Ruská ortodoxní církev navrhuje bezúročný finanční systém a zákaz spekulací. Ale u nás my, neortodoxní katolíci, propagující totéž, si necháváme nadávat od našich spoluvěrců do amatérů a ekonomů, kteří neznají základní ekonomické zákony. V Rusku se však rýsuje naděje na posun v myšlení.

Přesto se divíme, že lichva, složený úrok, spekulace a tvorba peněz z ničeho papeže Františka zajímá evidentně podstatně méně než oteplování planety. Pokud oteplování planety opravdu existuje, je právě negativním ekologickým důsledkem působení složeného úroku. Dokud bude díky složenému úroku vytvářen tlak na nekonečný hospodářský růst, pak je každá rada ohledně životního prostředí více méně zbytečná. Natož zavedení uhlíkové daně, kterou se budou snažit prosadit zachránci planety v Paříži, kde kvůli zavedení výjimečného stavu nebudou elity, prosazující naše dobro, rušeni demonstracemi. Protože demonstrace jsou v průběhu zasedání o klimatických změnách v Paříži pochopitelně zakázány.

Neortodoxní návrhy ortodoxní církve

V této napjaté době přicházejí ruští ortodoxní patriarchové s neortodoxními návrhy finančního systému, který by měl být v souladu s ortodoxní křesťanskou morálkou. Ježíš byl mírumilovným tvorem. Přesto penězoměncům v chrámě rázně převrátil stoly, aby nás varoval před bohem mamonu a lichváři, kteří nic nevytváří. Kdy víc je jeho varování aktuálnější než dnes, kdy se vysoce sofistikované penězoměnectví postavilo na úroveň boha.

Takže bychom se měli radovat. Nevím, co tomu budou říkat naši kardinálové, kteří si nechávají radit od bankéřů, jak investovat do budoucna, aby úroky, které jim budou díky špatně provedeným restitucím platit ještě naše děti a vnuci, investovali tak, aby se jim majetek dále rozmnožoval. Na rozdíl od dobře placených poradců Goldman Sachs nebo Black Rock, je tu jedna rada zdarma: Určitě ne do instrumentů finančních trhů!

Problematiku úroku dostatečně objasňuje útlá knížečka „Occupy Money, aneb abychom i my všichni byli v budoucnosti vítězi“, od zesnulé profesorky Kennedyové, kterou právě propagujeme na stránkách E-republiky. Myslím, že se dívá seshora a má radost. Nevím, zda se tam nahoře však setká se slovutnými teology katolické církve, kteří dodnes nebyli ochotni revidovat a aktualizovat otázku úroku a lichvy, natož spekulací, v sociální nauce církve. A uznat, že staří církevní otcové měli pravdu, když považovali úrok za hřích a braní úroku bylo tvrdě sankcionováno. A to prosím žili ve společnosti, která se nacházela na zcela jiném stupni rozvoji výrobních sil.

Nestačí o hodnotách kázat, naše „hodnotové“ evropské společenství se díky mlčení řítí do záhuby. Dokonce nestačí ani odsuzovat slovně ty, co připravují války a způsobují teror. Chyba je v systému, který zákonitě vede ke krizím, sociálním nepokojům, růstu chudoby na zeměkouli, hladomorům a nakonec válkám. Selhaly církve, hlásící se ke křesťanství a selhali i křesťanští politici. Být konzervativní neznamená podporovat zloděje a podvodníky. Psát o socialistech, to je zase škoda času i papíru.

Je dobře, že s kritikou úroku a návrhem nového bezúročného systému přichází ruská ortodoxní církev. A přibližuje se v mnohém k zásadám muslimského bankovnictví. Třeba ještě ale není pozdě i pro to, aby se probudily i ostatní církve. Budou si muset vybrat: nelze sloužit Bohu a současně mamonu. Nestačí v kostele v neděli kázat o charitě. Lidé očekávají, že církve budou morální autoritou. Že ani jejich představitelé nebudou ohební jako plastelína. Že se budou podílet z hlediska své autority na morální podpoře i takového finančního systému, který bude skutečně křesťanské hodnoty prosazovat. Jsme v 21. století. Klanění se mocným tohoto světa činí církve zbytečnými a vyprazdňuje kostelní lavice.

