Milí soudruzi a soudružko,

vítám vás na pravidelné pracovní poradě našeho vnitráckého týmu chránícího demokracii. Dneškem počínaje začínáme normální cyklus týdenních pracovních porad, které běží v režimu „Důvěrné“. Ženu a rodinu jsem doma instruoval sám, to jsem si vzal jako osobní úkol z minulé porady. Ovšem ten bídný konfident v cizích antidemokratických službách opět vynesl záznam naší poslední porady, který se objevil na nepřátelském webu pod názvem U chovanců na vnitru nastaly první problémy, viz zpráva agenta Nováka. Ten web nebudu ani jmenovat, zvedá se mi z něj žaludek. Někdo prostě vynáší naše kompletní porady. Tak se opravdu nedá pracovat! Byl jsem z toho na prášky, protože nelze fakta na ruby otáčet dvakrát. My mezi sebou prostě musíme vědět, jak věci jsou. Jinak dopadneme jako Česká televize po zvolení Trumpa, a toho bych se opravdu dožít nechtěl.

Výsledek je jasný. Předal jsem vnitru oficiální žádost o vypátrání pachatele v našich řadách. Na našem oddělení, bohužel pod mým vedením, došlo k úniku informací v režimu „Důvěrné“. Jak dobře víte, my si zde sdělujeme obsah i těch pravdivých zpráv o světě, které rozhodně nepatří na veřejnost. Takže tomuto agentovi v našich řadách oficiálně sděluji, že se stal objektem interního šetření ministerstva vnitra. Zda je jeho únik informací trestným činem, nebo jen přestupkem, to ať posoudí orgány činné v tomto řízení. U nás v každém případě skončil. A přeji mu, aby skončil i za mřížemi, protože ohrozil můj post a živobytí celé mé zde zaměstnané rodiny. Náš rodinný kolektiv má první negativní služební záznam, a to teprve začínáme. Možnost stíhání je naše velká výhoda proti neziskovkám. V této tragické a kritické situaci jsem opravdu rád, že máme po ruce i tyto zásadní demokratické vymoženosti dané státním aparátem. Ten ovšem nemůže dělat politické věci, které naopak spřátelené neziskovky dělat mohou.

Jen pro formu mám za povinnost se zeptat kolegy Nováka, zda vynesl utajované informace z minulé porady. Důvod je čistě formální, protože jeho jméno se objevilo hned v nadpise článku toho hnusného webu, jako zdroj informací. Vidím, že kolega zrovna intenzivně pracuje s mobilem, ale otázku je nutno položit:

„Tak co, kolego, vynesl jste to nebo ne?“

„Co? Já? Co? No, uh... uh...“

Chápu, že vás tato otázka naprosto konsternovala a beru váš výraz nefalšovaného překvapení jako jasný důkaz neviny. A nyní přistoupíme ke svodkám za minulý týden, které se týkají především porážky demokratických teroristů v Aleppu.

Z nezávislých zdrojů výborně zapracovaly už tradičně názorově dobře orientované Britské listy, které se skvěle drží korporátní linie. Dokonce doplňují naši agendu také vlastními originálními variacemi. Někdy jsou možná horlivé až přespříliš, a tím jim hodně klesla čtenost. Ale třeba se po čase dostanou do správného mediálního tempa vhodného pro dlouhodobý maraton tzv. "levicových a nezávislých novin". Deník Referendum byl zmaten z Aleppa podstatně více. Jeho redaktoři asi museli toto město teprve hledat na mapě. Ale i tato parta se ve chvíli zmatení a úzkosti nakonec chytila správné story o tom, že situace je tam vážná a může za ni tak nějak i ten zlý Asad. Zbytek webů bohužel opakuje ruskou propagandu.

Zvláště ten hnusný web, který zveřejňuje naše svodky a již čtyři roky píše o situaci v Sýrii z hodně různorodých zdrojů. Teď mu bohužel vyšla chmurná část předpovědi. Bohužel pánové a dámo, nyní nás čeká vlna terorismu na Západě, až se naši chlapci vrátí z boje domů. Nějakou dobu budou dezorientovaní a nerozeznají přátele od nepřátel, bohužel i mezi civilisty. Četka má opravdu velmi dobrý spinning, protože z Aleppa chytře udělali „Halab“. Pak nenápadně utrousili, že v této syrské lokalitě se leccos nepěkného děje, děti trpí, obyvatelstvo prchá. Ten Halab asi prý dobyli zuřiví a nelítostní Asadovci, proto tolik různorodého neštěstí. Je to velmi hezký příklad spinningu, bohužel asi nebude mít dlouhodobý účinek. Ale na otupení pozornosti je to výborný trik a v kritické době pádu Aleppa zavedl pozornost jinam, do toho válkou zužovaného Halabu. Opravdu díky za ty chytré chlapce, rád bych je měl u sebe v týmu na vnitru.

A nyní k našemu velkému dlouhodobému úkolu. Jak vidíte, drtivá většina tzv. „nezávislého tisku“ jsou mimoni všeho druhu. Buď zkoumají své kosmické vědomí a k tomu si přiberou Putina, nebo poctivě nosí ideologické levicové brýle posledního desetiletí, které jsme jim s pilnou pravicí pomohli nasadit na nos, a tak je vodíme za nos. Dotace na to jejich psaní jim samozřejmě dáme, tento pseudo-folklór je třeba pěstovat. Tyto weby vzbuzují zdání, že žijeme v neutrální demokratické společnosti, jejímž největším problémem je boj za třetí záchod pro neutrální pohlaví. Těmito infantilními řečmi pilně budují u lidí pocit normálnosti a nekonformnosti, takže proč je neodměnit.

