Odpověď pana poslance Cyrila Svobody najdete zde.

Vážený pane,
jste poslanec KDU-ČSL a přitom člen Legislativní rady vlády, kde se právě projednávají Julínkovy zákony o zdravotnictví. Nechtěl bych být na Vašem místě. Ale tuto odpovědnost jste si vzal na sebe Vy sám. Pro jistotu Vám připomínám to, co stejně víte.

  • Viděno humanitárně: tyto zákony nezajišťují důstojnou zdravotní péči a vrací nás zpět do 19. století.

  • Viděno ekonomicky: svou případnou nečinností nesete politickou a morální vinu za nevratné právní kroky vedoucí k převedení veřejno-právních fondů do soukromých akciovek a holdingů. Tím ponesete nesmazatelný podíl na zlodějně, která završí zlaté časy tunelování.

  • Viděno právně: dopustíte, aby došlo k převedení majetku, který byl nás všech, do rukou bezohledných soukromých obchodníků s čímkoliv, kteří budou prakticky nepostižitelní v rámci českých zákonů. Tím ponesete nezadatelnou a přímou osobní odpovědnost za prohlubující se právní anarchii a začínající anomii v České republice.

  • Viděno politicky: vytvoříte právní prostředí pro líheň miliardářů, kteří budou mít reálnou moc nad našimi životy. Bezohlední podnikatelé se životem a smrtí si zajistí vliv v médiích, v politických stranách, popřípadě si přímo koupí jednotlivé poslance. Budete spoluodpovědný za to, že úzká skupina oligarchů bude fakticky rozhodovat o budoucnosti země. Tím přispějete k ničení demokracie u nás.


Pokud tyto věci nevidíte, pak je mi opravdu líto, že jsem Vám psal. Pokud je vidíte, a nic proti nim neuděláte v Legislativní radě vlády, pak je mi Vás lidsky líto. Bude-li věrohodně doložena vaše nečinnost v této věci, pak jsem přesvědčen, že postrádáte morální a lidskou kvalifikaci na místo soudce v Nejvyšším, eventuálně v Ústavním soudu.


S pozdravem
Václav Umlauf


PS
Tento mail na Vaši veřejnou adresu člena poslaneckého klubu KDU-ČSL (svobodac@psp.cz) byl zveřejněn jako článek na mém veřejně přístupném webu, a to v rubrice Res publica. Vaši případnou odpověď zde rovněž zveřejním, podle zásady „audiatur altera pars“.