Adam Smith věřil, že díky neviditelné ruce trhu může prosperovat celé národní hospodářství. Dnes nastala ale doba, kdy kapitalisté kontrolují neviditelnou ruku trhu a chrání tím svá privilegia a svůj blahobyt a sahají tak ke stále větší moci. Už jsme na našem webu psali o mrtvých a živých penězích (klikněte zde), pojednejme tedy pro tentokrát o zkázonosné a životu nebezpečné ekonomii dneška, pojmenované ekonomií Frankensteinovou, jak ji nazývá Paul B. Farell z kalifornské MarketWatch.

Nositel Nobelovy ceny za ekonomii Joseph Stiglitz varuje ve své nové knize „Meme Wars: Creative Destructions of Neo-classical Economics“ ekonomy, pracující pro vlády, banky, univerzity a FED, že jsou chyceni do pasti mýtu Frankensteinovy ekonomické teorie. Dogmata a mýty jako je Teorie efektivního trhu, se dají naučit snadněji než pochopit komplexitu, okolnosti a dlouhodobé dopady demografického růstu obyvatelstva zeměkoule. Většina ekonomů se chová, jako kdyby v našem denním životě platily vždy a za všech okolností mýty.

Dnešní Frankensteinova ekonomie se neopírá o žádné výsledky skutečného vědeckého bádání
Používá počítače, matematiku a fyziku, ignoruje ale nejnovější výzkumy týkajícího se životního prostředí a chování jednotlivých aktérů dnešní ekonomické reality. Ekonomové proto nejsou schopni analyzovat komplexní globální témata a soustřeďují se pouze na to, aby ospravedlnili chování majitelů kapitálu, vedených cílem maximálního osobního užitku.

Prezentuje se jako politicky konzervativní
Joseph Stiglitz varuje, že takto pojatá ekonomie je silně politická. Na Harvardu se učí národohospodářská teorie podle knihy z pera Bushova ekonomického poradce a zprostředkovává studentům ideologický názor, podle kterého trhy fungují perfektně. U nás jsou o tomto mýtu přesvědčeni mladí aktivisté ze Strany svobodných. Všimněte si, že mezi nimi není žádná žena. Ženy vůbec jsou pro konzervativce problémem, jako kdyby polovina lidstva byla vzduch. Například Romney rozhodně jako přítel žen nevystupuje a doufejme, že právě to bude důvod, že nakonec zvolen nebude.

Kapitalisté a konzervativní politici vidí otázky životního prostředí jako čistě levicové téma. Pro zájmy a budoucnost Ameriky je prospěšné učit národohospodářskou teorii konzervativců, uvádějí autoři Acemoglu a Robinson. Ti, kteří budou v budoucnu rozhodovat, se budou v budoucnu spoléhat výhradně na konzervativní verzi učení Adama Smithe? Ekonomové se dnes vůbec nesnaží hledat pravdu, včas se poučit z chyb a varovat nás do budoucnosti. Vždycky komentují zpětně, až když už katastrofa nastala.

Proto je nejvyšší čas pohřbít mrtvoly teorií, které nefungují , ať už jsou to matematické modely, považované za posvátné, ale totálně odtržené od života a potřeb lidí, nebo teorie „neviditelné ruky trhu“ , kterou k dokonalosti přivedli současní finanční mágové, a které způsobují dnešní kolaps reálné ekonomiky zboží a služeb. Co je na zlodějnách a podvodech konzervativního, by nám měli vysvělit kmotři z ODS a TOP 09, kteří se verbálně k naplňování konzervativních hodnot hlásí. „Nebýt člověkem“ se dnes vydává prostě za konzervativní !

Frankensteinova teorie je závislá na katastrofách, válkách, hladomoru a pandemiích. Není schopná fungovat v mírových podmínkách.
V roce 2050 nebude svět už schopen uživit 10 miliard lidí, které by v té době měly na zeměkouli žít, říká Jeremy Grantham, jehož firma spravuje majetek ve výši 100 miliard dolarů. Většina ekonomů, kteří pracují pro majitele kapitálu, žije v bublině iluzí a nebere vážně veškerá varování, že je potřeba nastavit kormidlo jiným směrem. Pouze katastrofa gigantických rozměrů, jako jedna globální pandemie, by mohla možná ještě otřást kapitalistickým způsobem myšlením a svědomím těch, co dnes tahají za nitky politiky. A je zcela jedno, zda zvítězí v prezidentských volbách tento týden v USA Obama, nebo Romney.

