V minulém článku jsme uvedli, že francouzská vláda se rozhodla skončit s vydíráním indického konsorcia ArcelorMittal. Zavřené hutě v městě Florange měly být znárodněny a předány dalšímu majiteli, pokud v nich indická firma neobnoví činnost.

Nový majitel se opravdu našel a indickému ocelářskému gigantovi přišla konkurence, s níž nepočítal. Tento týden francouzská vláda podepsala novou dohodu s Arcelorem. Firma investuje do hutí ve Florange 180 miliónů euro během dalších pěti let. Výroba tím zůstane zachována, i když stávkující odboráři nejsou s dohodou příliš spokojeni. Nikde se v ním nemluví o mzdových tarifech a dalších "detailech", které jsou pro ně naprosto podstatné.

V každém případě ukázala francouzská socialistická vláda rozhodnost v ekonomických otázkách a nenechala ze sebe udělat banánovou republiku jako u nás. Podnikatelé jsou v západní Evropě vázáni platnými smlouvami, které s danou vládou podepsali při převzetí podniků. U nás jsou vázáni pouze svým vlastním ziskem, který vyvážejí bez omezení do zahraničí.