Evropský parlament odhlasoval Usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. listopadu 2016 o strategické komunikaci EU s cílem bojovat proti propagandě, kterou proti ní vedou třetí strany (2016/2030(INI)). Dorazila sametová normalizace už i do EP?

I když z toho nejsem osobně nijak nadšen, Evropská unie se chová přesně jako instituce, které jsou ohroženy fatální krizí. Jednou z reakcí pravidelně bývá neschopnost soustředit se na řešení skutečných problémů a vyžívat se ve zbytečnostech. Za skutečné problémy EU mimo jiné považuji:

  1. Neschopnost čelit rozevírajícím se nůžkám nerovností na úrovni jednotlivců, skupin, regionů a celých zemí.
  2. Neschopnost účinně bojovat s daňovými ráji, kde mizejí peníze, kterých by bylo třeba urgentně někde úplně jinde.
  3. Neschopnost řešit migrační krizi a naprosto úplnou neschopnost řešit její příčiny.
  4. Neochotu udělat něco pro uplatňování tzv. evropských hodnot, které jsou např. v Turecku porušovány až výsměšným způsobem.
  5. Neschopnost vypracovat a přijmout obchodní dohody, které by byly ke prospěchu zúčastněných a nikoho nediskriminovaly.
  6. Neschopnost doplnit jednostranně ekonomické pojetí evropské integrace o skutečný sociální rozměr. Namísto toho jenom nezávazné řeči o sociálním pilíři.
  7. Neschopnost zvrátit trend v daňové oblasti, který vede k přesunu daňového břemene na drobné podnikatele a zaměstnance.
  8. Neschopnost narovnat vztahy mezi vysoce prosperujícími bankami na severu Evropy a stále zadluženějším Jihem.
  9. Neschopnost řešit aféry na nejvyšších místech a ochotu krýt je i jejich aktéry.
  10. Neschopnost dělat něco proti šíření euroskepticismu, který se v důsledku toho všeho rozrůstá prakticky ve všech členských zemích.

Namísto řešení těchto vážných problémů se nastolují právě témata toho typu, které trápí bigotní polskou katoličku Fotygu.

Tvůj kolega z PPE Jaromír Štětina zvolený za TOP09 v rozpravě k tomuto usnesení pravil: "Jsme ve válce. Jsme ve válce s Ruskou federací. Neuvědomujeme si, že slovo může být silnější než raketové systémy nebo stíhací letouny Su-25. Je to hybridní válka, kterou proti nám, proti EU vede Kreml. Je to válka, ve které Kreml vítězí. Anna Fotyga se rozhodla proti ruské nepřátelské propagandě zaujmout silný obranný postoj. V její zprávě se jasně deklaruje, že ruská strategická komunikace je součástí rozvratné kampaně. Rád bych Vás upozornil, paní vysoká komisařko, že Vaše obrana v této informační válce je slabá a neefektivní a nejen to, myslím si, že je také trestuhodně podfinancovaná. Jak chcete, paní komisařko, vzdorovat se svým nepatrným týmem milionům dolarů, kterými ruské tajné služby financují agentury, jako jsou např. Russia Today nebo Sputnik? Vzpamatujme se, dámy a pánové, prohrát tuto informační válku znamená začátek konce EU."Nesdělil náhodou pan Štětina v diskusi či kuloárech, odkud pocházejí jeho informace? Neměl by být stíhán za šíření poplašné zprávy?

Já si spíše myslím, že začátkem konce Evropy je, když mlčí k prvkům fašismu na Ukrajině i jinde, či je dokonce propaguje a kryje. Pokud byste chtěli pořídit přesný vizuální záznam konce Evropy, stačí vyfotografovat poslance Štětinu.

Týden poté, 30. listopadu, odhlasovala americká Sněmovna reprezentantů obdobný zákon H.R. 6393: Intelligence Authorization Act for Fiscal Year 2017. Opisovali američtí kolegové od polské poslankyně Fotygy, nebo tomu bylo naopak a Evropský parlament se pouze ukázal rychlejší při projednávání? Bude mít tentokrát obnovený mccarthismus "euroatlantické" rozměry?

Možná neopisoval jeden od druhého, ale obě strany přijaly pokyny někoho třetího. Stav demokracie je dnes natolik transparentní, že ani tuto hypotézu nelze vyloučit.

Co pěkného a více či méně zábavného nás podle Tvých informací ze strany EU a jeho orgánů ještě čeká na konci tohoto a v příštím roce?

V září jsem v kuloárech slyšel, že pokud se německý Bundestag shodne na užitečnosti smlouvy CETA, bude tato odhlasována ještě do konce letošního kalendářního roku. Nechtěl jsem tomu věřit. Bundestagu se smlouva líbí a dnes se dělá vše pro to, aby se stihla projednat a odsouhlasit v řádu týdnů, ne-li dnů.

Děkuji za rozhovor.


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 250 Kč
Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!