Nedávno publikovaná studie Duke University v USA potvrdila, že frakování hornin ve velké hloubce uvolňuje radioaktivitu z narušených hornin. Tím může dojít ke znečištění pitné vody a povrchových zdrojů. Časopis Environmental Science and Technology zveřejnil studii nazvanou Impacts of Shale Gas Wastewater Disposal on Water Quality in Western Pennsylvania. Jde o první studii tohoto druhu, která upozorňuje na další z nesčetných nebezpečí frakování. O těch předešlých jsme psali zejména v článku Břidlicový plyn není ekologicky výhodný, kde jsme uváděli důležité důvody, proč je přírodní plyn získaný frakováním problematický z ekologického hlediska. Také jsme zveřejnili toto video.


A nyní nejde jen o výbuch metanu v pitné vodě. Citovaná studie ukázala, že v uvedených vzorcích byla naměřena radioaktivita 200x převyšující běžný průměr. Je to pochopitelné, protože frakování probíhá ve vrstvách hornin, kde je přirozená radioaktivita mnohonásobně vyšší než na zemském povrchu.