Výzva k mezinárodní alianci proti cenzuře Internetu
Otevřený dopis mezinárodní redakční rady World Socialist Web Site (WSWS) na socialistické, levicové, progresivní a protiválečné weby, organizace a aktivisty.

Vláda USA zavedla v úzké spolupráci s korporacemi Google, Facebook, Twitter a jinými globálními technologickými koncerny cenzurní mechanismy na internetu, které zásadně a masivně omezují socialistické, progresivní a protiválečné weby. Podobné represivní metody používají i jiné kapitalistické vlády v Evropě a po celém světě. Tento nový cenzurní režim jde ruku v ruce s detailním monitorováním sítě, jehož cílem je ovládat to, co je na internetu čteno, psáno a diskutováno. Tato opatření, která zavádí spolek vlád, armád, tajných služeb a velkých technologických společností, jsou vážnou hrozbou pro právo na svobodu projevu a další základní demokratická práva.

Technologický rámec pro moderní policejní stát v kapitalistické éře 21. století je veden pod falešnou záminkou boje proti tzv. "falešným zprávám" či "ruskému vměšování". V létě roku 2017 předložil WSWS jako první nezávislý web analýzu, jak společnost Google manipulovala a omezovala od dubna 2017 přístupy na tyto stránky ve svých výsledcích vyhledávání. Analýza WSWS vykázala pokles o téměř 70 procent čtenářů, kteří hledali web přes vyhledávání na Google. Z celkem 150 hlavních vyhledávacích odkazů, které byly k dispozici na Googlu do dubna 2017, po tomto datu celkem 145 klíčových odkazů nedávalo žádný výsledek vyhledávání. Následným šetřením i jiných nezávislých webů jako globalresearch.ca, consortiumnews.com, counterpunch.org, alternet.com, wikileaks.com a truthdig.org zaznamenaly podobný pokles čtenářů, kteří na tyto stránky šli přes vyhledávač Google. David North, šéfredaktor WSWS, napsal dne 25. srpna 2017 otevřený dopis na vedení společnosti Google.

Zavést cenzuru v takovém rozsahu znamená, že vznikla černá listina politicky nepohodlných webů. Z úpravy vyhledávacího algoritmu ve společnosti Google je zřejmý Váš záměr. Blokujete zprávy, které nejsou v linii Vaší společnosti a potlačujete veřejné mínění, s nimž nesouhlasíte. Vytvoření politicky motivovaného černého seznamu nespadá do pravomocí, které má Google ze zákona jako komerční firma. Zneužíváte svého mocenského monopolu moci a provozujete útok na svobodu projevu.

Proto Vás osobně a celou Vaši společnost vyzýváme, abyste zrušil černou listinu, na které se ocitl i náš web. A zastavte rovněž cenzuru všech levicových, socialistických, progresivních a antimilitaristických webů, které jsou znevýhodněny Vaší novou diskriminační politikou.


Google na tento dopis neodpověděl. Ale článek v New York Times z 26. září 2017 informoval o výsledcích analýzy dat WSWS a zde bylo citováno prohlášení společnosti Google, z něhož citujeme: "Vyhledávací algoritmus je podroben důkladným testům, aby bylo jisté, že jeho výsledky nejsou ovlivněné barvou pleti, či specifickými postoji v otázkách politiky, pohlaví, rasy nebo národnostního původu."

Byla to jasná lež. Od té doby, co WSWS začal s analýzou manipulací skrze Google, tak vojensko-průmyslový a politický komplex vlád, armád, zpravodajských služeb a technologických společností se nikdy netajil se skutečností, že zpřísnil cenzuru na mezinárodní úrovni. Trumpova vláda zrušila v prosinci 2017 webovou neutralitu. Pak začaly vlády v Německu, Francii a dalších zemích stále ostřejší výpady proti svobodě projevu na internetu. Facebook představil změny na Newsfeeds a na diskuzních fórech a novou politiku příspěvků v lednu 2018, která omezila přístup k politickým zprávám. Toto opatření je zaměřené především proti levicovým webů a zakladatel Facebooku a jeho šéf Mark Zuckerberg v pokryteckém Newspeaku prohlásil, že tato opatření vedou k tomu, aby uživatelé "byli více v kontaktu a cítili se méně osamělí".

Cenzura internetu představuje dalekosáhlé a bezprostřední ohrožení demokratických práv. Rozvoj internetu v 90. letech otevřel obrovské možnosti pro šíření informací a pro rozšiřování mezinárodní komunikace. Nicméně kapitalistické státy a bohatí oligarchové, kteří ovládají informační a komunikační technologií a kontrolují oblast umělé inteligence, začali represívně reagovat na rostoucí sociální nerovnost, na rostoucí nespokojenosti obyvatelstva a na zostřené mezinárodní napětí. Oligarchové změnili internet na nástroj vládního dohledu, diktatury, tvorbu zisku a války.

