Měla jsem v úmyslu pokračovat v překladu řeči Freedmana z roku 1961, avšak po reakcích čtenářů, kteří mne obvinili z rasismu a zatmění mysli, jsem se rozhodla již dále nepokračovat. Diskuse však přinesla i pozitiva a další odkazy a překlady z jiných zdrojů, na některé odkazuji pod článkem.

Pan Kesudis z diskuse na E-republice mi jistě rád poradí, kam se obrátit, abych se vrátila na správnou cestu. A osvětlí nám, co znamená motlitba Kol Nidre v den smíření Jom Kippur a zda platí nebo neplatí i v dnešní době, protože právě k této modlitbě se vázal obsah uvedeného proslovu Benjamina H. Freedmana. Zřejmě může dokázat, že pan Freedman je lhář, já to neumím. Hledám pouze nitky, které vedou z minulosti k dnešním hrůzám, souvislosti v dějinné dynamice, které mají ekonomickou podmíněnost, stejně jako války.

Ti, kdo za nimi stojí, by mohli války zastavit. Tady známý citát manželky Mayera Amschela Rothschilda, která před svou smrtí v roce 1849 řekla:

Pokud by moji synové nechtěli války, nebylo by žádných


Dalšímu diskutujícímu na Nové republice, panu Kopeckému, bych chtěla sdělit, že nemíním vůbec fušovat do řemesla historikům. Ale historik bez hlubšího vhledu do dějin národohospodářství, vývoje bankovního a finančního sektoru, bohužel i znalosti matematiky, co se týká úroku, nemůže objektivně objasnit historické události.

Bez multidisciplinárního přístupu se každá ekonomická nebo politická teorie i společenské vědy stávají často snůškou dogmatických tvrzení, polopravd a lží. A to nemá se vzdělaností nic společného. Leda že připraví dobře budoucí ekonomy, advokáty, právníky a politiky jako dozorce nad umravňováním otroků v dnešních montovnách a příště se i bez této třídy dozorců, na které delegovali výkon špinavé práce za ně, nakonec skutečné elity téměř obejdou. Což jim - dnešním úspěšným samozvaným elitám - manažerům ohrnujícím nos nad sockami dole - jaksi nedochází. Ale nakonec ani oni nebudou brzy potřební.

Jsme v rukou patologických elit, psychopatů, jejichž koncentrovaná finanční moc umožňuje získávat stále větší nadvládu nad veškerými oblastmi lidské činnosti a manipulovat dokonce i lidské vztahy. Svou úlohu sehrává i věda a vzdělávací a zábavní průmysl a média plně podřízené kontrole těch, kteří vládnou penězi.

Až si ten svět elity perfektně zdigitalizují, vytvoří skleněného, poslušného, plně kontrolovaného polorobota, bude vymalováno! Krásný nový svět pro má vnoučata!

Člověk se může mýlit. Vzdá-li se ale hledání pravdy, pak si nezaslouží svobodu!

Pan Kopecký mi sděluje, že opisuji od Irvinga Davida. Děkuji tedy za informaci, protože tohoto člověka neznám, natož abych od něj opisovala. A zdroj, ze kterého jsem čerpala, jsem pod článkem uvedla.

Co mne tedy k napsání článku nakoplo:

Katolický historik Paul Johnson popisuje ve své díle „Dějiny židovského národa“ s velkým obdivem, který s ním v podstatě sdílím, historii, schopnosti a genialitu příslušníků židovského národa, který srovnává s německou mentalitou. Na straně 451 své knihy píše:

''Židé a Němci si vzájemně ohromně pomáhali. Kromě jiných věcí sdíleli téměř fanatické zanícení pro studium. Nejschopnější Židé milovali Německo, protože z hlediska pracovního uplatnění bylo nejlepší zemí na světě. Moderní židovská kultura měla v podstatě germánskou strukturu. Ale jak připomněl Weizmann v proslulé debatě s Balfourem, Židé zase věnovali Německu všechny své nejlepší schopnosti a dopomohli mu tak k jeho velikosti… Když se Německou vrhlo na Židy, nešlo pouze o masovou vraždu. Doslova se jednalo o masovou vraždu blízkých příbuzných. Jak k tomu došlo?

