Zpráva BIS je takovým slohovým cvičením o stavu České kapitalistické společnosti v duchu mírného pokroku v mezích zákona. Jde o popis systému připomínající podklady pro angažované seriály „Muž na radnici“ či „Okres na severu“. Mnohastránkový elaborát vydaný pod hlavičkou Výroční zpráva za rok 2012 obsahuje minimum informací na velkém prostoru. Předností takové zprávy je, že je možné jí vydávat stále dokola, vyměnit rok a jede se dál. Jen je třeba ohlídat některé údaje podléhající změnám, jako že neonacisté (ale nejen oni!) právě poslouchají hardrock (viz článek 3.4.1. Pravicový extremismus) či že v důsledku Arabského jara a džihádistické propagandy vzrůstá islámský radikalismus (viz článek 3.4.3. Události mediálně spojované s extremismem). O tomto postupu jsme psali při komentování zprávy pplk. Kubiceho, který měl slabost pro levicové "extremisty" jako akademický ProAlt (Třicet případů majora Kubiceho aneb Vládní zpráva o extremismu). Příští rok třeba půjde o nějakou tuhou zimu či o duhově modrou revoluci.

Ve zprávě jsou však zaznamenána i témata méně marginální a aktuální pro naši domácí scénu, jako je klientelismus, zákony na objednávku napsané v právních kancelářích zájmových skupin schválené většinou sněmovny dojednanou předsedy poslaneckých klubů, odčerpávání společných prostředků do soukromých kapes prostřednictvím outsourcingu, dotací, veřejných zakázek či systému financování a metodu veřejného a soukromého partnerství PPP (public private partnership).

Jako příklad lze uvést největší pokutu v historii ČR, jež byla udělana Dopravnímu podniku hlavního města Prahy a dosáhla výše 4,2 miliardy korun. Celý mechanismus tunelování DP jsme popsali v rozhovoru se Stanislavem Beránkem, projektovým manažerem české pobočky Transparency International. Viz článek (Jak bílé límečky rozkrádají stát). Navíc způsob, jak město Praha vede své uzávěrky, stojí opravdu za komentář (Výroční zpráva pražského dopravního podniku za rok 2012 má nečitelné strany).

Dalším konkrétním příkladem problematického PPP je spolupráce města Plzeň a společností kolem Škoda Transportation, a.s., při výstavbě nového depa pro Plzeňské městské dopravní podniky a servis jejich vozidel. Jde o mimořádně závažný projekt přesahující cenou (cca 12 mld. korun), dobou trvání (29 let) a mírou rizik jiné srovnatelné projekty. Provází jej řada pochybností, mj. o finanční výhodnosti pro město Plzeň.

V neposlední řadě je to také „nestavění“ miliardového hotelu pro válečné veterány. Tento špás nás přijde "pouze" na 145 milionů. To se prý vyplatí, protože by nás to mohlo stát o pár miliard víc. Stavba byla moudře zrušena, zaplatíme jen penále za nestavění. Takže je jasné, že jsme na tom všichni vydělali. Díky vynikající práci dobrých hospodářů Vondry, Nečase a dalších jsme utratili jen 145 milionů za krásné velké voňavé - nic.

Dále jsou v souvislosti s organizovaným zločinem zmiňovány neprůhledné vlastnické struktury a církevní restituce. Tato část stojí za citaci, protože obsahuje konkrétní případy.

BIS 2012 wrote:

Skrytými spolumajiteli obecních společností tak mohou být i představitelé radnic, jejich příbuzní nebo jinak s nimi spřízněné osoby. Neprůhledná vlastnická struktura obecních společností umožňuje vyvádění peněz z rozpočtů obcí a měst neznámým beneficientům. Vyloučit nelze ani střet zájmů členů zastupitelstev a rad měst a obcí při rozhodování o veřejných zakázkách.
Kromě případu Pražských služeb, a.s., kde téměř pětinový podíl akcií drží kyperská firma Soranus Limited vlastněná rovněž neprůhlednou kyperskou skupinou Natland Group Limited, lze najít takovéto subjekty v každém regionu ČR, např. Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Krematorium a.s., Teplárna České Budějovice, a.s., Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. atd.
Souvisejícím jevem je také zneužívání restitučních nároků soukromými subjekty, které je skupují, následně prodávají nebo směňují a uplatňují jejich narovnání na České republice. Tato problematika ukazuje mimo jiné na rozpor v jednání veřejných činitelů s veřejným zájmem – jejich neefektivní nakládání se svěřeným majetkem a ovlivnitelnost jejich rozhodování vlivovými skupinami či jinými subjekty – a na systematické problémy ve fungování Pozemkového fondu ČR. Obohacování soukromých subjektů na restitučních nárocích, a tím poškozování ČR, lze očekávat i v souvislosti s církevními restitucemi.“ (článek 3.2. Organizovaný zločin)

Bylo by asi pošetilé očekávat od tajné služby něco konkrétnějšího, než se nám dostalo. Ostatně pro nenapravitelné optimisty může být zdrojem informací, kterým by z jiných zdrojů za žádnou cenu neuvěřili. Snad by mohli uvěřit, že kardinálním ekonomickým a morálním problémem v České republice není posvícení bezdomovců.