Julian Assange, zakladatel občanské platformy WikiLeaks, poslal k on-line setkání Organizing Resistance to Internet Censorship organizovaném WSWS dne 16. ledna dopis, v němž napsal tato varovná slova.

Internet představuje revoluční krok vpřed pro schopnost lidí vzdělávat sebe i ostatní. Proces demokratizace, který z této skutečnosti vyplývá, otřásl samými základy současného establishmentu. Google, Facebook a jejich čínské protějšky jsou sociálně, logisticky a finančně integrovány do systému stávajících elit a mají za úkol obnovit prozatím ztracenou kontrolu nad veřejnou rozpravou.


Filmař a aktivista John Pilger, který také poslal zprávu do Webináře z WSWS, odsoudil manipulaci s výsledky vyhledávání a zavedení nových algoritmů jako "otevřenou cenzuru". Řekl mimo jiné toto: "Nezávislí novináři byli vyhozeni z mainstreamu; proto je WWW síť nejdůležitější zdroj pro důležitá odhalení a pro analýzy založené na faktech, což tvoří základ skutečné žurnalistiky."

Vládnoucí třída vidí v internetu smrtelnou hrozbu pro jejich monopol na informace a na šíření propagandy, kterou potřebuje k vedení válek a k legitimizaci obscénní koncentrace bohatství a s ní spojené rostoucí sociální nerovnosti. Demokracie a volný tok informací je neslučitelný se současnou formou moderního kapitalismu. Osm miliardářů vlastní tolik bohatství jako nejchudší polovina světové populace, tj. asi 3,6 miliardy lidí. Oligarchie, která ovládá světovou ekonomiku, má strach z internetu, protože ten slouží jako platforma pro diskuze, výměnu informací a politické koordinaci mezinárodního boje proti kapitalistickému vykořisťování a imperialistickým válkám.

V roce 2017 používá internet kolem 3,8 miliardy lidí, což je přibližně 52 procent obyvatel Země. V roce 2005 to bylo pouhých 16 procent, tj. asi jedna miliarda obyvatel. Celkem 70 procent všech mladých lidí, tj. okolo 830 milionů – je nyní online, z nichž žije 320 milionů v Číně a Indii. Počet mobilních širokopásmových připojení se zvýšil z 1,7 miliardy v roce 2012 na více než 5 miliard v roce 2017 a největší nárůst je v Asii, v Africe, na Středním Východě a v Latinské Americe. Mezinárodní dělnictvo je dnes rozsáhlejší, je mnohem lépe zasíťováno a je více integrováno než kdy předtím. Tento fakt dává všem pracujícím světa potenciální politickou moc obrovského významu.

Všechny argumenty, které uvádějí obě hlavní americké strany, tj. Demokraté a Republikáni pro protěžování mainstreamových médií, k ospravedlnění cenzury internetu, ke kontrole informací a k plošnému sledování občanů, nejsou nic víc než lži. Cílem je vytvořit paranoickou atmosféru strachu, aby se mohla zrušit demokratická práva i právně závazné postupy.

Během slyšení v americkém Senátu 17. ledna tvrdil Clint Watts, bývalý americký armádní důstojník a Agent FBI: "Méně vzdělané skupiny obyvatelstva v mnohých částech světa mají zejména prostřednictvím mobilních telefonů přístup do kyberprostoru a tím jsou náchylní k manipulaci ze strany teroristů a autoritativní osob skrze sociální média." Monika Bickertová, vedoucí oddělení pravidel na Facebooku, řekla Senátu přímo v orwellovském jazyku toto prohlášení: "Hledáme stále nové možnosti a způsoby, jak odfiltrovat falešné zprávy a jak pomoci lidem najít ty autentické zprávy. Víme, že přesně toto oni sami chtějí."

Spiknutí zvané "falešné zprávy" a argument o "ruském vměšování" je čistý podvod. Demokraté, Republikáni a propagandisté zavedených médií jako New York Times nebo Washington Post (který patří šéfovi Amazon Jeffu Bezosovi) předhazují opozičním webům přesně to, co dělají oni sami. Jejich specialitou je totiž šíření falešných zpráv.