Knihy, které se pokoušejí o vysvětlení, už zaplňují celé knihovny, ale všechny pokusy se ukazují jako nepřiměřené. Největší zločin v dějinách zůstává do určité míry záhadou. Pravděpodobně nejdůležitější příčinou byla první světová válka, které zasadila německému národu omračující úder… I přes strašné oběti ji prohráli. Cloumal jimi zármutek a vztek – naléhavě potřebovali obětního beránka...''
(Překlad Věra a Jan Lamperovi, Rozmluvy 1995)

Skutečně se renomovaný historik může spokojit se slovem „pravděpodobně“? A těchto míst je v celé téměř šestisetstránkové knize více. I co se týká Balfourovy deklarace a mnoho dalších míst, týkajících se zejména finančnictví. Fascinující je Johnsonovo pokleknutí před Rothschildy, jejichž bohatství bylo podle jeho slov vytvořeno v krátké době díky jejich pracovitosti, šikovnosti a poctivosti, a které prezentuje v knize málem jako polobohy.

Nicméně i tak je to kniha velmi poučná a lze z ní mnoho čerpat. Nakonec mi umožnila i pochopit, proč se papež František prohlašuje veřejně za marxistu. A proč je bývalý předseda Evropské komise José Manuel Barroso, byť dnes ve službách Goldman Sachs, neomarxistou. Vždyť nás čeká opět revoluce, kterou provedou vyvolení, elitářská inteligence, která prostudovala texty a porozuměla jako Marx dějinám. Ta vytvoří vedení, vládnoucí třídu a podle Marxe bude proletariát muset pouze poslouchat. Bude pouhým nástrojem, protože Marx se díval na neosvícený lid spatra. Kolikrát se ho snažil Engels dostat přímo do továrny, od knih do reality, ale marně! Stejně jako zacházel se členy své rodiny a se svými ženami, budu-li vycházet z toho, co popisuje Johnson poměrně podrobně v knize Intelektuálové. Intelektuálové mají všem často málo společného s lidstvím, jak dokazuje historie.

Sionismus a judaismus nejsou totéž

Tak jsem byla obviněna z rasismu. Ještě že mne neobvinili z popírání holocaustu. Freedman hovoří o zradě sionistů a o tom byl také celý článek. Protože to jsou právě ti, kteří mají vliv na dnešní geopolitickou situaci, ať se nám to líbí nebo ne. Řada lidí to vůbec nepochopila. Dělím lidi ne podle rasy, nebo náboženství, zda jsou takoví nebo makoví, ale podle toho, zda jsou dobří nebo zlí. A všechny národy v sobě nesou obojí. Zlo nebo dobro, pravda nebo lež, věčný osud a dilema člověka.

Kdo založil agenturu Reuters v roce 1848? Paul Julius Reuter (1816-1899), původním jménem Israel Beer Josafat. Opustil strýcovu banku v Göttingenu a v roce 1848 vytvořil největší zpravodajskou agenturu na světě, ze které pochází většina mediálních výstupů i dnes. Kdo vlastní většinu bank a médií, které nám tak pěkně lžou od rána do večera?

Sionisté ovšem jsou pro většinu konzervativních věřících Židů problémem. Stejně tak jako pro mnoho věřících křesťanů je jím církev jako instituce. Zakladatelé sionismu byli v očích ortodoxních Židů nejen lidé ze Západu, ale podle nich i ateisté. Většina z nich měla vůči světskému sionismu stejné námitky, jako vůči osvícenství. Nejzávažnější bylo obvinění, že jde o rouhačské zkomolení jednoho ze základů zásadních a posvátných židovských postojů: Pro nábožensky založené Židy byl návrat na Sión stupněm Božího plánu, v němž hráli Židé modelovou roli ve jménu celého lidstva. (I Einstein byl proti vzniku Izraelského státu).

Cituji opět z knihy Paula Johnsona, str. 386, Nábožensky založení Židé:

Když Herzl (zakladatel sionismu) vstoupil do Svaté země, ďábel vstoupil s ním a my dosud nevíme, co musíme učinit proti bořitelům jednoty Izraele, kéž je Pán milosrdný
Rabín Joseph Chajim Sonnenfeld (1848 -1932).

A skutečně: Sionisté si vytvořili stát Izrael, protože se cítili být všude hosty a přistěhovalci a pokusili se realizovat svůj ideál. Ale zjistili, že odchýlení od konzervativního učení, od božského k světskému jim přineslo pouze nepřátele. A proto musí být nemilosrdní, aby v nepřátelském světě přežili, tvrdí Johnson v závěru publikace.

Opravdu musí?

Odkazy:
https://www.protiprudu.org/zidovsky-faktor-vo-vojne-cast-1/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Theodor_Herzl
pro milovníky židovské hudby https://www.youtube.com/watch?v=72QC8EGnxTw&list=RDL8Co7IzOyhw&index=5


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 500 Kč