Moskevský patriarchát ruské ortodoxní církve nemlčel

Po uvalení sankcí na ruské banky a firmy v roce 2014 přišel s vlastním návrhem bezúročného bankovního systému, který se přibližuje v mnoha aspektech islámskému bankovnictví. Dmitrij Lubomudrov, právní poradce ortodoxní církve, sdělil médiím následující.

Uvědomili jsme si, že nemůžeme být nadále závislí na západním bankovním systému, ale že si musíme vytvořit náš vlastní. Stejně jako islámský, tak i ortodoxní systém se bude opírat nejenom o právní státní systém, nýbrž také o ortodoxní morální principy a bude pozváním pro všechny ty podnikatele, kteří hledají bezpečí v krizových dobách.

Mezi zvláštnostmi nového systému bude bezúročné úvěrování a zákaz investování do spekulací a finančního kasina, které jsou v rozporu s hodnotami církve.

Ruská obchodní a hospodářská komora tento systém podporuje

Umíte si představit, že by toto podpořil Vladimír Dlouhý, poradce Goldman Sachs a dnešní prezident České hospodářské komory? Od srpna letošního roku se ledy hnuly. Sergej Katyrin, šéf ruských průmyslníků a obchodní komory, oznámil po zasedání s představiteli církve pro nový ortodoxní finanční řád pověřeným zástupcem Vsevolodem Chaplinem, že jak Hospodářská, tak Obchodní ruská komora ortodoxní finanční systém podpoří. Zajímavé je, že v Tatarstánu, největší muslimské ruské republice, již banky na islámské bankovnictví přešly. Což bylo hodnoceno od generálního ředitele největší ruské státní banky SBERBANK velmi pozitivně.
Ortodoxní finanční systém nedovoluje brát z úvěrů úroky. Účastníci systému se podílejí společně na rizicích, ale i ztrátách na financovaných projektech. Pak lze říci, že i banka je podnikatelským subjektem. A řízení rizik, když nebudou mít jistotu, že jejich ztráty uhradí díky korumpovaným politikům a zákonodárcům pracující daňový poplatník, bude vypadat podstatně jinak.

Návrhy Sergeje Glazjeva a ortodoxní finanční model

Model se diskutuje velmi seriózně právě v době, kdy poradce prezidenta Putina Sergej Glazjev představil plán pro zlepšení ruské národohospodářské situace, v němž z hlediska bezpečnosti země vytyčuje jako klíčovou úlohu takový finanční systém, který by nemohl být ohrožován spekulanty.

Finanční sankce, obchodní sankce a stávající stále se stupňující vojenská hrozba války proti Rusku právě s touto problematikou zřejmě velmi úzce souvisí. A konec konců, první krok na cestě ke spravedlivějšímu a morálnějšímu finančnímu systému Putin již učinil: vydal mezinárodní zatykač na George Sorose.

Samozřejmě bezúročný úvěrový systém není ještě všechno. Uvidíme, jak se Rusové postaví k právu na emisi peněz a možnostem využívat decentralizované měny, které budou vyrovnávat regionální rozdíly. Pokud by nebyla možná demokratické kontrola centrální banky, mohla by mít tisk peněz v rukou pouze úzká politická elita kolem prezidenta Putina a bylo by také možné toto právo snadno zneužít. Další otázkou je filosofie hospodářského růstu, protože jít stejnou cestou jako Západ a Čína je pro planetu luxusním plýtváním zdrojů.

To, co se děje dnes v západním bankovnictví, když dochází k trvalému přelévání majetku od pracující většiny k malé elitě vyvolených, by bezúročný úvěrový model mohl zastavit, nebo alespoň velmi zbrzdit příliš rychlý, ekologii ohrožující hospodářský růst. Odsávání bohatství států, které se naivně zapojily do podvodného bankovního letadla, nemá se slibovanou demokracií nic společného a mohlo by být ukončeno. Pak bychom mohli hovořit o společnosti hodnot. Prozatím však místo hodnot vítězí peníze a vraždění právě kvůli nim.

Článek byl inspirován rozsáhlým komentářem F. Wiliama Engdahla zde.


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 500 Kč
Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!