Rozhodně nejsme příznivci islámu nebo islámských bojovníků ISIS. Pokud však někdo vypouští do éteru lži se záměrem manipulovat veřejné mínění, musíme reagovat. Média všude po světě hlásí na základě informace z OSN, že islámští bojovníci ISIS nařídili v oblastech Iráku, které obsadili, ženskou obřízku. Toto mrzačení ženských genitálií by se mělo týkat až 4 milionů žen ve věku 11-46 let. Informace vyšla od zástupkyně velvyslance OSN v Iráku Jacqueline Bacock, která řekla médiím, že extrémisté vydali v této hanebné záležitosti „fatwu.“ Jenže se ukazuje, že se jedná o propagandistický text, který byl distribuován před půl rokem v Sýrii v Aleppu a jedná se o podvrh. Odbornice z londýnské King´s College Shiraz Mahen a lékař z Iráku považují tento text za kachnu, na kterou skočila všechna západní média. Jejich vyjádření najdete zde.

Jasně, že všichni dnes používají propagandu. Roztrušování polopravd a lží se stalo válečnou zbraní, která takřka nic nestojí. Stačí se podívat na prohlášení Bílého domu k situaci na Ukrajině, pokud jde o roli Ruska. Díváme se na hrdlořezy ze Sýrie, kteří uřezávají hlavy bezvěrcům, nebo únosce z teroristické skupiny Boko Haram jako na skupinu lidí, kteří propadli šílenství a předvádějí nám praktiky z období nejhlubšího temna středověku. Ale nezeptáme se již, jak je možné, že slaví úspěchy, že našli následovníky dokonce i z evropských zemí. Média vytvořila falešný svět, v něm jsme "my" jako osvícení a rozumní obhájci pořádku a pak "oni", čili "teroristé", kteří už nejsou lidé nebo jimi málem přestali být. Jejich genocida drony a zabíjením mimo zákon je logickým důsledkem této Západní paranoie.

Tak jako byla hospodářská krize ve 30. letech živnou půdou pro podporu nacistické ideologie, umožnila dnešní hospodářská a finanční krize doprovázená obrovskou nezaměstnaností podnícení nenávisti uvnitř západních zemí a touhu pomstít se Západu za všechno to drancování a vraždění v zemích třetího světa. Z této neřešené krize, která je však především krizí morálních hodnot a úpadku naší civilizace, nyní profitují radikální islámské skupiny. Čím slabší budeme díky neochotě naše problémy řešit, tím silnější bude druhá skupina. Jejich mrtví, kteří byli zabiti ve válkách podporovaných Západem a při souvisejících humanitárním katastrofách, svědčí proti nám.

Jsou to islámští teroristé, kteří se od nás hodně naučili, protože žijeme v globalizovaném, digitálně propojeném světě. Západ provozuje teror a války přes prostředníky a zdůvodňuje je humanitárně, totéž se nyní naučila i opačná strana. Podobně dopadla i politika, která se stala obchodním modelem, jak přijít k penězům a moci pro skupiny morálně pochybných jedinců a přestala sloužit lidem. I tyto teroristické skupiny mají vypracovány své obchodní modely a marketing. Chceš si na Ukrajině zastřílet z tanku? Nabídka pro dobrodruhy: 200 US dolarů. Zastřílet si do vesničanů? 500 dolarů! Nevěříte-li, hledejte na internetu!

Islám je pouze pojítko v modelu mezinárodních teroristických organizací. To ukazuje složitá situace války v Iráku, viz článek Nová vláda vítězné koalice v Mosulu. Není to poprvé, kdy bylo náboženství zneužito k válečným účelům a drancování. Teroristické organizace dnes nabízejí životní perspektivu masám nezaměstnaných lidí. Perspektivu, kterou jim nedají jejich vlády. Kdyby náš západní svět byl ochoten řešit palčivé sociální otázky a dokázal nabídnout světu jako alternativu spolupráci a bezpečí místo bezuzdného vykrádání zdrojů planety a zabíjení lidí, nemuseli bychom se obávat džihádistů za branami a nechat se strašit pitomou propagandou vyráběnou jako na běžícím pásu.

Zdroj článku zde.