Václav Žák je šéfredaktor časopisu Listy, signatář Charty 77, který po listopadu 1989 působil v Občanském fóru, Občanském Hnutí a byl místopředsedou České národní rady. Tomáš Pecina je jedním ze tří hlavních protagonistů Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, dosud marně žádajícího o registraci na ministerstvu vnitra České republiky z důvodu podezření z úmyslu porušování ústavy a zákonů České republiky.


Oba protagonisté dialogu diskutují o vývoji česko-německých vztahů hlavně po roce 1989. Citujme slova Václava Žáka.

Češi a sudetští Němci neumějí ke své trpké minulosti přistoupit s odstupem. Dopřávají sluchu radikálům, kteří šermují svojí "historickou pravdou" a tím jenom jitří staré rány. V pozadí je přitom cítit na české straně strach a na sudetoněmecké touhu po majetku.


Více debat najdete v Debatním klubu.