Komu slouží stát? Na tuto otázku je ekonomicky celkem jednoduchá odpověď. Přinejmenším v USA, kde jsou vykázané daně veřejnou záležitostí, zatím co u nás jde asi o největší státní tajemství. Stačí se podívat na snahu ministerstvem a prezidenta, jak utajit platy a hlavně odměny veřejných zaměstnanců.

Americký web Center on Budget and Policy Priorities se systematicky věnuje analýzám ohledně distribuce bohatství a zisku v USA. Nyní zveřejnil zkoumání ohledně 400 nejbohatších amerických domácností, čili onoho slavného jednoho procenta těch nejbohatších. Jak se jim vlastně vede ve srovnání se zbytkem společnosti? Podívejte se na první graf.V roce 1995 platilo 400 nejbohatších domácností v USA 30 % federálních daní a v roce 2007 už jen 16,6 %. Fiskálně to odpovídá růstu 46 mil. na jednu položku a jen během jednoho roku jde o daňový únik ve výši 18 miliard.

Další zajímavou položkou je růst hrubého zisku před zdaněním, který rovněž eskaloval v posledních letech zázračného kapitalismu. Viz další graf.Jinak řečeno, hrubý zisk prvních 400 se zvýšil v posledních letech téměř exponenciálně, zatímco zbytek domácností stagnoval nebo šel dolů. A to nemluvíme o zbytku planety. Viz naše minulé články o betlémském osudu středních vrstev nebo o nových zbohatlících.

Další graf je velmi důležitý pro pochopení historických souvislostí. Jak je obecně známo, 30. léta byla dobou hospodářského krize a začínajícího fašismu. Tabulka hospodářských nerovností potvrzuje, že dnešní forma nerovnosti se téměř přesně podobá oněm starým nedobrým časům před Druhou světovou válkou.Jedno procento amerických domácností mělo v roce 2007 největší podíl na národním bohatství od roku 1928. Jiní na tom byli o něco hůře. Další důležitý graf ukazuje nerovnoměrný růst zisku, a to podle průměrného ročního příjmu domácností. Z grafu jasně vyplývá, že díky nespravedlivé daňové politice ze státu neúměrně profituje jen velmi úzká skupina těch nejbohatších domácností. Pokud se jim dá tak vůbec říkat.Závěr je celkem jasný. V neoliberální ideologii stát patří těm, kteří si jej koupili jako svůj soukromý a velmi výnosný podnik.