Dvě občanské organizace, Institute on Medicine as a Profession a Open Society Foundation, vydaly začátkem listopadu 2013 zprávu pod názvem Ethics Abandoned: Medical Professionalism and Detainee Abuse in the War on Terror. Celkem 19 členů této nezávislé lékařské komise hodnotilo po dva roky práci lékařů v detenčních centrech vedených U.S. Department of Defense a CIA. Jak víme, nešlo jen o zadržovací věznice, ale o mučírny. A tento nezávislý panel vydal smutné vysvědčení pro americké lékaře v těchto centrech. Z mnohých se stali moderní nestvůrky a la Mengele a vědomě se podíleli na nezákonném mučení vězňů. Zpráva vypočítává příklady mučení, které lékaři-mučitelé prováděli v rozporu s Ženevskou konvencí.

  • Lékaři asistovali u mučení vězňů, upravovali podmínky jejich věznění tak, aby došlo cílené k desorientaci v času a prostoru.
  • Poskytovali odborné rady ohledně mučení.
  • Násilím krmili vězně držící hladovku.
  • Upravili pravidla zacházení s lékařskými materiály tak, aby interní lékařské informace z civilu přešly do rukou vládních mučitelů.
  • Nutili ostatní lékaře a zdravotní personál, aby jednali proti svému svědomí v případě krizových situací, zejména dlouhotrvajících hladovek.

Zpráva konstatuje, že tyto lékařské Frankensteiny si mučící oddělení US a CIA držely a platily z daní občanů jako tzv. "bezpečnostní personál". Klasickým místem nasazení byl americký koncentrační tábor v Guantánamu na americké základně u Kuby.