Kauza firmy Promopro a českého předsednictví EU 2009 se posunula k soudu, a ten konečně rozhodl. Kostka cukru v kávě pana bývalého místopředsedy vlády pro evropské záležitosti Saši Vondry padla do hořké kávy. A hlavní lobbista pro US zbrojní zájmy je bohužel vyřazen z boje v době, kdy by byl na domácí frontě vskutku třeba.

Jak se makalo za svěžího vánku

Vláda Mirka Topolánka (ODS) pracovala velmi tvrdě, a to v časovém i věcném stresu. Na "reformy" vzpomíná dosud celá společnost a Sekce pro přípravu předsednictví s hlavními úředníky sedí na lavici obžalovaných. No, makali přece...

Jak se to jen mohlo stát, že podnikatelé, kteří se o zakázky na zajištění prestižní akce českého předsednictví EU starali, dokázali tajně vytáhnout 327 milionů? Tak už to u nás chodí. U soudu to osvětloval bývalý diplomat z úřadu pan Karlík takto: "Vondra nechtěl slyšet žádný problém, chtěl jenom výsledky. Snažili se udržet vládu za každou cenu u moci," konstatoval. Vondra byl podle něj informován o všech jednáních i důležitých smlouvách.

Bývalý šéf firmy Promopro, pan Veselý, a jeho spolupracovníci byli odsouzeni k devíti letům natvrdo a k úhradě škody vzniklé státu. Mafie pracovala efektivně a velmi profesionálně. Kdo jim v celé věci dával zadání? Pro koho byly určeny peníze, které vyváděli na zahraniční účty? Na tento detail soud odpověď nenašel. Zhruba 180 milionů odešlo na účty nastrčených firem v Česku a tzv. "bílí koně" je vybrali v hotovosti. Tyto peníze policisté nedohledali. Státní zástupce Černý k tomu řekl.

Je to těžké, uvědomte si, že jsme trestní oznámení dostali až v roce 2011. Kdybychom u té zakázky byli od začátku, mohly by se například nasadit odposlechy. To ale bohužel nešlo.


Soud nehledal pravdu, to už nešlo. Šlo o to, najít jen spravedlnost, a to se podle mne částečně podařilo. V mafiánském systému korupce se pracuje podle hesla: "Všichni na jednoho a jeden do basy".

Hlas lidu říká, že za všechno může úředník. Hlas lidu se v této věcí mýlí, protože u nás vládnou zvolení politikové, a ne jmenovaní úředníci. Ale reakce na tento hlas lidu byla Novela zákona O odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci. Třetí čtení proběhlo 20. 6. 2014 na 10. schůzi poslanecké sněmovny. Návrh zákona nebyl schválen a já si myslím, že je to dobře. Viz kauza Promopro a dobrý rozsudek ve věci. Kriminalizace úředníka a vymáhání škody za každou, i těžko ovlivnitelnou, chybu by státní správu spolehlivě zničilo.

Škoda nebyla vymáhána především proto, že nebyla skutečná akceschopnost na straně vedení státní administrativy v součinnosti se státním zastupitelstvím a Policií ČR. Stručně a jasně, v této věci, při vymáhání odpovědnosti za způsobenou škodu, netáhli na stejné straně provazu. Proč to tak bylo, to je jiné téma, ale vy dnes už dobře víte, kde to mělo začátek. Když se za Vondry a Topolánka kradlo, tak nebyl žalobce. A proto nyní soudce nemůže dát odsoudit tehdejší úředníky jako obětní beránky za politiky, kteří odsouzení nebyli. A zvlášť ne ty statečné úředníky, kteří ve svých mailech upozorňovali na úředně naprosto pochybné postupy a tyto maily donesli soudu.

Chci připomenout, že do této chvíle mohl stát vymáhat škodu. Stejně jako v tomto případě, a to za všech vlád, co jsme jich tu měli, se to opět nestalo. Nečinnost státní administrativy v součinnosti se státním zastupitelstvím a Policií ČR nevyřeší nějaký zákon o odpovědnosti za škodu. To řeší zákon o státní službě a zákon o úřednících, který byl konečně schválen v této Poslanecké sněmovně.

Soud správně zvažoval, jaká je odpovědnost úředníků a jaké byly a jsou rozhodovací mechanismy. Soud má za povinnost chránit úředníky před zvůlí některých politiků, kteří naprosto evidentně selhali, a bohužel je soud neposlal do basy. A musím říci, že soud v této kauze vzhledem k úředníkům rozhodl dobře.


