„Exxon, Chevron a další megakorporace přesně věděly, jaké oběti svět přinese na podporu jejich zisků, a po celá desetiletí podváděly veřejnost.“ říká Kathy Jennings.Kathy Jennings, generální prokurátorka státu Delaware, se připojila k trendu ostatních amerických států, které žalují společnosti s fosilními palivy. Ví totiž dobře, že občané již doplácejí na podvody nejmocnějších světových společností a chce tyto společnosti přimět k placení za škody, které způsobily.

Mezi obžalovanými jsou společnosti BP, Chevron, ConocoPhillips, ExxonMobil a Royal Dutch Shell a také obchodní sdružení ropného a plynárenského průmyslu American Petroleum Institute (API). Žaloba podrobně popisuje každou z jejich „zavádějících a klamavých kampaní na zelenou politiku.“ Je příznačné, že API figuruje v těchto soudních sporech stále častěji, protože se snaží představit ropu a plyn jako nejčistší energii v řešení klimatické krize.Tyto soudní spory dokazují, že korporace lhaly po celá desetiletí. „Lžou dnes a budou lhát do konce svých dnů“, říká Jamie Henn.

Žaloba od prokurátorky uvádí: “Obžalovaní věděli po celá desetiletí, že produkty fosilních paliv umocňují globální oteplení. Věděli, že dopady změny klimatu mohou být katastrofické a že existuje jen úzké okno, aby bylo možné přijmout opatření, než budou následky nezvratné. Navzdory tomu se zapojili do koordinovaného, ​​mnohostranného úsilí o utajení a popření vlastních znalostí o těchto hrozbách, diskreditovali stále četnější množství veřejně dostupných vědeckých důkazů a trvale vytvářeli pochybnosti v myslích zákazníků, spotřebitelů, regulačních orgánů, sdělovacích prostředků, novinářů, učitelů a veřejnosti o realitě a důsledcích dopadů jejich produktů z fosilních paliv.“Kromě snah cílit a ovlivňovat veřejnost a spotřebitele, včetně obyvatel Delaware, korporace podporují a těží z masivního nárůstu těžby a spotřeby ropy, uhlí a zemního plynu, který působí enormní, předvídatelný a nevyhnutelný nárůst globálního znečištění skleníkovými plyny, dodává stížnost. Toto znečištění přispělo k „širokému spektru nepříznivých účinků souvisejících s klimatem, mimo jiné včetně globálního oteplování atmosféry a oceánů, okyselování oceánů, tání polárních ledových čepic a ledovců, extrémnějšího a nestálého počasí, sucha a moří zvýšení hladiny“.

Delaware jako stát s nejnižší průměrnou nadmořskou výškou je zvlášť ohrožen vzestupem hladiny moře. Žaloba uvádí, že více než 22 000 Delawarců je v současné době ohroženo pobřežními povodněmi, které mají mít negativní dopad na státní cestovní ruch a zemědělství. Klimatická krize, kterou Big Oil umožnil, zaplavuje stát a stojí společnost miliardy dolarů. S více než 20 žalobami za změnu klimatu, které byly proti nim podány, a třemi za posledních osm dní je zřejmé, že Big Oil čelí procesu ozřejmění své trestní zodpovědnosti.Richard Wiles, řiditel Centra pro ekologickou integritu, které podporuje žaloby a politické změny ve prospěch občanů, chce, aby znečišťovatelé platili. „Když průmysl fosilních paliv beztrestně tvrdí, že neudělali nic špatného, mějte na paměti, proč jsou žalováni: Protože lžou. Stejně tak, jako lhal tabákový průmysl“, říká Wiles.

Tyto žaloby dokládají docela jednoduchou skutečnost: Místní vládní orgány a daňoví poplatníci jsou na mizině kvůli miliardovým škodám způsobených klimatickými změnami a těžaři by měly zaplatit svůj podíl. „V přístavu v Charlestonu měříme hladinu moře již více než sto let. Za tu dobu vzrostla hladina moře o pouhou stopu. Za posledních 20 let, se kvůli změně klimatu, která nastala, a hlavně kvůli spalování fosilních paliv, tempo růstu zčtyřnásobilo,“ uvedl starosta města Tecklenburg. Neví, kde jinde vzít peníze na ochranu celého poloostrova a dalších částí jeho města, které v blízké budoucnosti budou zapotřebí.

Zdá se, že je to příliš málo a příliš pozdě. Jde jen o to, zda vidíte příslovečnou sklenici z poloviny plnou či z poloviny prázdnou. Vzpomeňme si znovu na Bhópál, kde nikdo nedostal ani rupii, Flint, kde az 12 000 dětí za letitou otravu olovem v „pitné“ vodě dostalo odškodnění ve výši pár dolarů, Grenfel Tower, kde tučné slevy na hořlavé obklady paneláků nalákaly stavební společnost s výsledkem mnohých uhořelých, Boeing, kde rádoby inovace stála životy bez jakékoli náhrady.

A to je jen pár příkladů pro ilustraci. Zatím jsou žaloby na téměř nedotknutelné korporace tabu, a i když výjimečně proběhnou soudy, nikdo není potrestán. ZDE o tom vypovídá jedna opravdu vypečená kauza týkající se banksterského praní špinavých peněz v objemu dvou bilionů USD.

Budete se mi smát, ale čekám na dobu, kdy před soudem budou konspirátoři a vykonavatelé zrůdného procesu s Julianem Assangem, který probíhá právě v těchto dnech v Londýně.

Doba, kdy konečně budou před soudem stát banksteři, kteří znovu a znovu překračují nejzákladnější etické kodexy, podporují války, podvody, narkomanství. Tato doba přijde, dříve nebo později. Ale bylo by lépe, kdyby tato doba přišla před válkou, která by mohla být na miliony let poslední.

Zdroj: Comon Dreams

Související články:

Aramco, Aramco, do roka a do dne... aneb Lakování na zeleno
Lakování na zeleno 2
Zalesňujeme aneb Lakování na zeleno 3


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!