Sbohem a šáteček, krásná kolébko evropské civilizace! Andreas Treichl, nepříjemný generální ředitel rakouské Sparkasse, která tak dobře profituje z České spořitelny, zuří a nadává Goldmanovci Draghimu. On je totiž nepřítelem jeho banky, jelikož vyvlastňuje úspory rakouských a německých spořitelen. A v Řecku se mezitím připravují první kroky k zavedení finančního teroru vůči řeckým daňovým poplatníkům, kteří ještě neuprchli ze země.

Nemalovali jsme čerta na zeď, když jsme v našich článcích opakovaně varovali, že dojde k bezprecedentnímu vyvlastňování majetku, ovšem tentokrát jinak než k tomu komunistickému. Tady totiž hrozí vyvlastnění všem. Ti opravdu bohatí jsou ze země už dávno pryč. A jak říká Treichl ve výše uvedeném článku uveřejněném dnes na webu Deutsche Wirtschafts Nachrichten, nějaký majetek zůstane v budoucnosti pouze těm hodně, hodně bohatým. Těm, kteří si našetřili, třeba jako Němci v průměru 100 tisíc eur na stáří, těm toho opravdu moc nezůstane.

V Řecku ovšem začíná teror proti těm, co zůstali a třeba ještě něco zdědili, nebo si uspořili ze strachu před řáděním Trojky v zemi. Od 1. ledna 2016 musí Řekové, vedení přáním Trojky, oznamovat na 56 stránkovém formuláři finančnímu úřadu svůj majetek. Kromě nemovitostí, aut a akcií nyní také hotovostní peníze, které si Řekové ulili pod matraci, když byly zavřeny banky. Musí ale rovněž uvádět veškeré šperky a cennosti v domácnosti v hodnotě nad 30 tisíc euro a uvést schránky u bank a jejich obsah, jsou-li zde uloženy cennosti. U hotovosti držené doma jde o částku nad 15 000 eur. Začíná fungovat elektronický systém Taxisnet, ovšem požaduje se vyplňovat 56stránkový elaborát.

To je vyhlášení války řeckým občanům. Na druhou stranu však: Kolik úředníků bude možné zaměstnat navíc a kolik příslušníků finanční policie, která bude slídit, jestli jste náhodou nezamlčeli drahý prsten po babičce! I tato práce přece spadá do HDP země! V době vyhlašování výjimečného stavu kvůli teroristům policisté žádné svolení k prohlídkám bytů potřebovat nebudou. Nevíme, jak může obyčejný laik ohodnotit například hodnotu šperku po babičce, poněvadž i reálná cena nemovitostí je velmi, velmi vrtkavou záležitostí. Takže se daňový poplatník může snadno ocitnout jednou nohou v kriminále.

Řecko je takovou malou laboratoří EU. Jak znám Italy, potrpí si hodně na zlato a diamanty. Budou následovat? A nebudou chtít úředníci pracující pro zahraniční lichváře počítat za chvíli i zlaté zuby starých lidí? Už jsme to přece jednou zažili - v Auschwitzu. Se zavedením tohoto programu ovšem totiž nepřišla vládní Syriza sama. Tuto vymoženost naplánovala již strana Nová demokracie.

Syriza má pro toto opatření ovšem ospravedlnění, protože ho zavádí v kontextu podpory a pomoci růstu a rozvoje ekonomiky („in context of support and help to growth and development“). Jaká je bída v Řecku, lze demonstrovat na faktu, že cena za služby prostitutky klesla z 50 eur na 2 eura, bordelů je v Řecku 525, ovšem licenci jich má pouze 10.

Pokud se má zvyšovat HDP státním terorismem, pak sbohem, milované Řecko!

Zdroj článku zde.


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 400 Kč
Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!