Neexistuje lepší příklad než falešné obvinění z držení "zbraní hromadného ničení", který byl použit v roce 2003 k ospravedlnění invaze USA v Iráku, která měla za následek více než milión obětí. Stejně tak vláda, která vede nikdy nekončící války, má umístěné v desítkách zemí operační jednotky pro svržení daných vlád a má vojáky všude na světě, nyní šíří zcela nepodložené tvrzení o "ruském vměšování" do americké politiky. Vládnoucí třída používá tyto vykonstruovaná obvinění ke kriminalizaci opozice a označuje zveřejnění kritických informací za zradu.

Imperialistické války jsou vždy doprovázeny politickými represemi. Jen několik týdnů po vstupu USA do 1. světové války v roce 1917 schválil Kongres "Zákon o Špionáži", který byl použit k zatčení socialistických aktivistů a k deportaci radikálních imigrantů. Během Druhé světové války zabránila americká vláda socialistům šířit jejich tisk, odsoudila trockisty za použití tzv. "Smith Act" a poslala více než 100 000 amerických Japonců do internačních táborů. Když byli presidenti Johnson a Nixon konfrontováni s masivním odporem proti válce ve Vietnamu, tak zavedli tzv. Counter Intelligence Program (COINTELPRO), který špehoval nespočet obránců občanských práv a levicových aktivistů. Od roku 2001 zavedli Demokraté a Republikáni tzv. "Patriot Act" a "Fisa Act", který umožnil masové a komplexní sledování obyvatel. Také zavedli a vybudovali celou síť tajných věznic, tzv. "Black Sites", kde byli mučitelé CIA chráněni pod rouškou boje proti "terorismu".

Americká armáda považuje demokratické působení sociálních médií jako závažnou hrozbu pro svou činnost. Ve strategickém dokumentu z US Army War College z 21. prosince 2016 se říká toto: "Využití sociálních médií a rychlé šíření Informací (a dezinformací) ve vysoce digitalizovaných městech může mít hluboký dopad. ... Ve Spojených Státech vedla zveřejněná videa, která dokumentoval vraždy policie, k masovým protestům a ke vzniku politických hnutí." V jiném dokumentu, který byl zveřejněn v dubnu 2017, varoval War College těmito slovy: "Obyvatelstvo, které má chytré mobily a je připraveno dělit se s ostatními o dění v dané oblasti, je schopné dát celku obyvatel země zprávu o celku probíhajících událostí, a to v reálném čase."

Rozsah nebezpečí by se neměl podceňovat. Nezávislý novinář Chris Hedges, který se podílel s Davidem Northem na online diskuzi WSWS a pro Truthdig.com, 21. ledna 2018 napsal toto:

Tato cenzura má globální rozměry. Tzv. "Netzwerkdurchsetzungsgesetz" zavedený německou vládou trestá sociální média za údajně nevhodný obsah. Francouzský prezident Emmanuel Macron slíbil, že odstraní tzv. "Fake News" z internetu. Facebook a Instagram smazaly účty Ramzana Kadyrova, prezidenta Čečenska, protože je na sankčním seznamu USA. Kadyrov je zcela pochybný politik, ale Americká Unie Občanských Svobod poukazuje na to, že tento precedens opravňuje americkou vládu k účinné cenzuře webu. Facebook smazal ve spolupráci s izraelskou vládou účty více než 100 palestinských aktivistů. To je katastrofální vývoj směrem k orwellovskému světu "myšlenkové policie", "novořeči" a "zločinů proti státu". Facebook to hezky podává jako tzv. "De-Ranking" a "Counter Speech".


Proti rostoucímu ohrožení demokratických základních práv je třeba klást odpor. To vyžaduje organizaci a koordinaci širokého spojenectví proti internetové cenzuře a dohledu. Za tímto účelem inicioval WSWS
mezinárodní alianci socialistů, progresivních a protiválečných webů. Vítáme jejich účast a stejně jako účast jednotlivých aktivistů a novinářů, kteří jsou ochotni se spojit v odporu proti cenzuře Internetu. Aby byla tato aliance efektivní, musí souhlasit s řadou konkrétních pokynů. Mezi ně patří zejména:

