Pane prezidente! My, členové tajné společnosti „Lebka a hnáty“, vyjadřujeme znepokojení nad situací vytvářející se ve světě.

Na našem posledním zasedání v „Umrlcově domě“ jste slíbil, že provokační pokus Moskvy znehodnotit naše historické vítězství nad Německem jakýmisi drobnými vojenskými úspěchy na východní frontě bude zlikvidován společným úsilím lídrů USA a Evropy.

Ovšem ukázalo se, že realita je krutější, než jsme očekávali. Nejprve ve štábu Severoatlantického obranného souručenství div že nepřehlédli nebezpečí, které vzniklo u našich hranic. Kdyby výbor Evropského parlamentu pro zahraniční záležitosti nebil na poplach, ocitli bychom se na prahu katastrofy. Výbor publikoval referát, z kterého vyplývá, že Rusko, absolutně ignorujíc naše obranné plány, rozmístilo na Krymu těžké zbraně a takto vytvořilo ještě jednu startovací plochu jako doplněk Kaliningradské oblasti.

Během roku se na poloostrově objevila útočná uskupení tří základních typů ozbrojených sil, které mohou hrozit střední Evropě, Balkánu, jižní Evropě a také východnímu Středomoří a Blízkému východu. Kromě toho – informační zdroje předpokládají, že se Moskva pokusí vytvořit pozemní koridor podél břehů Azovského moře přes Mariupol, aby se takto prodrala do Podněstří. V důsledku toho Ukrajina ztratí přístup k moři, což zcela znehodnotí její geopolitickou roli, za kterou američtí daňoví poplatníci zaplatili už miliardy dolarů.

Celý náš projekt rozšíření obranného bloku půjde vniveč, protože místo předních linií na hranicích s Ruskem dostáváme uskupení protivníka ve svém týlu. Uvědomění si tohoto nebezpečí zrodilo mezi našimi evropskými spojenci krajní znepokojení.

Kancléřka Angela Merkelová místo toho, aby vztyčila nad Reichstagem vlajku s hvězdami a pruhy, cestuje 10. května do Moskvy, aby si zlepšila svůj image v očích Vladimíra Putina.

François Hollande se v zoufalství žene potopit své Mistraly a jenom sliby dokařů, že vzápětí utopí jeho samého, ho od tohoto rozhodného kroku odrazují.

V Římě museli podpálit městské letiště, aby odtud nikdo z vládních činitelů nemohl odletět do Moskvy.

Renegáti v jižní a střední Evropě jsou připraveni přeběhnout na stranu Moskvy v jakémkoli vhodném momentě. A právě v té době prezident Porošenko trvá na rychlém přijetí Ukrajiny do NATO, což rodí nové obavy mezi Evropany, protože větší hrůzu pro sebe i společenství si nedokážou představit.

Vidíme také váhání ve svých mírotvorných řadách. Evropané se rozhodli, že jejich nepřítomnost na moskevské přehlídce na pozadí příjezdu čínského lídra a jiných politických těžkých vah se stane rozbuškou vzpoury Liliputů proti Gulliverovi a horečně hledají ospravedlnění v očích vlastní veřejnosti.

Situace vyžaduje přijetí rozhodných opatření pro konsolidaci transatlantického souručenství. V prvé řadě by se měla přijmout opatření v souvislosti s nejméně disciplinovanými členy aliančního uskupení – představiteli Maďarska, Řecka, ČR a některých jiných států. V souvislosti s některými zvažujeme použití metodických nástrojů, využitých proti panamskému lídrovi Manuelu Noriegovi. Jak si zajisté pamatujete, když se Noriega, ostatně náš dlouholetý agent, začal vymykat našemu kontrolnímu dohledu, obsadili jsme Panamu, obvinili jsme ho v obchodování s narkotiky a posadili na mříže na 40 let. Potom, abychom jeho i sebe zbavili bolestí hlavy, jsme ho dopravili do Francie, kde dosud pobývá v komfortním francouzském vězení.

Proč bychom neobvinili českého prezidenta Miloše Zemana, třeba z kontrabandu piva zakázaného v armádě USA? Naši specialisté lehce mohou vytvořit nezbytný návrh a neposlušný Čech už nebude podrývat disciplínu v řadách členů naší aliance.

Také bychom si měli všimnout maďarského premiéra Viktora Orbána, který zjevně nechápe podstatu politického momentu a je připraven se s Moskvou paktovat a dát jí ve všem za pravdu. Orbán často létá jako pasažér letadly maďarských aerolinií a tato okolnost určuje možný způsob jeho eliminace. Např. odstranění pakistánského prezidenta Ziaula Hakka nás ve své době stálo jen náklady na jeden nákladní vůz s aparaturou radioelektronického boje, která vyřadila z činnosti řízení letadla tohoto svévolného Pákistánce.

Zvláštním případem je kancléřka Německa Angela Merkelová. Tato Němka, nehledě na náš tlak, pokračuje v dvojí hře, a proto přišel čas přijmout vůči ní zvláštní opatření. Jako variantu je možno jí pohrozit únikem informace, co prováděla jako agentka východoněmecké speciální služby Stasi. Takového úniku informací se bojí každý politik v Německu jako ohně, bez ohledu na to, zda už agentem byl, či nebyl.

Nedůslednost Německa ve spojeneckých vztazích nás nutí zvažovat otázku znovuzrození německého nacionálního socialismu. Naši britští kolegové z Královského institutu mezinárodních vztahů se domnívají, že to není nic nereálného. Xenofobní nálady Němců jsou takové, že je možné na nich stavět. Ovšem tentokrát jako objekt nenávisti nebudou figurovat Židé, ale imigranti ze zemí třetího světa – rozvojového světa.

Jak ukazuje praxe, nacionální socialisté jsou dosud nejefektivnějším nástrojem dosažení našich cílů. Znovu to potvrdila zkušenost Ukrajiny. Námi vytvořený systém svobody se ukázal jako neschopný a dovedl Ukrajinu do stavu nefunkčního státu. Je absolutně zřejmé, že jí už nepomohou žádné finanční injekce. Ukrajinci nejsou schopni zorganizovat svou vlastní správu a nejlepším řešením by tedy byla změna Ukrajiny v mandátní teritorium OSN s vnější správou. Mandát na dočasnou správu musíme samozřejmě mít ve svých rukou. Nezbytné kvorum v OSN zabezpečí státní departament a CIA, protože mají k dispozici široký arzenál argumentů, počínaje dolary v hotovosti a konče tajnými vězeními.

Je nám jasné, že taková varianta nebude příliš levná. Ovšem za dominanci svobodného světa je nutno platit, tím spíše, že tentokrát zatížíme platbou i rozpočet OSN.

Konec konců – náklady na naši misi demokratizace lidstva nemusí nezbytně ležet jen na našich bedrech. Ať lidstvo v platbě na svoji ochranu také otevře své peněženky.

S úctou, Vaši poradci z „Umrlcova domu“ při Yaleské univerzitě, stát Connecticut, USA, květen 2015.

Zdroj: http://www.fondsk.ru/news/2015/05/08/pismo-baraku-obame-iz-doma-mertveca-33248.html

Překlad: Alena Mikulášková