Nové vydání dokumentů na stránkách www.wikileaks.org se týká špinavé války v Afghánistánu vedené proti civilnímu obyvatelstvu. Podle interních dokumentů osvobozenecké či okupační armády (záleží na úhlu pohledu) se v roce 2008 zvýšil počet nevinných civilních obětí (včetně žen a dětí) o 46 %. Útoky povstalců na vládní objekty se dvojnásobily proti roku 2007 a stouply o 117 %. Celé armádní memorandum o situaci z roku 2008 si můžete stáhnout ze stránek Wikileaks. Kliknutím na obrázek se potvrzuje, že civilní oběti rostou jednak na straně sebevražedných atentátů a jednak na straně osvobozeneckých snah spojenců. Vybudování demokracie něco stojí.


Další balík zajímavých dokumentů se týká americké detenční politiky, tj. utajeného programu praktikovaného v rámci nelegálního zatýkání a internaci nepřátelských osob. Dokumenty z období deseti let si můžete nalistovat zde. Zajímavé jsou zejména manuály k vedení výslechu, jak byly praktikované v koncentračních táborech v Iráku a na Guantanámu (tzv. Interrogation manuals and Fragmentary Orders, FRAGOs). Starší rozbor dokumentů ohledně českého zapletení do této neblahé politiky najdete zde.


Chcete-li aktivně diskutovat, musíte se zaregistrovat.
Diskuzi k článku uvidíte kliknutím na odkaz: Momentky - diskuze.