Společnost CVVM zveřejnila výsledky zářijového průzkumu 2012 nazvaného "Názor veřejnosti na roli církví ve společnosti a na navrácení církevního majetku – září 2012". První graf se týká užitečnosti různých služeb, které církve zajišťují.Dvě třetiny lidí berou za prioritu zajištění duchovní opory lidem, ale 59 % k ní přiřazuje i péči o staré a nemocné a 49 % péči o chudé. Asi 39 % populace vidí roli církve i v zajištění morálky ve společnosti, zato výchovná a vzdělávací role církví je zřetelně v pozadí (22 %).

Další graf ukazuje míru souhlasu se současným návrhem na majetkové vyrovnání. S restitucemi v jejich zákonné podobě nesouhlasí většina občanů.Velice zajímavý je poslední výzkum, který jistě nepotěší katolickou hierarchii. Restituce totiž odmítá i mnoho praktikujících katolíků.Dokonce polovina, tj. 51 % římských katolíků v průzkumu CVVM ze září loňského roku s návrhem zákona na majetkové vyrovnání nesouhlasilo. Plně souhlasilo jen 31 % a 18 % neví. Fakticky to znamená, že podle průzkumu ze září 2012 s restitucemi aktivně souhlasí jen třetina dotazovaných katolíků.