Loading...
 

10112

ID Cislo
10112
Nadpis
Postoj velení Zemské domobrany k připravovanému zákonu proti domobranám
Url
http://www.zvedavec.org/komentare/2020/01/8161-postoj-veleni-zemske-domobrany-k-pripravovanemu-zakonu-proti-domobranam.htm
Text

Postoj velení Zemské domobrany k připravovanému zákonu proti domobranám
Domobrany od počátku své činnosti deklarovaly jako hlavní smysl své existence snahu chránit svoje rodiny, své přátele i svoji vlast, Českou republiku. Hlavní náplní činnosti domobran se stal výcvik pro zvládání mimořádných situací, které mohou v naší zemi nastat. Domobrany se přitom mnohokrát snažily nabídnout svoji pomoc orgánům státní správy i samosprávy. Paradoxně čím více se snažily státu pomoc svých vycvičených a dobře vybavených členů nabízet, tím více je za to stát prostřednictvím ministerstva vnitra odsuzoval. (Zvědavec)

Kategorie