V Rakousku vzniklo občanské sdružení, které chystá hromadnou žalobu proti bankám, podnikajícím v Rakousku. Podle tohoto sdružení jsou založeny úvěrové obchody bank na podvodu. Zatímco občané musí zastavovat konkrétní majetek, banka půjčuje peníze, které předtím neexistovaly a které může tvořit z „ničeho“. Předstírají, že půjčují vždy volné peníze střadatelů, přičemž toto není pravda. Profesor Franz Hörmann, který působí jako mimořádný profesor na Vídeňské hospodářské univerzitě, říká pro Wirtschaftsblatt toto.

Franz Hörmann wrote:
Jsme všichni oběti systému úvěrování, my občané, politici a dokonce i banky. (...) Nesmysl dluhového emisního finančního systému, jehož cílem je vyždímat z lidí co nejvíc úroku, žene lidstvo do zruinování existence, a proto musí být zastaven.


Pro odborníky přidáváme odkaz na celou studii prof. Hubera, (klikněte zde). Toto téma není rozhodně pro čtenáře E-republiky nové, stačí si kliknout třeba na heslo "bankovní socialismus" nebo "fiat money". V České republice mohou bankéři argumentovat, že úvěry jsou plně kryty úsporami. Ovšem ve frakčním systému stačí jen zlomek vkladů – například povinná rezerva 2 % z vkladů, aby mohl být poskytnut úvěr ve výši 100 %. Úvěry nejsou kryty majetkem, nýbrž dluhem v tomto případě. Protože vklady střadatelů jsou v bance zaúčtovány jako závazek banky vůči klientovi, a to je tedy dluh. Jak může být dluh někoho kryt účetně dalším dluhem? Jde jenom o získání úroku ve prospěch banky, střadatelé úroky dnes nedostávají téměř žádné. Když je úvěr splacen, peníze mizí z oběhu.

Dalším problémem je, že neexistují peníze na úroky. Aby tyto úroky mohly být zaplaceny, musí být roztočeno další kolo zadlužování, tvrdí profesor Hörmann. Ale nejenom on. Kromě toho dochází k manipulaci mezibankovních sazeb Euribor a Libor, na kterých jsou postaveny biliónové obchodní transakce bank. Všichni, kteří si půjčují peníze v bance, podepisují úvěrovou smlouvu v mylném přesvědčení, že jsou jim půjčovány volné peníze střadatelů a domnívají se, že vyšší úrokové rozpětí má pokrýt rizika při nesplácení úvěru na tzv. „ náklady na refinancování“. To ale profesor Hörmann a jeho přívrženci popírají a chtějí, aby toto tvrzení banky u soudu prokázaly. Krátkou a jasnou přednášku k tématu máte zde.


Zatím se přihlásilo 250 osob, které budou vystupovat v soudním sporu. Cílem sdružení je však 2000 osob, říká předsedkyně sdružení Isabella Heydarfadai, předsedkyně občanského sdružení. Z právního hlediska není možné podat hromadnou žalobu, nýbrž žaloby jednotlivých osob a proto chce sdružení získat pro každý jednotlivý případ finanční podporu veřejnosti ve výši 400 – 800 euro, aby byly k dispozici finanční prostředky pro vedení soudního sporu.

Profesor Franz Hörmann je rovněž zastáncem hnutí za Modernizaci měnového systému Monetative, která požaduje „zestátnění peněz“ místo zestátňování zkrachovalých bank a oddělení emise peněz od úvěrové emise peněz prostřednictvím obchodních bank. Jde o vytvoření od politiky odděleného 4. pilíře demokratické moci, ovládající emisi a stahování peněz z oběhu, peněz, které jsou ovšem veřejným statkem. Tak, jak je ve skutečnosti chápe i většina národních ústav. Vedle požadavku na oddělení moci zákonodárné, výkonné a soudní by v zájmu opravdové demokracie měla existovat i moc monetativní.

Součástí hnutí je právě probíhající příprava švýcarského referenda k zavedení systému tzv. „plnohodnotných peněz“, jejichž vytváření bude plně v rukou skutečně nezávislé měnové komise státu pod kontrolou suveréna, tedy švýcarských občanů. Pětiminutové propagační video zde, titulky J. Novák a K. P. Lauterbachová.


Vollgeld není jediná varianta. Vychází z teorie amerického ekonoma Irvinga Fishera Teorie 100% peněz z roku 1935, poučeného Velkou hospodářskou krizí, ale není s ní zcela totožná. A pro kritiky dopředu: nemá nic společného s centrálně plánovanou ekonomikou a emisí peněz, jak budou jistě obhájci dnešního systému možná chtít argumentovat.

Aféra s bankou Hypo-Alpe-Adria vyburcovala rakouskou veřejnost. Kromě odsouzení některých aktérů kauzy na 5 let dochází nyní k otřesům i v jinak klidné a tolerantní rakouské společnosti. Nelze ani domýšlet, co se bude dít dnes se ztrátami rakouských bank angažovaných na Ukrajině, jimž říznutím do vlastního masa ze strany EU podporou teroristů doslova hrozí zhroucení. Nebo snad zaplatí 87 % ztráty plánovaného zisku rakouské Erste na Ukrajině a ztráty Raiffeisenky hloupí klienti českých bank vlastněných těmito bankami?

Zdroj: http://www.entern.org/piraten-volksanwalt/kreditopfer-hilfe
http://wirtschaftsblatt.at/home/nachrichten/oesterreich/1567838/Franz-Hormann_Wir-sind-alle-Kreditopfer#cxrecs_s