Celkem 247 židovských občanů státu Izrael, kteří přežili nacistickou genocidu, jednomyslně odsoudilo masakr Palestinců v Gaze a vydalo k tomu veřejnou výzvu společně se svými rodinami. Viz náš článek Chladnokrevné běsnění v Gaze, shrnuto a podtrženo. Německý text výzvy najdete zde. Pod obrázkem je český překlad.


Jako přeživší židovští občané nacistické genocidy a jejich potomci, odsuzujeme jednomyslně masakr Palestinců v pásmu Gazy a pokračující zabírání a kolonizaci historického území Palestiny. Odsuzujeme dále USA, poněvadž podporují finančně Izrael, aby vedl útoky. A západní země, které všeobecně využívají diplomatické páky, aby chránily Izrael od odsouzení. Genocida začíná mlčením světa.

Jsme alarmováni výjimečným stupněm rasistické dehumanizace Palestinců v izraelské společnosti, které dosáhlo svého vrcholu. Politici a experti vyzvali prostřednictvím novin The Times of Israel a Jerusalem Post otevřeně ke genocidě Palestinců. Izraelci z pravicového křídla převzali neonacistický slovník. Kromě toho jsme pobouřeni a protestujeme proti zneužití naší historie ze strany Elli Wieselové na výše uvedených stránkách médií, která používá zjevné nepravdy, aby ospravedlnila neomluvitelné izraelské snahy o zničení Gazy a vražd téměř 2000 Palestinců, včetně stovek dětí. Nic nemůže ospravedlnit bombardování utečeneckých táborů OSN, obytných domů, nemocnic a univerzit. Nic nemůže ospravedlnit fakt, že lidé byli odstřiženi od vody a elektrické energie.

Musíme všichni zvednout svůj hlas a využít naší kolektivní moci a síly, aby byly ukončeny všechny formy rasismu, včetně trvající genocidy palestinského národa. Voláme po okamžitém ukončení blokády a obléhání Gazy. Voláme po plném ekonomickém, kulturním a akademickém bojkotu Izraele.

„Nikdy víc“ musí znamenat „NIKDY VÍC PRO NIKOHO!“

Podepsáni

Přezivší holocaustu