Načítání...
 

Browse Tags

 Freetagy

Výsledky 1

Článek Česká vláda: Jak se má zacházet (nejen) s "kantorskou pakáží" Kdyby mělo být 21 miliard úspor rozděleno mezi 250 tisíc zaměstn
Článek Francie a zákony EU Francouzská vláda má obavu, aby se referendum o volbě o
Článek K čemu má sloužit vysokoškolská reforma?
Článek Proč? Vždyť „král je nahý“… K tomu, aby se uskromnili, jsou neustále vyzýváni ti neprivilegovaní, u kterých se přitom prospěšně ta jejich vzácná „koruna rychle točí“.
Článek Strašení Řeckem „Strašení lidí řeckou cestou ještě více sníží z
Článek Svět ruskýma očima 174 Popová hudba se stala smutnější * Pákistánské "nám
Článek Z médií našich sousedů 4/2013 Bruselským úředníkům, kteří pracují v Řecku, se oficiálně radí