Náš web často používá oba termíny, jak "korporátní kapitalismus", tak "korporátní fašismus". Myslím si, že je na čase oba termíny trochu vyjasnit. Důvody jsou dva, první se jmenuje Hilary Clintonová. Pokud tato dáma vyhraje prezidentství, pak se urychlí studená válka. Korporace napojené na vojensko-průmyslový komplex začnou přímo ovládat americkou politiku, a to směrem k rychlé militarizaci spojené s eskalací konfliktů a teroru v těch zemích, kde je nyní zásadně ohrožen americký vliv a zájmy.

Druhý důvod je dán z téže země zprávou z minulého týdne. Bernie Sanders odsoudil 17. srpna způsob, jakým zdravotnická pojišťovna Aetna vydírá Obamovu vládu. Pokud prý vláda nepovolí fúzi s jiným nehumánním gigantem jménem Humana, pak prý Aetna zruší povinnou Medicare asi v 70 % případů a nechá ji běžet pouze ve 4 státech. Pojišťovna tím říká, že pokud vláda nepovolí fúzi, a tím i další vliv této korporace, tak nechá chudé umřít bez lékařské péče. Vyděračský dopis jejího ředitele byl publikovaný tento týden, ale je starý už 2 měsíce. Mezi slušnými poslanci jako Elisabeth Warrenová a Jill Steinová vyvolal dopis velký rozruch. Sandersův tweet stručně a jasně zhodnotil degeneraci Obamovy sociální politiky na konci jeho neúspěšného prezidentování: "Tak vypadá vládní kontrola korporací."

Rozdíl mezi korporátním fašismem a kapitalismem

Tento příklad ukazuje, že v USA korporace určují politiku země, viz heslo Wikipedie zvané Corporatocracy. Mimo jiné i skrze totální lobbing a mechanismus tzv. "otočných dveří". Viz náš článek Všichni Obamovi koupení muži. Jde o typický příklad korporátního fašismu, nikoliv pouze korporátního kapitalismu. Rozdíl tkví v tom, zda kapitalismus v dané zemi řídí politická reprezentace, nebo bankovní či průmyslové korporace. Pokud platí jako v Číně a v Rusku, že korporace podléhají politické moci a jejich strategii spoluurčuje stát a má možnost dosáhnout i na jejich zisky, pak jsme v korporátním kapitalismu.

Pokud ale platí, že korporace si uplatí volby a vybírají kandidáty, a přitom neplatí prakticky žádné daně v daném státě, pak jsme v modelu korporátního fašismu. Typickým příkladem politického systému řízeného v popsaném modelu představuje USA, o čemž jsme psali dost článků.


Pozor na paušalizaci a hloupou ideologizaci tohoto rozdílu! Tento model a popsaný rozdíl mezi korporátním kapitalismem a fašismem představuje a popisuje pouze globální vliv korporací ve státě. Model země může být (a většinou také je) formálně demokratický a v zemi může být silně rozvinutá demokratická tradice, jako je tomu právě v USA. Naopak Rusko a Čína s velmi slabou, nebo žádnou tradicí formální demokracie mají díky historickým okolnostem mnohem menší míru korporátního fašismu.


Podívejte se na video s inspekcí Putina mezi oligarchy v roce 2012, a představte si na jeho místě Obamu.

Globální vliv korporací a slabost států

Pro příklady se stačí podívat na několik oficiálních statistik velkých světových bank a finančních organizací. První statistika ukazuje HDP všech států světa s výhledovým vývojem 2010-2020 v současných cenách udaných v miliardách US-dolarů.Jinak řečeno, jde o celkový obrat "světové domácnosti" a také vidíte její předpokládaný růst, který není nijak divoký. Další graf ukazuje velmi důležitý vývoj, a to nárůst hodnoty majetku globálních korporací, jak jsou jejich sídla zapsána v jednotlivých státech světa.Tabulka je v bilionech US-dolarů a ukazuje prudký narůst kapitálu na straně korporací po zavedení ideologie neoliberalismu, který zničil sociální stát a zavedl politiku faktického neplacení daní pro světové korporace. Pak je jasné, že korporace dostaly základní ekonomickou možnost k tomu, aby zavedly v západních zemích formu korporátního fašismu. Kontrola politiky jim umožnila, aby korporace a banksteři maximalizovali své zisky za naprosto směšnou a minimální cenu uplácení a korupce jednotlivých politiků a jejich partají. Pokud vás zajímá žebříček prvních 100 největších korporací a výše jejich kapitálu v miliardách dolarů, klikněte si na tuto statistiku a pak také na tuto studii, která sleduje změny ve vývoji korporátních společností.

Závěr

Korporace samy od sebe nemají naprosto žádný zájem na demokracii, a nikdy mít nebudou. Maximalizace zisku, a tím i politické moci pro jedno planetární promile vyvolených je železným zákonem systému korporátního fašismu. To ukazují tajně připravované smlouvy jako TTIP, CETA a další. Jejich základem jsou arbitrážní soudy, které korporace postaví de jure (a nikoliv pouze de facto jako je tomu v korporátním fašismu) nad zákony v jednotlivých státech. K tomu viz naši studii Smlouva TTIP: korporátní revoluce, která požere své děti.

Tento neblahý vývoj také nepřímo ukazují poslední ročenky ukazující růst miliardářů ve světě, kterým dnes patří asi 50 % všeho světového bohatství. To nikdy předtím nebylo, dokonce ani v dobách tvrdého středověkého feudalismu. Podívejte se na nový index miliardářů za rok 2015. Přidal jsem klíčový graf růstu miliardářů ve světě podle této bankovní studie pokrývající data asi 1.300 miliardářů.Vývoj jasně ukazuje, že narůstá počet nových miliardářů, jejichž majetek není zděděný, ale naopak získaný. Tento cca 6-7% nárůst bohatství jednoho promile světové populace vůbec neodpovídá současnému stavu HDP země, viz tabulky výše. Stagnace světové ekonomiky kontrastuje s globálním množením miliardářů, které se stupňuje směrem k pyramidě asi 85 vyvolených. Viz náš článek Odvrácená tvář globálního minotaura. Současný stav korporátního fašismu v západních zemích umožňuje jednomu promile vybrané skupiny, aby se zásadním způsobem obohacovala na náš úkor, to jest na úkor sociálního státu. Tato elita přitom zneužívá pro oblbování občanů jak politickou reprezentaci, tak i vládní a mainstreamovou propagandu. A nyní naši společnost už zatáhla do studené války. Tato skrytá militarizace a fašizace společnosti je, historicky viděno, typickým znakem korporátního fašismu.


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 550 Kč
Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!