Obvinění v Kauze ProMoPro

Bývalí pracovníci Úřadu vlády: Jana Hendrichová, Radomír Karlík, David Mlíčko

Bývalý majitel firmy ProMoPro: Jaroslav Veselý

Bývalý majitel subdodavatelské firmy NWDC: Vlastimil Maxa
Zástupci dalších firem: Libor Veverka, Václav Čada, Radek Müller, Marcel Příkop, Pavel Girstl, Ivan Komárek, Roman Pekarovič

Soud rozhodl o vině v kauze firmy ProMoPro:

  • Jaroslav Veselý, jednatel firmy ProMoPro, 9 let odnětí svobody
  • Vlastimil Maxa, jednatel hlavní subdodavatelské firmy, 9 let odnětí svobody


Podle obžaloby spáchali vedle praní špinavých peněz i podvod. "Úřadu vlády měli oba garantovat nejen perfektní odvedení práce, k čemuž došlo, ale i to, aby práce byly fakturovány v uvedeném rozsahu a v odpovídajících cenách," uvedla předsedkyně soudního senátu Eva Brázdilová,

Dalším pěti zástupcům subdodavatelských společností soud naděloval takto:

  • Marcel Příkopa, Ivan Komárek a Roman Pekarovič si mají odsedět šest let vězení
  • Pavel Girstl pět let
  • Václav Čada dostal tříletou podmínkou s pětiletou zkušební dobou
  • Libora Veverku, na jehož účtech skončila podstatná část peněz, i případ Radka Müllera vyloučila soudkyně k samostatnému projednání.


Bez trestu od soudu odešli úředníci ze sekce pro přípravu předsednictví Evropské unie. Žalobce je vinil z toho, že vedoucí sekce Jana Hendrichová a její podřízení Radomír Karlík a David Mlíčko účelově upřednostnili firmu ProMoPro při zadání zakázky na zajištění audiovizuální techniky na pořádaných konferencích. Nepostarali se o dostatečnou kontrolu, která by odhalila faktury podvržené firmou ProMoPro.

Václav Láska wrote:
Z materiálů, které jsem měl k dispozici, vyplývalo, že úředníci se zpočátku bránili proplácení faktur. Označovali je za předražené a proplatit je nechtěli," uvedl senátor Václav Láska, který se jako právník dřív kauzou ProMoPro zabýval. "Pravděpodobně přišel nějaký pokyn shora, oni jako úředníci poslechli. V situaci, kdy na lavici obžalovaných nesedí ten, který jim pokyn dal, bych považoval za nespravedlivé, kdyby byli odsouzeni jenom ti, co uposlechli.


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl v tomto usnesení, že udělí pokutu Úřadu vlády.

ÚOHS wrote:
Zadavatel svým postupem neumožnil účast dalších možných dodavatelů v zadávacích řízeních a narušil tak soutěžní prostředí. Vybraný uchazeč PROMOPRO nebyl v souvislosti s předmětem veřejné zakázky zadané v jednacím řízení bez uveřejnění vystaven jakémukoliv konkurenčnímu prostředí, neproběhly žádné soutěže o cenu nebo ekonomickou výhodnost jeho nabídky. Jde o jedno z nejzávažnějších porušení zákona, jehož hlavním cílem je zajištění účinné konkurence a efektivní hospodářské soutěže.


Takže se bavme o skutečném viníkovi, který by měl být stíhaný. Pokud pokutu zaplatí Úřad vlády, tak ji platíme my všichni z našich daní. Ale na tom úřadu tehdy někdo seděl, a ten "někdo" prokazatelně kryl trestnou činnost, protože byl upozorněn na nesrovnalosti ohledně placení "Vondrových" faktur. A ten "někdo" nesedí, odnesl stamilióny, a šli za něj sedět nastrčení jednatelé. To je ta spravedlnost na český způsob.

Zdroje
Stát žádá 388 miliónů korun jako náhradu škody v kauze ProMoPro28. 2. 2014 vlada.cz
Novela z. o odpověd. za škodu způsob. při výkonu veřejné moci 3.čtení proběhlo 20. 6. 2014 na 10. schůzi. Návrh zákona nebyl schválen
Novela z. o odpovědnosti za škodu způs. při výkonu veřej.moci 3.čtení proběhlo 9. 5. 2012 na 38. schůzi. Návrh zákona nebyl schválen.''


Psali jsme

Sněmovní Mordor v akci: Kobra ano, ale s náhubkem
ProMoPro a CASA, to je klasa
Dopis neznámému úředníkovi, dva roky poté