Horší jsou opravdu nepřátelské weby, které vědí, že běží studená válka i horká informační válka. Těmto webům už nelze nic nalhat, tam jsou fronty jasně rozděleny. Naším úkolem je pouze analytická práce, rámcové rady profesionálním trolům, sem tam nějaký ten pokus o jejich dezinformaci a diskreditaci. Zatím nemá smysl dělat další kroky. Represe nespadá do naší kompetence a navíc by způsobila větší škodu než užitek. Lidé tyto weby naštěstí moc nečtou, ani nepodporují, ti aktivisté na to beztak nemají po práci čas. A možná toho za nějakou dobu i sami nechají, protože nač dělat další směnu zadarmo. A jistě jim doma nadávají jejich blízcí, že jsou pitomci, když dělají takové věci. Takový idealismus se dlouhodobě nesnáší s českou mentalitou, že ano. Takže tady platí pro naši sekci zatím jen úkol monitoringu a příprava dlouhodobé strategie na diskreditaci těchto webů a jejich aktivistů.

A nyní k poslednímu bodu, který bude tvořit osu naší práce. Jak víte, za mladých časů jsem podlehl démonu marxismu. Po revoluci jsem pochopil svůj omyl a nabídl své schopnosti vysokoškolského propagandisty soudruhu Chovancovi. Jak víte, určité znalosti a rozhled mám, a nyní, po svém plném prozření, již bezvýhradně zcela oddaně sloužím na té správné demokratické a kapitalistické frontě. Proto se prosím podívejte na italského marxistu jménem Antonio Gramsci a na jeho pojem „kulturní hegemonie“. Prozíravý fašista Mussolini tohoto komunistu věznil prakticky až do smrti, ale bohužel, a pro nás naštěstí, mu nezakázal psát. Gramsciho trápil fakt, že Marxem ekonomicky a logicky předpovězená revoluce nenastala. Proč? Protože buržoazie byla a je v dané společnosti kulturním hegemonem, který on-line upravuje ideologické vidění světa pro masy.

A to je a bude pánové náš úkol. Drobný spinning a úpravy reality budou podle potřeb dělat ta či ona média. Mediální levice je prozatím buď líná, slepá, nebo je natolik infantilní, že má na nose naše ideologické brýle. Ale problémem jsou analytické nepřátelské weby, které píší málo, ale s relativně velkým dopadem na vzdělanější a kritičtější vrstvy společnosti. Nezávislé průchodové ohřívače proruských webů domácího typu mediálních bojlerů můžeme prozatím nechat být. Na ty se budou soustředit naši kolegové z mainstreamu. Už dostali úkol vytahovat největší pitomosti z těchto webů a patřičně je komentovat. Horší je, že se nemůžeme pustit do přímé polemiky s těmi analytickými weby, které operují na hraně ruské propagandy. Oni totiž o Rusku skoro nepíší, zato se hodně věnují rozborům neoliberálního kapitalismu a korporátního fašismu. Vědomě a zcela zásadně nám brání v našem studeno-válečném úsilí vedeném pochopitelně na té správné straně fronty. O těchto problémech a tématech naopak infantilní levicové weby ani nemuknou, už je máme přece vycvičené na nošení těch správných brýlí. Navíc jsou tyto weby intelektuálně líné a tak či onak jsou v žoldu naší milé sociální demokracie. Socani kradli jako modré straky, jsou finančně v bankrotu, proto musí našim pracovitým a pilným oligarchům jít hodně na ruku, a také to pilně dělají.

Jak vidíte, s těmi druhými weby je mnohem horší pořízení. Tyto analytické weby s vlastními pisateli jsou nezávislé a hodně mazané. Proto jsou v našich oficiálních seznamech proruských webů až na posledních místech, což ovšem vůbec neznamená, že nejsou nebezpečné, právě naopak. Píší málo, kvalitně, používají západní zdroje, dokonce i americké. Jejich agenti rozumí politice, sociální realitě, ekonomii. A na tyto weby musíme útočit nikoliv přímo, ale pouze nepřímo, skrze koncept kulturní hegemonie. Prostě musí ve společnosti vzniknout dojem, že tato parta je zcela elitářská, nezajímá se o potřeby normálních lidí, jsou to takoví intoši a nosí hlavy hodně vzhůru. Pak je nikdo nebude číst. Pobouření Nováci a naši trolové pak pustí do klasických kanálů opinion-makers na sociálních sítích, že jsou to povýšení idioti a kašlou i na toho Rusa, tak proč je vůbec číst. Na tomto typu agenda-setting, neboli orámování agendy pro izolaci těchto vskutku nepřátelských webů, budeme muset dlouhodobě pracovat.

To jen tak dávám do pléna, aby bylo jasné, o čem máte přemýšlet do příštího setkání, mimo obvyklých svodek. Navíc je jasné, že tato strategie nesmí ven, protože poběží v režimu dlouhodobého působení a bude do ní zapojeno mnoho různých složek, včetně našich věrných neziskovek a jiných přátel demokracie. Koordinace s vnitrem, spolupráce na úrovni bezpečnostních a agenturních složek EU našeho typu a také spolupráce s našimi nyní zcela problematickými a vykolejenými transatlantickými přáteli - to všechno bude při dlouhodobém agenturním rámování těchto webů zcela nevyhnutelné. Proto pevně doufám, že vnitro mezitím toho zrádce v našich řadách dopadne. A my konečně budeme moci nerušeně pracovat v zájmu pracujícího lidu pro konečné vítězství neoliberální demokracie.


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 500 Kč