Nedávno jsem se sešel s lidmi "ideově spřízněnými" a diskutovali jsme mnoho zajímavých věcí. Kromě lokálních měn, což je velmi zajímavé téma. V něm jsem se úmyslně stavěl do opozice, neboť se domnívám, že přes všechna pozitiva bude jejich dopad omezený a jejich zavedení bude narážet na platné zákony. Dále jsme diskutovali i blížící se "supervolební" rok 2014, tedy to, zda volit zavedené strany, nebo podpořit některé z nových hnutí s nevyhraněným programem, jež se rojí jako houby po dešti.

Shodli jsme se, že riziko podstoupíme v obou případech, a že nám hrozí v podstatě 3 možnosti:

  • Zvolíme gaunery, kteří jsou uplacení už dopředu a volební kampaň je pro ně jen prostředek, jak navěsit hejlům na nos bulíky
  • Zvolíme lidi, kteří své sliby myslí upřímně, ale pokušení moci a korupce po volbách bude tak silné, že pak stejně poruší všechny svoje předvolební sliby
  • Zvolíme lidi čestné a nezkorumpovatelné, ale prostředí, do kterého přijdou, je nepřijme, takže jejich hlas nebude nic platný. A pokud by snad hrozilo, že jsou schopni prosadit své záměry, budou účelově dehonestováni a z politiky buď sami znechuceni odejdou nebo budou "odejiti".


A jaká je příčina tak neradostných voličských vyhlídek? Kde je zdroj korupce politiků? Kdo je schopen ty čestné a nezkorumpované dostat z politiky? Samozřejmě je to svět byznysu, korporace a jimi najmutí lobbisté.

A zamysleme se ještě dále. Kde tyto korporace berou peníze na to, aby mohly uplácet, "vytvářet veřejné mínění" a uměle zvyšovat poptávku po svých výrobcích?

No od nás, od voličů, kteří jim je dáváme, když jsme v roli spotřebitelů. Při každém nákupu tak vlastně hlasujeme nejen o své budoucnosti, ale i o budoucnosti vzdálených zemí. O tom, kde vzniknou nové robotárny a nové války o suroviny. Ten, kdo získá naše peníze, bude moci jejich část použít na to, aby si koupil "své politiky", kteří budou prosazovat jeho obchodní zájmy.

A co z toho plyne?

V dnešní době je možná mnohem důležitější, jak se chováme jako spotřebitelé, než pro koho hlasujeme jako voliči. To, zda nakupujeme u místního obchodníka nebo v hypermarketu, zda kupujeme výrobky místních výrobců, nebo velkých nadnárodních koncernů, v konečném důsledku ovlivňuje naši politickou situaci mnohem více, než to, pro kterou stranu či hnutí hlasujeme ve volbách.

Chovejme se odpovědně jako voliči, ale uvědomme si, že ve společnosti, kde vládnou peníze, jimi hlasujeme každý den.