Skupinu poslanců kolem Polčáka a spol. musíme pochopit, chtějí zákonem postihnout tunely typu Dopravní podnik Praha. NKÚ se jim zdá jako vhodný nástroj k potlačení tohoto typu zlodějen. Oni sami se motají kolem zbrojních zakázek a těch se to netýká, protože armádu NKÚ kontrolovat nebude. Opakuje se situace z konce roku 2013, protože se opět musí změnit znění Ústavy ČR vymezující kompetence NKÚ. Viz článek Senát vlastní hloupostí zmařil prospěšný zákon o NKÚ. Zamotaná situace se bohužel opakuje, i když dnes je dokonce vůle udělat lepší zákon. Jednak je tu mnohem větší tlak veřejnosti a nezávislého tisku a jednak je i lepší složení Sněmovny. A nová parta celkem 160 legislativních kutilů podobná hochům v Senátu chce zničit i to, co jakž takž funguje. Podporují přijetí zmatečného návrhu, viz Sněmovní tisk 44/0, část č. 1/4 Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu. Přitom se chtěli zaštítit veřejnou podporou, a proto převzali část agendy hnutí Rekonstrukce státu. Legislativní kutilství může způsobit, že vznikne zákonný paskvil, kterému není rovno. Článek je psaný v době, kdy neznáme výsledky hlasování Sněmovny o tomto návrhu. Ve skutečnosti by jejich návrh zničil pravomoci NKÚ. Než takovou "rekonstrukci státu", tak ať jdou poslanci raději žvanit za naše peníze do parlamentní restaurace. A nyní věcně.

1. Požadavky hnutí Rekonstrukce státu

Podívejme se na oprávněné občanské požadavky hnutí Rekonstrukce státu.

  • Hospodaření s majetkem územních samosprávných celků a s příjmy a výdaji jejich rozpočtů, a to z hlediska souladu se zákony.

  • Hospodaření s majetkem právnických osob, v nichž má Česká republika nebo územní samosprávný celek alespoň 50% majetkovou účast.

  • Hospodaření s majetkem dalších právnických osob veřejnoprávní povahy, jako jsou zdravotní pojišťovny, veřejné výzkumné instituce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace územních samosprávných celků, Regionální rady regionů soudržnosti, Česká televize, Český rozhlas, Česká tisková kancelář, veřejné vysoké školy a Česká národní banka.

Vyjmenovat tyto požadavky je jedna věc, prosadit tyto požadavky tak, aby splnily svůj účel, je věc druhá. A jestli si hnutí nepohlídá, aby jejich požadavky prosazovali kompetentní a schopní poslanci, tak ať jdou do háje. První legislativní návrh je totální zmetek a zničil by dokonce i současné pravomoci NKÚ.

2. Porovnání obou návrhů, starého i nového

Rekonstrukce státu chtěla rozšířit kontrolní kompetencí NKÚ s tím, že taxativně vyjmenovala další subjekty veřejno-právní povahy, které by se měly kontrolovat. Stávající znění zákona č. 166/1993 Sb. vymezoval, co má NKÚ kontrolovat. Legislativní zmetek vnikl tím, že poslanci zatemnili působnost NKÚ tím, že do zákona vmontovali dodatek o tom, koho má NKÚ kontrolovat.

Původní návrh nyní platného zákona zní:

§ 3(1) Úřad kontroluje wrote:
a) hospodaření se státním majetkem a finančními prostředky vybíranými na základě zákona ve prospěch právnických osob s výjimkou prostředků vybíraných obcemi nebo kraji v jejich samostatné působnosti,


Lidově řečeno to znamená, že NKÚ kontroluje všechny daně vybírané na základě zákona ve prospěch právnických osob. A nyní se podívejte, co sněmovní pantátové chtějí schválit, a dokonce ústavní většinou:

Sněmovní tisk 44 wrote:
...hospodaření s majetkem státu a s prostředky poskytnutými státu ze zahraničí


To fakticky znamená, že NKÚ bude mít velice ztíženou možnost kontrol. Nově navržené kompetence NKÚ způsobí zmatek. Tato kontrolní instituce předtím kontrolovala bez problémů. Úředníci při kontrole budou muset podle nové úpravy prokazovat jak oprávnění ke kontrole, tak i rozsah dané kontroly. To je naprostý děs, protože toto předtím nemuseli dělat, zákon byl jasný. A jen na základě takto jasně daného zákona mohl NKÚ podal onen rekordní počet trestních oznámení. Skoro všechny velké kauzy otevřela NKÚ a policajti z vlastní iniciativy nešli skoro do ničeho. Viz článek Případ Lessy: Politizace policie, demagogie médií. A přesně toto popsal šéf NKÚ Kala, který řekl, že volná interpretace kontroly způsobí nekonečné spory o to, zda vůbec může NKÚ něco kontrolovat. Viz jeho výborný projev ve Sněmovně. Předtím byly pravomoci jasné jako facka.

3. Hloupost, lenost a nekompetence slaví hody

Z pozměňovacího návrhu je jasné, že poslanci vůbec nepochopili smysl a způsob fungování NKÚ. Takto nepřesné vymezení kompetencí pravomocí NKÚ vedlo k tomu, že návrh poslanců Stanislava Polčáka, Andreje Babiše, Pavla Bělobrádka (tisk 44) ve skutečnosti výrazně omezil kontrolní kompetence NKÚ. Možnosti nápravy celé situace jsou následující.

  • Zamítnout blbé návrhy, hned, okamžitě. Viz postoj šéfa NKÚ Kaly. A to chceme i my, rozumní občané.

  • Připustit návrh do dalších čtení je velké riziko, protože lhůty jsou krátké a návrh neprojde kvalitním připomínkovým řízením.

  • Vláda by se měla chopit iniciativy a prokázat skutkem, že plní své programové prohlášení boje proti korupci. Ať se konečně předvedou a připraví v klidu kvalitní návrh zákona o NKÚ.

První krok nové Sněmovny a takový trapas. A navíc k tomu asistují i aktivisté z Rekonstrukce státu, z nichž se stali veřejní šašci ve vlastní kauze. Možná došlo ke zmatení poslanců v dobré vůli, ale možná se stali nevědomým či vědomým nástrojem lobbistů. Teď, když jsme o tom napsali, tak to alespoň všichni vědí.

Druhou část polemika najdete zde:
Rekonstrukce státu nemůže vystačit s dobrými úmysly