Ledovec na Jižním pólu (Antarktida) obsahuje 61 % sladké vody na Zemi a jeho roztání zvedne hladinu oceánů zhruba o 70 metrů. Poslední studie časopisu Nature ukazuje velice znepokojivé údaje (DOI: 10.1126/science.aaa0940). Metoda měření byla jednoduchá, viz náš předešlý článek o tání Antarktidy (Globální oteplování mění lokální gravitaci). Vědecký tým spojil měření satelitů ERS-1 a ERS-2 (ESA) z let 1991-2000 a 1995-2011. Pak je porovnal s výsledky měření satelitu Envisat z let 2002-2012. Měření tedy pokrývala období 20 let. Tady je výsledek studie.Ztráty ledovců jsou značné. Rychlost tání na západě Antarktidy se zvýšila o 70 % za poslední desetiletí. V klíčových oblastech Amundsenova a Bellingshausenova moře se vrstvy ledu zmenšily za 20 let o 18 %. Hlavní blok ledu, který blokuje led na kontinentu od odlamující se šelfové vrstvy ledovců, se rychle zmenšuje. Tím umožňuje rychlé odlamování bloků a jejich odliv do oceánu. Tání Antarktidy se zásadně urychluje. Na severní polokouli zase dochází k očekávanému efektu změny Golfského proudu, i když zatím jen v náznacích. Výsledky studie změny proudů najdete zde. Citovaná studie je navíc zajímavá tím, že kvantifikuje podíl znečištěného území USA na celkovém ohřevu oceánských proudů. Klíčový graf této studie je zde a týká se hlubinného ohřevu oceánů do hloubky 2 km.Studená voda z grónských ledovců zablokuje teplý proud, který se nakonec otočí už někde u Španělska. Zatím jde Golfský proud až k Norsku a Británii dává příjem tepla srovnatelný s přímým ohřevem slunce na tomto ostrově. Británie bude nakonec mít stejné počasí jako Kanada nebo Sibiř ve stejné zeměpisné šířce.