Tragédií ovšem je, že ani levicové strany nejsou schopny reflektovat realitu a přijít s návrhy radikálních změn politiky, která vede lidstvo do záhuby. Proto není žádný důvod se radovat z vítězství české levice ve volbách. Je schopná snad současná ČSSD, třeba i s podporou komunistů, za stávající geopolitické situace změnit něco na faktu, že nejsme pány ve své zemi? Že jsme se stali periférií Evropy? Evropy, která není tažena jasně definovanými hodnotami, nýbrž je pouze služkou neoliberální frankensteinské mantry: zvýšení konkurenceschopnosti (a ziskovosti majitelů kapitálu) bez ohledu na zájmy obyvatelstva zemí, lidí, kteří kapitál svou prací ve svých zemích rozmnožili.
Evropská unie je postavena na trojnásobně chybné konstrukci: Za prvé na Frankensteinově doktríně globalizace, kdy kapitál má mít všechny svobody a jeho tvůrci žádné, za druhé na použití neoliberální doktríny při výstavbě samotné Evropské unie, a za třetí na předčasném, a proti všem zákonitostem fungování ekonomiky zavedeném euru. Vždyť odjakživa platilo, že se nejdříve buduje stát, a pak následuje jeho měna. Ne obráceně.

Mýtus nekonečného růstu nás uvádí do omylů
Jádrem Frankensteinovy ekonomické teorie je teorie nekonečného růstu, nekonečných zdrojů a nekonečných možností dosahování zisků a šancí na získání a udržení blahobytu. Bohatí majitelé kapitálu trpí naivní a iracionální představou, že z omezené nabídky matičky Země lze těžit suroviny do nekonečna, do nekonečna lovit ryby, stavět, kácet a sázet, aniž by bylo nutné za to jednou zaplatit vysokou cenu.

Příznivci Frankensteinovy ekonomie myslí krátkozrace
Miliardáři, bankéři na Wall-Streetu, šéfové korporací a ostatní, se soustřeďují pouze na konečné kurzy na burze, čtvrtletní zprávy a své roční bonusy. Většinu z nich představují alfa-samci, jedná se o velmi agresívní jedince s krátkozrakým a velmi omezeným myšlením. „Nová generace amerických myslitelů musí začít pracovat s historickou perspektivou“, říká Grantham. “Místo toho je však k dispozici jenom armáda, která přijímá pouze krátkodobá rozhodnutí a která zaručuje pouze jediné: že prošvihne další velký průšvih“.

Stiglitz má pravdu: Amerika (a nejenom ona) musí šířit ekonomickou teorii, která bude politicky neutrální a zahrne do svého bádání také životní prostředí, sociální ekonomickou teorii a teorii ekonomického chování všech subjektů trhu.

Frankensteinova ekonomie je výhonkem extremistické ideologie
Namísto původních myšlenek Adama Smithe nastoupila ideologie filosofky Ayn Randové a stala se konzervativní politickou agendou. „Když říkám kapitalismus, míním tím čistý, nekontrolovaný kapitalistický systém Laissez-faire“, píše. „Je to systém, který umožňuje adoraci plné svobody, individuality a osobních hodnot.“ Tato ideologie je nyní pevně zakotvena v konzervativní politice stávajícího modelu kapitalistického hospodářství a může vést k opakování historie a poškodit nesmírně budoucnost západní civilizace.

Frankensteinův kapitalismus není protějškem čínského modelu státního kapitalismu
Čína plánuje do budoucna jakýsi model hybridního kapitalismu, dívá se do budoucna, kdežto americký kapitalismus se vrací jakoby do minulosti. V příští generaci přibude v Číně 300 tisíc obyvatel a Čína dosáhne 1,4 miliardy Číňanů. USA v té době nebude mít víc než 400 miliónů obyvatel. Čínská ekonomika již brzy předstihne americkou a do roku 2040 bude tvořit 40 % celosvětového hrubého domácího produktu. USA možná 14 %. K čemu nám však je, Američanům a lidem v Evropě, chtít soutěžit s Čínou? Budeme snad šťastnější? Pořád víc, pořád výkonněji, neustálé inovace, usoutěžit se k smrti? Dohnat a předehnat! Pamatujete si to ještě z doby reálného socialismu?

K čemu povede uznávání pouze jedné jediné hodnoty - konkurenceschopnosti, když to bude znamenat zbídačení obrovského počtu obyvatel bývalé západní civilizace a zániku odpovědnosti za rodinu, společenství, národ… Jaký smysl a jaké ospravedlnění pro svou existenci bude mít násilně sjednocená Evropská říše, která nebude hájit zájmy svých obyvatel a nevystoupí z kruhu lží, které nám servírují architekti Nového světového řádu? Evropské vlády možná zachrání euro, ale jeho záchrana bude polibkem smrti evropské demokracii a evropským svobodám, těžce vybojovaným Velkou francouzskou revolucí.

Ještě není úplně pozdě. Ale je za pět minut dvanáct. Ještě se můžeme chopit iniciativy,spojit se, uvědomit si sílu a význam společenství pro život nás jedinců, ze kterých Frankensteinova ekonomie chce mít poslušné otroky a pasívní konzumenty.

Literatura: MarketWatch, Farell: Frankenstein Economies is Killing capitalism
Dönhoff: Zivilisiert den Kapitalismus-Grenzen der Freiheit
Christian Felber: Retten wir den euro?


Chcete-li aktivně diskutovat, musíte se zaregistrovat.
Diskuzní fórum rubriky "Ekonomika" najdete zde.