V týdnu od 12. do 19. dubna se v Římě slavily CEREALIE — slavnosti a hry na počet bohyně Ceres. Při příležitosti tohoto svátku naší jmenovkyně Ceres organizuje 14. dubna od 10 hodin v Knihovně Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, konferenci Cerealie. Budeme na ní řešit problémy světa a řešení jejich dopadů na místní úrovni.

Program:


prof. PhDr. Ing. Josef Šmajs, CSc.: Konflikt s přírodou
Josef Šmajs vystudoval strojní inženýrství a filosofii. Zabývá se filosofickými otázkami civilizační krize, kterou chápe jako existenciální konflikt kultury s přírodou. Vytvořil originální koncept evoluční ontologie, je autorem mnoha knih s ontologickou a ekologickou tematikou, které jsou překládány do jiných jazyků

Ing. Květa Pohlhammer Lauterbachová: Monetární politika
Květa Pohlhammer Lauterbachová vystudovala VŠE v Praze, věnuje se především finančnímu a bankovnímu systému a jeho modernizaci a modelům obecně prospěšné ekonomiky. Působí také jako překladatelka a publicistka.

PhDr. Adam Votruba, Ph.D.: Paradox úroků
Adam Votruba vystudoval historii a filosofii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy, věnuje se bádání na pomezí historie a etnologie. Jako publicista přispíval svými komentáři do mnoha medií. Je autorem několika odborných i populárně naučných knih. V publikaci Paradox úroků – dějiny konceptu bezúročné měny představuje alternativní proud ekonomického myšlení.

Mgr. Lukáš Perný: Družstevnictví
Lukáš Perný se podílel na založení Centra pre rozvoj ekonomickej demokracie na Slovensku, píše pravidelné články pro kulturní a geopolitický magazín Zem a vek, vydává studie pro Nové Slovo a na svém blogu. Od roku 2017 participuje na projekte DAV DVA.

Ing. Milan Smrž: Lokální energetika
Milan Smrž je předseda národní sekce a viceprezident evropské asociace EUROSOLAR pro obnovitelnou energii. Vedle toho se věnuje přímé ekologické výchově a projektové i fyzické realizaci energetických projektů v rámci oficiální české rozvojové spolupráce.

Bc. Pavel Matoušek: Lokální měny
Pavel Matoušek je iniciátor pokusu o zavedení první funkční místní měny v ČR, kterou se snažil zrealizovat v jihočeském městečku Velešín.

Více informací na webu spolku Ceres