Poslední ze série článků Fakta o Egyptě V. aneb Teroristé a turisté se zabýval důsledky vládnutí vojenské diktatury s pesimistickým závěrem. Nyní se podívejme stručně na vládnutí vojenské junty. Obyvatelé, kteří zůstali na živu po převratu vojáků, ji přijali se stejným klidem jako všechny předešlé vojenské režimy v této zemi. A Západ potřebuje loutkovou vládu vojáků, proto ji uplácí, i v zájmu Izraele. Vojáci tedy mají volnou ruku, a podle toho také jednají.

1. Generálové zavedli demokracii jak řemen

Hlavní pučista, generál Abd al Fattah al Sísí vyzval občany, aby mu projevili důvěru tím, že odhlasují novou ústavu. Ta dává hlavní pravomoci armádě, jak je v této zemi po vojenských převratech dobrým zvykem. Nejprve k výsledkům referenda. Účast byla 38,6 % z 53 miliónů voličů a výsledek byl plných stalinských 98,1 % pro ústavu. Vojáci měli jistě radost. Asi z toho důvodu zastřelili při volebních nepokojích jen 9 lidí. Muslimské bratrstvo vyzvalo k bojkotu a k demonstracím. Připomeňme, že předešlou ústavu Muslimského bratrstva v roce 2012 odsouhlasilo 64 % při účasti 33 % voličů. Grafický přehled hlavních událostí kolem MB máte zde.Tehdy v roce 2012 nezastřelili nikoho, volby byly demokratické. Naopak vojáci a sekularisté udělali odstrašují kampaň, aby lidé nešli volit. Výsledkem nynější volební frašky je zdánlivá legitimita vojenské junty. Ta stačí Západu k tomu, aby jí nadále poskytoval vojenskou a ekonomickou pomoc.

2. Rozdíl mezi Tunisem a Egyptem

Jak se zdá, Tuniská republika je jediná arabská země, kde se podařilo umírněným islamistům vládnout v souladu se zájmem Západu, vojáků a dokonce i vlastní sekulární menšiny ve městech, která ovšem drží hlavní část ekonomické moci v zemi. Úspěch umírněných islamistů v Tunisku při schválení nové laické ústavy ukazuje, co se nepodařilo v Egyptě. Originální článek z něhož čerpáme při dalším rozboru, máte zde.

  • V Egyptě není demokracie, jen stálé volby a referenda o ničem. Rok po demokratických volbách dostaly "legitimitu" zbraně a teror armády. V Tunisu armáda do politiky nezasáhla, a tím zemi zásadně pomohla.
  • Umírněná muslimská strana al-Nahda si vzala poučení ze zničeného Alžíru a nechtěla zbytečně polarizovat obyvatelstvo. V Egyptě šlo MB bezhlavě směrem k islámskému státu, a navíc poslalo vojáky/teroristy do Sýrie.
  • Jednou z klíčových politických složek jsou v Tunisu odbory, hlavně UGTT (General Union of Tunisian Workers). Moudří odboráři se postarali o hladký přechod vlády, zatímco v Egyptě odbory téměř neexistují.
  • Prozápadní sekularisté nebyli agresivní a neudělali nepokoje jako v Egyptě (a na Ukrajině), aby se dala záminka k zásahu armády.
  • Tuniská ekonomika pomalu ale stabilně roste, zatímco egyptské hospodářství jde do kytek. Viz předešlá fakta se statistikami zdražování a inflace.

Proto v Tunisu po arabském jaru vznikne první islámská demokracie, zatímco v Egyptě ji junta utopila v krvi.

3. Proč Západ podporuje egyptskou juntu?

Odpověď je jednoduchá, viz tento obrázek rostoucího šíitského vlivu v Arábii. A k tomu je třeba připočíst i téměř vyhranou válku v Sýrii. Ta je sice sekulární zemí, ale nyní závislou na Íránu, viz sérii "fakta o Sýrii".Tzv. "šíitský půlměsíc" obsahuje hlavní ropná a plynová pole, kde jsou budoucí a poslední snadno dostupné světové zásoby, což znepokojuje USA a Izrael. Protože jsou s těmito zeměmi ve válečném stavu (což dnes ironicky málem platí i pro Irák), nemají na ně přímý vliv. Egyptští vojenští řezníci jsou proto na Západě vítáni, i když se o nich oficiálně nemluví. Mají zatím příliš krvavé ruce. Ale média se postarají, aby našinci zapomněli, a to rychle. Doba to žádá. Proto se například vůbec nemluví o monstrprocesech proti novinářům. Jsou označeni jako "teroristé" a je to. Jen z Al-Džazíry bude souzeno celkem 20 žurnalistů v sérii procesů. Protože jde o zahraniční reportéry, dostanou flastr jen za tzv. "falešné zprávy", a nikoliv za terorismus. Toto obvinění si vojáci rezervují pro domácí nezávislý tisk.

Závěr je dost tristní. Cenou za stabilitu Egypta bude útlak vlastního obyvatelstva a zhoršení ekonomické situace v zemi. Útlak a teror armády už nyní vyvolávají opačný teror v zemi, který se zatím projevuje přepadáváním policejních stanic v menších městech v provinciích. Minulá analýza psala, že jistě brzy dojde na turistická letoviska a hotely, která patří armádním generálům. Tak hezkou dovolenou v Egyptě.