WikiLeaks zveřejnily tajný "základní text" související s kontroverzní obchodní dohodou, která je právě vyjednávána za zavřenými dveřmi mezi Spojenými státy, Evropskou unií a 23 dalšími zeměmi. Vypadá to, že největším vítězem dohody budou velké korporace.

Podle tiskového prohlášení WikiLeaks uniklé dokumenty o vyjednávání TISA (Dohoda o službách) odhalují, že dohoda se snaží podkopat "vlády zapojené do smlouvy" podporou nadnárodních společností na úkor místního podnikání. Odhalení přišla týden před pokračováním rozhovorů o TISA zahájených 6. července. Vyjednávání se vedou v utajení od počátku roku 2013.

Ekonomiky členských zemí teď vytvářejí dvě třetiny celosvětového HDP. A ještě znepokojivější je, že všechny země BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jižní Afrika) byly z vyjednávání o TISA vyloučeny. WikiLeaks uvedly, že i poté, co bude dohoda dojednána, zůstanou s ní spojené dokumenty utajené dalších pět let.

Tato dohoda je součástí strategické "Trojice T-smluv" (T-treaty trinity): Transpacifického partnerství (TPP), TISA a TTIP. Doplňuje ostatní dvě obchodní dohody zabývající se zbožím a investicemi, všechny jsou současně vyjednávány v tajnosti. TISA je považována za nejrozsáhlejší součást komplexu těchto tří dohod.

Analýza klíčového textu, kterou pro WikiLeaks sestavila profesorka právnické fakulty Aucklandské univerzity (University of Auckland) Jane Kelseyová, zdůrazňuje, že tato obchodní dohoda směřuje k omezení schopnosti vlád regulovat veřejné služby a dává bezprecedentní volnost zahraničním korporacím. Zdá se, že hlavní ideou je privatizovat služby v globálním měřítku. Zde jsou hlavní body analýzy.

Nadnárodní vs. místní
Smlouva nadřazuje nadnárodní společnosti, dává více práv velkým korporacím, a naopak omezuje vliv místních podnikatelů. Podle úniku je jednou z podmínek smlouvy, že vlády se budou muset vzdát svého práva zvolit si místní poskytovatele služeb v oblastech jako jsou audiovizuální vysílání, vzdělávání, dodávky elektřiny a vodárenská infrastruktura. "Vlády odepsaly své právo dávat přednost místním poskytovatelům služeb", uvádí analýza.

Zmenšování moci vlády může místo liberalizace vést k nestabilitě
Existuje hlavní cíl smlouvy, kterým je liberalizace obchodu ve všech službách, včetně finančního sektoru, elektronického obchodu, zdravotnictví, dopravy a konzultačních služeb. Tyto reformy by se mohly dotknout vlády na všech úrovních - od "centrální přes regionální po místní samosprávy a úřady".

To by také mohlo změnit pohled, jakým společnosti vnímají své zákazníky. "Lidé nejsou vnímáni jako občané či členové svých komunit, oni jsou prostě jen zákazníci", říká Kelsey. "Ti, co provozují služby, nemají žádnou potřebu být v nějakém vztahu k lidem nebo komunitám, které závisejí na jejich službách."

Tato smlouva navíc navrhuje další omezování přístupu vlád k nastavování velikosti a limitů růstu různých ekonomických aktivit a institucí, např. bank. Tento bod může rušit vlastní zákony vlád, které jsou vytvořeny, aby stabilizovaly finanční systém, jako je např. Dodd-Frankův zákon ve Spojených státech.

Konec odpovědnosti
Takový stupeň liberalizace podle Kelseyové mění vztahy mezi společnostmi a jejich zákazníky. Poskytovatelé služeb ze zahraničí by neměli být nadále odpovědni zemím, v nichž vyvíjejí činnost, přičemž redukují jejich obyvatele na ziskovou marži ve svých kaluklacích. Zahraniční firmy by navíc nebyly odpovědné za poskytování jakýchkoli sociálních nebo rozvojových funkcí, které by mohla poskytovaná služba splňovat. "Dohoda TISA zachází se službami jako s tržními komoditami a popírá nebo celkově snižuje jejich sociální, kulturní, environmentální, zaměstnanecké nebo rozvojové funkce," tvrdí Kelseyová.

"Ti, kdo poskytují takové služby, nemusí mít žádné vztahy k lidem nebo komunitám, jež jsou na nich závislé. …Žádný z těchto "poskytovatelů" nemá jakoukoli dlouhodobou odpovědnost ani zodpovědnost k zemím, které je konzumují."

Přeshraniční pohyby
Dalším hlavním prvkem této dohody je pravidlo omezující vlády v regulaci přeshraničního pohybu kapitálu, včetně všeho, co souvisí s obsluhou nebo přílivem kapitálu. Možnosti vlády zavést kontrolu kapitálu jsou velmi omezené, dokonce i v tom případě, že je nebezpečí výrazných schodků v platební bilanci země. Nejnovější únik příchází jen několik týdnů poté, co WikiLeaks publikovaly 17 dalších tajných dokumentů týkajících se této kontroverzní obchodní dohody.

Psali jsme:
Transatlantická a transpacifická smlouva připravuje novodobé otroctví
Smlouva TISA: globální migrace pracovních sil bez práv a likvidace státu
Transatlantické smlouvy tajně upečené v EU zničí místní samosprávu
Komu má sloužit transatlantický trh?
Současná koncepce transatlantického trhu nás může jednou zabít

Zdroj: RT.com

Překlad: Stan