 • Zajištění internetu jako platformy pro politickou organizovanost a pro volnou výměnu informací, kultur a různých úhlů pohledu, na základě principu, že obecný přístup k Internetu je základní právo, které je pro všechny dostupné a zdarma.
 • Nekompromisně trvat na úplné nezávislosti na internetu z hlediska kontroly vlád a soukromých společností.
 • Zákaz a kriminalizaci manipulací skrze vyhledávací algoritmy a dalších kroků skrze vlády a korporace. Sem patří i zákaz nasazení vyhodnocovacích týmů, které omezují nebo blokují přístup na webové stránky
 • Zásadní odpor k zneužití internetu pro účely umělé inteligence, která monitoruje uživatele webu.
 • Ukončení persekuce Juliana Assange a Edwarda Snowdena a plné etablování jejich občanských svobod.
 • Zasazovat se o to, aby obří internetové společnosti byly změněny na veřejné instituce. Pak nebudou vedeny soukromým ziskem a budou stát pod kontrolou veřejnosti. Tím je bude možno koordinovat na mezinárodní úrovni, aby poskytovaly nejvyšší možnou nabídku služeb.
 • Odpor k cenzuře Internetu a na obranu demokratických práv nemá smysl ve formě apelu na kapitalistické vlády, které slouží zájmům politických stran a jednotlivců, ale naopak proti nim. Tento boj má mezinárodní charakter a je proto zaměřen proti jakékoliv formě národního šovinismu, rasismu, a militaristickému imperialismu. Kdo se chce opravdu podílet na obrané demokratických práv, ten se pro tuto věc musí snažit mobilizovat pracující všech zemí.


V souladu s těmito zásadami by měla mezinárodní aliance přijmout následující úkoly:

 • Vést systematickou kampaň odhalující cenzuru webu ze strany vlád a korporací. Analýzy by měly být zveřejněny na internetu a na sociálních médiích, jakož i v tištěné podobě letáků a brožur.
 • Zvyšovat povědomí o ohrožení svobody projevu na internetu, podporovat se navzájem v šíření článků, videí, rozhovorů, grafiky a dalšího obsahu.
 • Organizovat setkávání a vytváření diskusních skupin zaměřených na boj proti cenzuře internetu na pracovišti, v sousedství a ve školách.
 • Společná mobilizace prostředků a zdrojů proto, aby se weby ohrožené státní cenzurou domohly zájmu veřejnosti.


Dohoda o zásadách a úkolech aliance představuje výchozí bod pro rozvoj mezinárodní platformy, která by zamezila spiknutí vlád a korporací k cenzuře internetu a k destrukci demokratických práv. V mezinárodní alianci je nutně a nevyhnutelně zastoupeno široké spektrum různých názorů. Účast v alianci proto nemůže být spojena s jednou politickou linií nebo názorem. Weby a organizace, které se účastní na práci aliance, mohou svou práci nadále dělat zcela nezávisle a svobodně. Náš web WSWS tvoří součást mezinárodního výboru Čtvrté Internacionály a bude zastupovat toto marxistické zaměření a program. Chceme mobilizovat mezinárodní a demokratickou veřejnost za vyvlastnění informačních technologií, které vedou k monopolu a ke kontrole internetu. WSWS zastává názor, že účinná obrana svobody projevu a dalších demokratických práv vyžaduje boj proti imperialistické válce, svržení kapitalismu a budování socialistické společnosti.

WSWS zdůrazňuje v boji proti cenzuře internetu, že je provozována kapitalistickými režimy a globálními nadnárodními společnostmi. Protiakce bude úspěšná jen tehdy, pokud se spojí všechny aktivní síly na mezinárodní úrovni. Proto je nutné všem pracujícím pomoci k vědomí a k obraně jejich třídních zájmů. Životní úroveň, pracovní podmínky, mzdy, atd. jsou neoddělitelně spjaty s bojem za demokratická práva. Bez přístupu k nezávislým informacím a sociálním médiím nebudou pracující v různých zemích schopni efektivně koordinovat společné úsilí. Volný přístup k internetu usnadní mezinárodní jednotu pracujících v globálním boji za socialismus, demokracii a rovnost. Redakce WSWS je přesvědčena, že odpor proti cenzuře Internetu je nezbytnou součástí obrany demokratických práv a proto najde podporu všech pracujících. Je to boj za jejich práva. Pracující nebrání svobodu projevu jen kvůli svým třídním zájmů, ale je to i naopak. Obrana svobody projevu znamená, že se tím brání všichni pracující bez rozdílu.

V práci a jednání Aliance se budeme se snažit přesvědčit ostatní o tomto programu, aby se prosadil revoluční a socialistický přístup v boji proti cenzuře a omezování internetu ze strany vlád a korporací.
WSWS vyzývá všechny socialistické, progresivní a protiválečné weby, organizace a aktivisty na budování mezinárodní alianci progresivních a anti-válečných webů.

World Socialist Web Site, 25. ledna 2018

Zájemci o členství v Alianci mohou mailovat na [email protected] a aktivisté, kteří se chtějí podílet na činnosti Aliance, mohou vyplnit tento formulář.


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!