Většina Švédů, Dánů a Finů by raději prohloubila spolupráci severských zemí, než aby zůstala v současné EU. Vyplývá to z průzkumu aliance EU demokraté, která je vůči EU kritická. Mnozí aktivisté se chovají, jako by se EU už rozpadlo. Tím pilně zakládají sebenaplňující proroctví pro další fungování EU. Výsledky šetření vidíte zde, v růžovém sloupci tazatelé pro EU, v zeleném příznivci konfederace.Celkem 50 % Finů, 49 % Švédů a 47 % Dánů se vyslovilo pro prohloubení vzájemné spolupráce. Co se týká EU, představují si tito občané formu spolupráce řešenou v rámci nové obchodní smlouvy. Severní konfederace by se ideálně měla týkat Dánska, Finska, Švédska, Islandu a Norska. Skandidávské země by pak měly prohloubit vzájemnou spolupráci v oblastech justice, ochrany životního prostředí, zahraniční a hospodářské politiky.

Tolik pragmatičtí občané. Škoda, že my Češi nejsme schopni uvažovat svobodně a podobné myšlenky těsné spolupráce postkomunistických zemí, které mají podobné problémy, nejsou na pořadu dne.

Zdroj:DWN.de