Mechanismus z Antikythéry je název pro analogový počítač vytvořený v 1. stol před naším letopočtem, který slouží pro předpověď astronomických pozic planet, zatmění slunce a měsíce. Tato nesmírně inteligentní pomůcka se sestává z nejméně 30 mosazných ozubených koleček, z nichž největší má průměr 14 centimetrů a 223 zubů. Byla nejspíše poloprovozně vyráběna, ale nedostala se do košíku vědomostí převzatých Řeky a Římany, protože křesťanství se všemi svými dogmaty potlačilo všechno, co neodpovídalo jeho omezeného výkladu světa. Teprve pochyby o dogmatech přinesly uvolnění od intelektuálního sevření církve.

Přesto trvalo dalšího půl století formulovat ateistickou společnost se vznikem sekulárního práva, tedy práva lidu pro lidi, rovnosti lidí před právem oproti nerovností lidí před bohem. To, že takové uspořádání není trvalá jistota, je naše vina. Protože přes všechno naše vědecké poznání jsme nechali vzniknout vrstvu nepostižitelných pro jejich bohatství, protože bohatství je jejich bohem a my jsme zůstali věřícími. Když se bohem stala ekonomie, nechali jsme si vzít spolunáležející slovo „politická“ a nechali jsme bankovní domy vyrůst vysoko nad chrámy předcházející církve. Dodnes jsme  nenaplnili proklamaci o rovnosti rasy a pohlaví zakotvené v našem právním kodexu a již se znova ujímají slova ultrafundamentalisté, aby proklamované rovnosti potlačili. Fundamentalisté, jejichž hotely jsou vyšší než mrakodrapy finančních institucí či farmaceutických korporací.

Proto není divu, že jasně selhávající náboženství soukromého bankovnictví přechází do jiné podoby, do podoby ekologické. Ano, hnutí, které začalo nad hroby postřílených žáků ve škole na Floridě a pokračuje v zeleném hnutí Fridays for Future má zcela jasné náboženské prvky. Jak jinak, když neslyšíme hlas rozumu a racionálního poznání. Jak jinak, když naši politici odmítají prosazovat a uplatňovat zákony na ochranu Země. Jak jinak, když necháváme výrobky korporátních právníků za stěnou utajení v podzemních celách EU. Gréta považuje Monbiota za přítele, Naomi Klein je její příklad a s Attenboroughem natáčí videa. Jestli tito lidé jsou její kamarádi, tak je i ona moje kamarádka. A když vás nepřesvědčí ani Bernie Sanders, pak nevím, co bych dodal.


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!