Jaroslav Furman, důchodce


1. Co Vás v právě uplynulém roce nejvíce zaujalo a proč?
Ukázka realizace životního poznatku a principu, k němuž došel Putin jako mladík na ulicích Leningradu. Myslím tím rozhodné a organizačně dokonalé vystoupení ruské armády v Sýrii den po Putinově vystoupení na valném shromáždění OSN. Prezentace ruských vojenských možností při demonstraci úžasné efektivity se letos staly nejlepší zárukou proti vyvolání horké 3. světové války.

2. Co s radostí očekáváte a čeho se naopak obáváte v roce 2016?
S radostí očekávám narození 6.vnoučete pravděpodobně ženského pohlaví a obavu mám z jejího porodu po dvojnásobném císařské řezu u předchozích vnuků. Musíme jen věřit a doufat.

3. Co sám osobně plánujete v roce 2016?
Neřeknu,abych to nezakřiknul.


Radek Novotný, podnikatel a autor projektu Pravda o vodě


1. Co Vás v právě uplynulém roce nejvíce zaujalo a proč?
Vítězství práva a zdravého rozumu u soudců Ústavního soudy. V rámci rozhodování o budoucnosti způsobu obchodování s vodou v České republice jsem došel při obraně okresní vodárny po 14 letech k Ústavnímu soudu. Ten mi dal hned dvakrát zapravdu a konstatoval, že dosavadní jednání Nejvyššího soudy je soudní zvůle, porušování ústavních práv a vše uzavřel zjednodušeně řečeno tím, že pokud má být ve věci tunelování okresních vodáren rozhodnuto v souladu s platnými zákon České republiky, pak Ústavní soud svůj nález uzavřel tím, že Nejvyšší soud musí posoudit otázky, důkazy a právní souvislosti v logice, kterou od samého počátku v žalobách a jejich zdůvodněních uvádím, tedy v příčinné souvislosti skutků, bez vytrhávání jednotlivostí z celku a navíc v časové a skutkové řadě a smyslu zákona, nejen jen jeho litery.

2. Co s radostí očekáváte a čeho se naopak obáváte v roce 2016?
Očekávám další probouzení veřejného mínění v souvislosti s vodou, konkrétně akceptaci základní myšlenky a jediného výhodného řešení pro stát, města, obce a občany: Mezi vodou a lidmi nebudou žádní překupníci nebo koncerny. Toho se dá dosháhnout pouze remunicipalizací provozování vodovodů a kanalizací v České republice. V roce 2015 se jen v rámci mého projektu PRAVDA O VODĚ tímto cílem v určité míře zabývalo přes půl miliónu Čechů. Obavu mám z dalšího sucha. Je to paradox, protože prohloubení problému s vodou přivede k tématu vody pozornost více lidí, ale objem zásob podzemních i povrchových vod je pro celou Českou republiku obrovský problém, který politici nejen že neřeší, ale ani o něm neví.

3. Co sám osobně plánujete v roce 2016?
Dosažení jednoho z hlavních cílů projektu PRAVDA O VODĚ – ukázkový příklad možnosti zrušení protiprávně uzavřených smluv mezi okresní vodárnou a zahraničním koncernem, který si vodárnu rozparceloval. Toto již několik let probíhá např. ve Francii či v Německu. V ČR máme řadu vodáren, které vlastní vodárenské sítě a provozují je a nesou odpovědnost za jejich stav. Je to jediná rozumná cesta. Jejich prioritou je zajistit čistou vodu, přitom obnovovat sítě a současně nezruinovat občany a veřejné rozpočty. Z veřejné služby nedělají kšeft, jehož cílem je vyždímat od lidí co nejvíce a tyto enormní zisky poslat do daňových rájů.


Pavel Letko, šéfredaktor e-republiky


1. Co Vás v právě uplynulém roce nejvíce zaujalo a proč?
Úpadek morálky. Nikoliv v praxi, ale v teorii. Elity našeho civilizačního okruhu u nás i jinde ve světě oživují staré známé cesty k nesvobodě, otroctví, bídě a válkám. Už tu zase máme „prolhané Rusy“, Konvičkovy muslimy „namleté v masokostní moučce“, znovu zvednutý prapor náboženské nesnášenlivosti, úvahy o perzekuci příbuzných odsouzených, pokusy legalizovat mučení a věznění bez soudu, útoky armád proti civilistům včetně ostřelování obytných čtvrtí, vychvalování lynče, bagatelizování fašismu jako nástroje násilného ovládání společnosti a mnohé další cesty do pekla. Podpory toho všeho svinstva jsme se nedočkali jen v restauracích IV. cenové skupiny po desátém pivu, ale od našich střízlivých vzdělaných dobrých Čechů v kravatách či jejich západních vzorů hlásících se jinak pilně k židovsko-křesťanskému odkazu.

2. Co s radostí očekáváte a čeho se naopak obáváte v roce 2016?
S radostí očekávám jaro, léto, podzim a příští zimu. Těším se na hezké chvíle s mými blízkými, mojí ženou, dětmi a kočkami. Doufám také, že si užijeme dost humoru. Pro správné naladění mám rozečtenu vynikající Štein-Schneiderovu sbírku vtipů na židovský způsob. Bojím se příliš teplého léta a horké války s dopadem i přímo na nás. A také Konvičkovy lůzy (i bez Konvičky) a podobných nenávistných fanatiků.

3. Co sám osobně plánujete v roce 2016?
Neplánuji. Nejsem pak zklamán, jen příjemně překvapen.


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč
Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!