýváme, aby dali další tipy, ale až poté, co to s dotyčnými autory realisticky proberou. A jednáme jen s těmi, kteří podporují naši nezávislou redakční linii. Nejsme na Slovensku, kde je nezávislý tisk placen z daňových odpisů na kulturu a sport. Zejména čtenářky a čtenáři našeho webu, kteří umí vtipně psát a jsou už v důchodu (to je člověk už svobodný, alespoň prozatím), by se měli zamyslet a přiložit ruku k dílu. Konzumenti nedělají svobodné prostředí, jen aktivní a nezávislí občané s vlastním úsudkem a se smyslem pro humor. Z tohoto důvodu potřebujeme i vtipného a nezávislého ilustrátora. Letos nečekaně zemřel po krátké a těžké nemoci pan Faust, jehož ilustrace a karikatury redaktorů jste viděli od druhé poloviny roku 2018. Náhradu za něj zatím nemáme a budeme nutně potřebovat drzého/drzou ilustrátora/rku a karikaturistu/stku i pro budoucí knižní publikace. Jen tak mimochodem, ta genderová vyváženost strašně mrzačí styl. U nás ji moc nepěstujeme, protože originalita není dána sexuální diferencí, ale v tomto případě jde o nabídku (spolu)práce, takže se chceme vyhnout úřednímu popotahování.

Z našich pravidelných rubrik bychom rádi sledovali již zavedené linie: Blízký východ, USA a EU, Rusko a Ukrajina, domácí dění a hlavně celkové globalizační procesy, které koncentrují ekonomickou, finanční, politickou a vojenskou moc v rukou jednoho promile vyvolených. Rok 2018 už byl krizový a začal se lámat chleba nad systémem, který u nás vládne přesně jednu generaci. Začíná se tvořit další systém na „věčné časy“, jak jsme jej znali z dob před sametem. Třicet let vývoje od demokracie k neonormalizaci v modelu mafiánského českého kapitalismu s fašistickou neoliberální tváří je třeba kriticky bilancovat, což bude jedno z nosných témat tohoto roku.

Redakce Vám přeje pro rok 2019 minimální osobní problémy a maximální společenské výzvy, protože jen ty z nás dělají občany.